Avkortningslängder för Orust och Tjörn för åren 1719-1736.

bearbetad av Rolf Berlin

 

Under åren efter Karl den XII:s död var den ekonomiska situationen sådan att det

uppstod stora skatteskulder hos allmogen. Vissa skatteskulder avskrevs och infördes

i årliga listor i länsräkenskaperna som kallas avkortningslängder. Nedanstående lista

är en förkortad avskrift av avkortningslängderna som återfinns bland Göteborg och

Bohusläns länsräkenskaper i Riksens ständers arkiv i Riksarkivet och är ej mikrofilmad.

 

1719

Torp sn:

Höggeröd                    Hälges dotter gift med Pär i Töllås

Enerbacken                 Hällvik gift med en soldat år 1719 i april och bor nu i Stralsund.

Myckleby sn:

Brunnefjäll                   Torstens änka död i april 1719.

Allmag norgd              Rassmus med hustru döda i stor fattigdom.

Öberg                           Hans taxerad i Öster Bogane.

Nedre Myckleby        Olof och hans son döda i stor fattigdom.

Långelanda sn:

Nedre Trätte                Agnes gift med Trulls på samma gård

Röd                               Drängen Henrik taxerad i Öster Röra.

Möllneby sörgd         Simon taxerad i Väster Böö.

Swenungeröd             Anders dotter gift med Olof i Toggestala.

Stala sn:

Rörvik                          Nils dotter gift med Torbjörn i Varekil.

Valön                            Ingrid gift med Måns på Valön och är utfattig.

Morlanda sn:

Rålandsberg                Olof son Tohl taxerad i Rom mellangård.

Stocken                        Anders Halvardsson taxerad hos sin moder som är änka.

Fiskebäckskil              Jörgen Persson död 1731 utomlands i stor fattigdom.

Wärbo                          Jon Jacobsson taxerad på Lönndal.

Tegneby sn:

Lycke                           Olof Murman med hustru döda vid påsken 1719.

Ileberg                          Jacob med hustrun taxerad på Torebo

Väster Holm                Gunnar med hustrun taxerad på Holm Yttergård.

Nedre Strand               Anders Trullssons dotter gift med Anders i Bräcke och där taxerad.

Röra sn:

Henån                          Anders dotter gift med Anund i Assmunderöd och där taxerad.

Kindal                          Lars taxerad i Flatö mellangård.

Stenkyrka sn:

Nedre Hogetorp         Anders med hustrun döda 1719 i stor fattigdom.

Valla sn:

Tönsäng                      Änkan Elin död i stor fattigdom. Dottern gift med Relf Björnsson.

Mällby                         Björns son Relf taxerad på Tönsäng.

Furusäter                     Olofs dotter gift med Olof i Hällebäck.

 

1720

Torp sn:

Blybräcke                    Sven med hustrun taxerad i Råssby i Forshälla sn.

Myckleby sn:

Hede                             Nils piga gift med en ryttare och är utfattig.

Hästlägg                      Esbjörn taxerad i Högelid i Röra sn.

Kallseröd                     Olof är taxerad på platsen Kullen.

Kåröd                           Per är taxerad i Korsviken i Ljung sn.

                                      Per Andersson med hustrun taxerad i Tålleröd i Resteröds sn.

Svenseröd                   Per med hustru taxerad på Skogen.

Hogen                          Sven med sonen döda i fattigdom. Dottern gift med en kasserad ryttare Olof Ödbom.

Långelanda sn:

Åsen                            Lars taxerad på Tegen.

Stora Hals                    Olof med hustrun döda i stor fattigdom och lämnat bruket till Per.

Kiebo                           Lars piga gift med Rassmus på gården som flyttat härifrån.

Stala sn:

Örneviken                    Cornelius är en utfattig tiggare.

Morlanda sn:

Stora Backa                 Sven med hustrun taxerade på Lönndal.

Mollesund                   Lars Hansson död och hustrun är utfattig.

                                      Johan Munck död i stor fattigdom.

                                      Jöran Hansson är blind och utfattig.

                                      Måns Karlssons hustru var blind och dog 1731.

Gullholmen                  Arvids piga rymd till Norge efter en stöld.

Käringön                     Trulls hustru rymd till Norge 1732.

                                      Nils Olssons död och hustrun tigger.

Ellös                             Olof Svensson med hustrun rymd till Norge 1722.

Stocken                        Olof Andersson med hustru döda i stor fattigdom.

Fiskebäckskil              Per Andersson död och hustrun tigger.

                                      Nils Nilsson död och hustrun tigger.

Tegneby sn:

Lunden                        Olof död 1720.

Tvet västergård          Esbjörns son antagen som båtsman Lax 1720.

Röra sn:

Tyskhuset                   Philip flyttat härifrån i stor fattigdom.

Ollseröd nedergård    Olofs dotter gift med Sven i Häröd övergård.

Kindal                          Anders död i stor fattigdom.

 

1721

Torp sn:

Medstugan                 Lek är utfattig.

Myckleby sn:

Grinnan                        Anders egendom uppbränd och mannen död i stor fattigdom.

Hålebäcken                 Per död i stor fattigdom.

                                      Jacob död i stor egendom.

Långelanda sn:

Myra                            Olof död i stor egendom.

Luckeröd                     Clement död i stor fattigdom.

Stala sn:

Selen                            Per gammal och utfattig.

Morlanda sn:

Mollesund                   Olof Andersson död i stor fattigdom.

                                      Jacob Månsson död och hustrun är utfattig.

                                      Nils Månsson död i stor fattigdom.

                                      Esbjörn död 1726 i stor fattigdom.

                                      Jacob Rassmusson är utomlands och hustrun död i stor fattigdom.

Stocken                        Olof Andersson mannen och hustrun döda i stor fattigdom.

Tegneby sn:

Valön                            Nils är utfattig.

Röra sn:

Blötekärr                      Torbjörn död i stor fattigdom.

Stenkyrka sn:

Nötsäter                       Husmannen Jon död och hustrun tigger.

Valla sn:

Skåbbesund                Olof är utfattig

Klövedal sn:

Basteröd                      Olof död och hustrun tigger.

 

1722

Torp sn:

Rönnen                        Anders död i stor fattigdom

Myckleby sn:

Surdal                           Nils död i stor fattigdom

Hogen                          Arvid har gått från bruket och tigger.

Kullen                          Olof har haft fallande sjuka är död i stor fattigdom.

Hålebäcken                 Markus död i stor fattigdom.

Långelanda sn:

Mölneby sörgård       Sven död i stor fattigdom.

Hjälperöd                     Olof död i stor fattigdom.

Rågårdsnäs                 Per död i stor fattigdom.

Östra Kollungeröd     Börge död och hustrun är utfattig.

Snusten                       Engebrekt död i stor fattigdom.

Stala sn:

Valön                            Assmund död i stor fattigdom.

                                      Måns taxerad på Valön under Härlycke.

Morlanda sn:

Säteriet                         Gårdsfogden Nils med hustru sängliggande i 14 år och nu döda.

Ramholmen                 Rear död och hustrun tigger.

Gullholmen                  Sven död 1725 i stor fattigdom.

Hälleviksstrand          Jöns död i stor fattigdom.

Tegneby sn:

Valön                            Nils är utfattig.

Röra sn:

Tyskhuset                   Anders Maa? och hustrun döda i stor fattigdom.

Stenkyrka sn:

Klädesholmen             Nils är död i stor fattigdom

                                      Hans är död och hustrun tigger.

Tubberödsstrand       Jon är död och hustrun tigger.

Valla sn:

Hålltet                          Erik rymd till Norge i stor fattigdom

Klövedal sn:

Kälkerön                      Måns är död och hustrun tigger.

Herrön                          Halvard är död och hustrun tigger.

 

1723

Torp sn:

Höggeröd                    Hälges son Olof taxerad hos fadern.

Myckleby sn:

Äker                             Hällge taxerad i Lilla Hals.

                                      Hallvard taxerad i Östra Kollungeröd.

Kallseröd                     Olof Börgessons dotter gift med Simon i Edsberg.

Syltenäs                       Per död i stor fattigdom.

Nedre Myckleby        Olof och en son död i stor fattigdom.

                                      Mårten taxerad i Åker.

Hogen                          Olof taxerad i Övre Myckleby.

Edsberg                       Håkan taxerad i Östra Björneröd

Långelanda sn:

Röd                               Husmannen Per död i stor fattigdom

Fontin                          Engebrekt död i stor fattigdom.

Stala sn:

Röra                              Måns dotter taxerad hos Simon i Yttre Hjälmvik nedergård.

Morlanda sn:

Stora Huseby              Halvard från bruket och död i stor fattigdom.

Äskekärr                      Rassmus son Anders taxerad som husman på gården.

Islandsberg                 Mikkels dotter gift med Erik Andersson i Rågårdsvik.

Berg på Skaftö            Östens dräng Olof Olsson taxerad i Wärbo.

Malön                          Jacobs dotter gift med Per i Mellan Huseby.

Mollösund                  Carl i Boxeviks son Jacob taxeras för sig själv.

                                      Jon Jespersson är död och hustrun tigger

Hällevikstrand            Anders död i stor fattigdom.

Tegneby sn:

Holm yttergård           Sven taxerad i Härbjönneröd.

Lalleröd övergård       Anders dotter gift med Tore på gården.

Tveteberg                    Anders piga gift med Jöns på Jossbacken som var en tiggare.

Tvet sörgård               Olofs son Tohl taxerad i Säckebäck.

Röra sn:

Häröd nedergård        Gunnars son Torger taxerad för gården.

Utgård                          Pigan Karin gift med Lasse på Winga.

                                      Pigan Rangella gift med Båtsmannen Anders Lövendal.

Bua västergård           Börge med 2 söner taxerade på Västra Gökesäter.

Ollseröd övergård      Anders taxerad på Naddebacken.

Bön                               Helge tagit över bruket från sin mor som nu är död.

Kronotegen                 Pigan Börta rymd till Norge med Båtsmannen Anders Liten.

Utgård                          Pers piga gift med Båtsmannen Rassmus Pistol.

Gullixeröd                    Tolle Andesson taxerad på Ellös.

Skredseröd                  Simons piga gift med Mats Olsson på Stocken.

Stenkyrka sn:

Morik nordgård          Nils dotter gift med Jakob på Klädesholmen.

Bö nedergård              Lars son Jacob taxerad på Klädesholmen.

Glässhed                      Eriks dotter gift med Olof i Tyft.

Valla sn:

Röd                               Husmannen Lars är död och hustrun tigger.

Klövedal sn:

Hallsbäck nedergd     Änkan Kerstins son taxerad på Hallsbäck uppegård.

Hallsbäcks uppegd    Änkan Ingers dotter gift med Relf på samma gård.

Valsäng nedergård     Håkans dotter gift med Olof Persson från Bäck.

 

 

1724

Torp sn:

Bro                                Germunds dotter gift med Olof vid Runnen.

Myckleby sn:

Kärr                              Husmannen Sven är utfattig och bor nu i Turebacken i Restenäs sn.

Östra Björneröd          Håkans dotter rymd till Norge.

Buvenäs                      Strandriddaren Erik Greve och hustrun döda som utfattiga.

Hålebäcken                 Jacob död i fattigdom och dottern flyttad till okänd ort i Älvsborgs län.

Långelanda sn:

Pinan                            Nils dotter tigger föda till sig och sina 2 oäkta barn.

Stala sn:

Krabberöd                   Simons dotter taxerad hos Matts på Loppetorp.

Morlanda sn:

Lönndal                       Svens piga gift med Torkel Svensson på Stocken.

Lavö östergård           Anders Markusson taxerad på Råön.

Bjönni                          Bengt taxead på Stocken.

Bro nedergård             Olofs dotter gift med Anders Olsson i Mellan Röd.

Tegneby sn:

Tornane                       Hälge taxerad i Otteslätt.

Kärra                            Kristen utrest utomlands 1722.

Röra sn:

Brattås västergård     Olofs piga gift med Sverker i Fundeskärr.

Stora Vena                   Helges dotter taxerad hos Lars i Gård i Myckleby sn.

Stenkyrka sn:

Rönnäng                      Husmannen Nils med hustru döda i stor fattigdom.

Stora Dyrön                Olof taxerad på Gåseknöde.

Klövedal sn:

Hallsbäck uppegård   Änkan Ingrid alldeles utfattig

 

 

1725

Torp sn:

Söbben                        Torgers dräng är taxerad på Hjälmvik sörgård i Stala sn.

Myckleby sn:

Svenseröd                   Engebrekt är drunknad och hustrun tigger.

Näs                               Nils dotter gift med båtsmannen Olof Spetsknopp.

Långelanda sn:

Gömme                         Husmannen Per med hustru döda i stor fattigdom

Tegen                           Anna är död i stor fattigdom.

Väster Röra                 Torsten är taxerad i Belätteröd.

Stala sn:

Yttre Hjälmvik upp     Drängen Jon Andersson gift med Ingeborg i Öster Rom och bosatt där.

Varekil                          Nils gift med pigan.

Svanvik                        Drängen hälge gift med pigan och bor på platsen Skogen.

Brattorp                       En piga taxerad hos Olof Arvidsson i Kallseröd.

Morlanda sn:

Käringön                     Lars Anderssons styvson Jakob Eriksson taxerad för sig själv.

Gullberg                       Änkan Elins dotter även skriven på Häller i Röra sn.

Tegneby sn:

Håv                               Simons son Olof taxerad på Gullholmen.

Otteslätt                       Husmannen Hälge utflyttad till okänd ort.

Ileberg                          Per taxerad i Lunden Morlanda sn.

Mällby                         Pers dotter gift med länsman Anders Ahlroth.

Öster Holm                  Torger död 1730 i stor fattigdom.

Tvet östergård            Olofs dotter gift med Relf i samma gård.

Lycke                           Olof taxerad i Boxevik.

Björneröd sörgd         Kristens piga gift med Mats i nordgården.

Loppetorp                   Mats piga taxerad hos sin far Simon i Krabberöd.

Skantorp                      Jons piga taxerad hos Anders Persson i Östra Holm.

Bäckevik                      Kristens son Rear taxerad i Öster Tvet.

Röra sn:

Näverkärr                     Lars dotter gift med Anders Börgesson från Granbua.

                                      Anun är taxerad i Kålbuxeröd.

Hogen                          Trulls död i stor fattigdom.

Bön                               Sven taxerad i Kålbuxeröd.

                                      Hälges piga gift med Börge i Kindal.

Båtsbräcke                  Anders död i stor fattigdom.

Granbua                       Börges son Anders skriven i Näverkärr.

                                      Jacobs dotter gift med Simon i Gäddestala.

Stenkyrka sn:

Håvlanda                     Bryntes dotter gift med husmannen Anders på gården som också är skriven på Gullholmen i Morlanda sn.

Lyrås                            Olof död i stor fattigdom.

Tjärna                           Pers son Lars gift med Metta Månsschiöld på Ollsnäs.

Kråssekärr                   Husmannen Jöran också skriven som dräng i Brandal i Stala sn.

Valla sn:

Kil östergård               Husmannen Inge utfattig.

Klövedal sn:

Valäng nedergård       Olofs son Relf gift med Halvards dotter i Västra Långekärr.

Valsängs hus              Tore Larssons son taxerad på Härmanö i Morlanda sn.

Surdal nedergård        Rassmus son Anders taxerad som husman i Håvlanda.

 

 

1726

Torp sn:

Hasseldalen                Hans piga taxerad i Myckleby prästgård.

Rösstegen                   Svens dotter gift med Jacob i Ström.

Myckleby sn:

Östra Björneröd          Anders taxerad i Åker.

Nedre Myckleby        Jon och Olof döda i stor fattigdom.

Kniphuset                   Lars död i stor fattigdom.

Långelanda sn:

Hjälperöd                     Björn död i stor fattigdom.

Toggestala                  Olof en dotter gift med Björn i Stala och sonen Olof taxerad på Burås yttergård.

Stala sn:

Röra                              Måns taxerad i Otteslätt Tegneby sn.

Hjälmvik sörgård        Uppbördskrivaren Anders Ahlqvist har blivit avhänd all sin egendom för brister i redovisningen av Kronouppbörden.

Morlanda sn:

Kårehogen                  Olof Engebrektsson som var gammal överlämat bruket till Olof Rearsson.

Käringön                     Per Larsson flyttad till Köpenhamn 1732 i stor skuld.

Mellan Tången           Assmunds dräng Hans taxerad hos fadern Olof Torsson i Bön Bokenäs.

Mollösund                  Anders Larssons dräng Anders Persson taxerad i Rom Tegneby sn.

                                      Esbjörns dräng Lasse taxerad i Lunden Tegneby sn.

                                      Änkan Margaretas dräng Olof taxerad hos brodern Torger i Söbben Torp sn.

Gullholmen                  Änkan Elsebys dräng Engebrekt taxerad hos sin far i Lekstala.

                                      Nils Tjörbos dräng Mats taxerad i Surdal på Tjörn.

                                      Trons dräng Lars taxerad på Lyrås på Tjörn.

Tegneby sn:

Hoga                            Olof Torgerssons son Torger taxerad i Håv.

Tvet östergård            Lars dotter gift med Simon i samma gård.

Rom mellangård          Anders piga taxerad hos Lars i Livetorp.

Härbjönneröd             Nils död i stor fattigdom.

Röra sn:

Röd                               Jons son Sven taxerad i Brattås.

Brattås västergd         Anders taxerad i Västra Bogane i Myckleby sn.

Bua västergård           Änkan Annas dotter gift med Nils på samma gård.

Berg                              Jons dotter gift med Mikkel på Islandsberg i Morlanda sn.

Göksäter västergd      Börges son Börge gift med änkan Kerstin i Lönndal Morlanda sn.

Stenkyrka sn:

Röra                              Olofs piga gift med Anders Persson i Röra.

Kurlanda                      Eskils änka en son Olof som rätteligen är Olofs taxerad som man i Västra Dyreby.

Dyreby västergård     Olofs dotter gift med Olof Olsson från Kurlanda.

Valla sn:

Berga                            Nils dräng taxerad hos Relf i Apelgården.

Häller                            Pers son Anders taxerad i Röra Stenkyrka sn.

Rävsal                          Comminister Herman Niebur död och efterlämnade intet.

Klövedal sn:

Kyrkefjäll                     Bengts piga gift med Olof i Basteröd.

Basteröd                      Änkan Agnes med son döda i stor fattigdom.

 

 

1727

Torp sn:

Höggeröd                    Engebrekt gift med sin piga.

Myckleby sn:

Skahla                          Per flyttat till Resteröd i samma socken.

Bräcke                          Nils taxerad på Oxholmen?.

Hällene                         Nils dotter taxerad på Övre Häröd i Röra sn.

Ottestala sörgård       Per taxerad på Lerskall i Röra sn.

Öberg                           Hans är utomlands och finns intet till betalning.

Långelanda sn:

Övre Trätte                  Anders taxerad som husman på Vik i Klövedals socken.

Sandlid                         Järps är död och hustrun tigger.

Stala sn:

Grönan                         Olofs son Anders Olsson taxerad på Stocken i Morlanda sn.

Morlanda sn:

Sörkasen                      Kristoffers dotter gift med Olof i Flatö sörgård.

Hällevik mellangd       Lars dotter gift med Olof Andersson i Stördalen.

Stora Backa                 Änkan Cecilias dotter gift med drängen Anders Olsson på gården.

Kvarnen                       Nils piga rymd till Norge.

Ellös                             Olof Björnssons dotter rymd och var utfattig.

Värbo                           Anders Olsson är död och hustrun tigger.

Mellan Tången           Assmunds dräng Rassmus Svensson taxerad hos sin far Sven på Lilla Dyrön Stenkyrka sn.

Tegneby sn:

Rålanda östergård      Olofs dotter gift med Anders Olsson i Otteslätt.

Huset                           Olofs dotter död i stor fattigdom.

Röra sn:

Kärra                            Erik gift med sin piga.

Järpedalen                   Nils död i stor fattigdom.

Hålkarna                      Jakobs dotter gift med Nils i Järpedalen som nu är död.

Bua västergård           Henriks änka är utfattig efter eldsvåda.

Blötekärr                      Torbjörns änka är död och var utfattig efter eldsvåda.

Hågås                           Ingeborgs dotter Börta taxerad hos Engebrekt i Kindslätt Torp sn.

Stenkyrka sn:

Tofftenäs                     Olofs son död 1728 som Cronobåtsman.

Gunneby nedergd      Ivars son Rassmus gift med Jöns änka i Möllnebo uppegård.

Valla sn:

Svanvik mellangd       Lars son taxerad i Tönsäng.

                                      Nils dotter gift med Lars i Härbjönneröd Tegneby sn.

Bråland nedergd         Jakobs son Lars taxerad i Härbjönneröd Tegneby sn och dottern Anna gift med Jon i Härbjönneröd.

Mällby                         Björns dotter gift med Olof i Tönsäng.

Klövedal sn:

Valsängsberg              Olofs änka död i stor fattigdom.

Valsäng uppgd           Per Hanssons änka Maret från bruket och utfattig.

 

 

1728

Torp sn:

Söbben                        Torgers dräng Olof taxerad i Mölneby norgård Långelanda sn.

Åsen                            Kristoffers son död utfattig utomlands.

Myckleby sn:

Hede                             Lars taxerad på Ödegärdet.

Åker                             Änkan Annas dotter gift med Sven på gården.

Bräcke                          Jöns piga är rymd till Norge.

Östra Bogane              Helges dotter rymd till Norge.

Långelanda sn:

Tegen                           Lars son taxerad hos Anders i Åker Myckleby sn.

Stala sn:

Röd                               Gunnars dotter gift med Anders på Öbergsnäs i Myckleby sn.

Hjälmvik övergård      Anders son taxerad hos Anders på Rossön.

Varekilsnäs norgd      Markus lämnat bruket 8 april 1728 för sin höga ålder, är född 1647.

Kärra                            Clements dräng Olof taxerad i Langeby.

Morlanda sn:

Dale                              Wilhelm rymd till Norge 1734 med en dotter och en piga.

Fossa                           Svens son Bengt taxerad i Fiskebäckskil.

Ellös                             Olof Bonde död i fattigdom.

Rågårdsvik                  Sören Börgessons dotter gift med Erik Svensson.

Stocken                        Drängen Lars syster gift med Bengt Bengtsson.

Fiskebäckskil              Eskil rymd till Norge i stor fattigdom.

Stördalen                     Bengt taxerad på Stocken.

Tegneby sn:

Lunneslätt                   Rassmus son är död utomlands i fattigdom.

Tvet sörgård               Olofs son Sven taxerad i Mollesund i Morlanda sn.

Kårtvet                         Nils dotter gift med Olof Olsson i Gröva.

Röra sn:

Röd                               Jons dotter gift med Bengt Jonsson i Stora Backa i Morlanda sn.

                                      Torgers piga gift med sin husbonde.

Kålbuxeröd                  Svens dräng reste utomlands 1727 och är ej återkommen.

Backen                         Olofs dotter bor nu i Norge.

Hålkedalen                  Pigan Ingeborg gift med Cronobåtsman Rassmus Lund.

Basteskår                     Sven Jonsson taxerad i Båtsbräcke.

Kåcketorp                    Trulls son Sverker taxerad på Brattås Östergård.

Björfjäll                        Börges dotter gift 7 april 1728 med Jörgen i Brattås östergård.

Bön                               Hälges piga gift med Olof Andersson i Kålbuxeröd.

Gullixeröd                    Torbjörns piga gift med Lars i Getrilla i Morlanda sn.

Stenkyrka sn:

Hålan                            Pers ena dotter gift med Carl i Hålan och den andra gift med Mats i Tyfta.

Klädesholmen             Olof Olsson är död och hustrun tigger.

Tyfta västergd            Båls son Carl skriven i Hålan och sonen Mats skriven i Tyfta.

Tyfft                             Sönerna Carl och Anders utfaren utomlands 1727.

Röra hus                      Kerstins son utfaren utomlands 1727.

Valla sn:

Myggenässtrand       Håkan utfattig.

Klövedal sn:

Kyrkefjäll                     Måns son Lars rymd utan att någon vet vart han är.

Limhall                         Rassmus rymd till Norge i stor fattigdom.

 

 

1729

Torp sn:

Nöteviken                    Anders dräng skriven som Cronobåtsman Olof Bast.

Myckleby sn:

Kärr                              Sockenskomakaren Olof är taxerad hos sin far Hälge Larsson

Långelanda sn:

Stala                             Jörgens son taxerad som dräng i Prästtorp.

Stala sn:

Winga                          Olof Tällkniv är en Cronobåtsman.

Borga                           Per varit en casserad Cronobåtsman och sedan soldat och jämte hustrun döda i stor fattigdom.

Surnås                          Anders änka är felaktigt angiven eftersom mannen ej varit avliden. De har dock betalt skatt för en son och en dotter.

                                      Hege med hustrun samt drängen Hans Björnsson döda i mars 1729.

Valön                            Assmunds änka död i fattigdom.

Morlanda sn:

Kila                               Rassmus dotter gift med Lasr i Bua.

Kungsviken                Anund gift med Jons änka i Näreby.

Käringön                     Besökaren Jonas Berg var fattig och utflyttad till okänd ort.

Tegneby sn:

Josbacken                   Henrik är utfattig.

Röra sn:

Häröd nedergård        Torgers piga gift 29 dec 1728 med Per Johansson i Bokenäs sn.

Stora Vena                   Drängen Sven gift med änkan i Blötekärr.

Stenkyrka sn:

Kollekärr                      Olofs dotter gift med Jöran på Röd.

Ollsby västergård      Nils son Jöran taxerad på Röd.

Fossa                           Eriks styvson Lars Dyresson taxerad i Kuballe västergård.

Torleby nedergd        Olof avled den 24 dev 1728.

Tyffta hus                   Mannen av kräftan uppäten i munnen och hustrun tigger.

Valla sn:

Bråland nordgård       Jacobs son Lars taxerad i Kuballe västergård.

Mällby                         Björns dotter gift med Anders i Kollekärr.

Mellan Rödshus         Sven död och hustrun tigger.

Klövedal sn:

Surdal uppegård         Pers son varit utomlands sedan 1728.

Böö uppegård             Ingmars dotter gift med Lars Olsson på Staffansholmen.

 

 

1730

Torp sn:

Gåhle                            Esbjörns dotter är gift men är utfattig.

Assmunderöd             Olofs dräng flyttat utomlands.

Myckleby sn:

Kärr                              Anna gift med Cronobåtsmannen Olof på Wrincken?.

Svinehagen                 Gunnar död i fattigdom.

Långelanda sn:

Tollungeröd                Helges dotter död i mars 1730.

Stala sn:

Backen                         Nils hustru tigger.

Morlanda sn:

Sörbo                           Pastor Bundis dräng avflyttad i januari 1730 till Älvsborgs län på okänd ort.

Bua                               Pers son utflttad till okänd ort.

Hästekälla                    Jacobs dotter gift med Anders i Vägeröd.

Bäcken                         Andors son Anders taxerad i Vägeröd.

Gullholmen                  Kristen Halvardsson taxerad son son hos modern Svens änka.

Tegneby sn:

Skeppstala                   Torgers piga taxerad hos sin moder Anders änka i Knöde i Klövedals sn.

Livetorp                       Lasr dotter gift 24 juni 1730 med Trulls i Otteslätt.

Nödskär                       Drängen Torbjörn utseglad 1730.

Röd på Lyrön              Pers son utseglad 1730.

Röra sn:

Hålkedalen                  Nils död i stor fattigdom.

Dalby                           Anunds dotter gift med Olof i Hålta i Morlanda sn.

Pinneröd                      Olofs änka död i stor fattigdom.

Rämmedalen                Torbjörns son Olof taxerad i Hålta i Morlanda sn.

Granbua                       Jöns Henriksson taxerad i Torsberg i Herrestads sn.

Stenkyrka sn:

Lyrås                            Anders ursinnig och hustrun tigger.

Valla sn:

Västra Röd                  Jons son död 1730 utomlands.

Östra Hjälteby            Jöns son gift med Pers änka i Södra Valsäng uppegård.

Myggenässtrand       Håkans hustru död i fattigdom.

Klövedal sn:

Stranden                      Clement är bräcklig och utfattig.

 

 

1731

Stala sn:

Gunnarsbo                  Drängen Rassmus Nilsson taxerad i Marstrand.

Tegneby sn:

Tvet sörgård               Olof Torbjörnssons son Nils utseglad 1731.

Lyckan                         Simon död 1731.

Röra sn:

Brattås östergård       Olof är taxerad i Askims sn.

Granbua                       Börges son taxerad i Bokenäs sn.

Stenkyrka sn:

Gunnesby nedergd    Nils piga taxerad hos Lars i Kuballe östergård.

 

 

1732

Stala sn:

Stubbarna                    Johanna är en ogift piga

Haga                             Prästänkan Britta Nöring.

Nedre Hoga                 Anders änka Gunilla Olsdotter.

                                      Änkan Sigrid Engebrektsdotter.

Härlycke                      Änkan Anna Andersdotter.

Hälleberg                     Änkan Ingeborg Rassmusdotter.

Långeby                      Svens änka Åsa Engebrektsdotter.

Kärreberg                    Börta Gren och Lars Munk.

Västra Ängö               Elofs änka Karin Nilsdotter.

Svanvik                        Cammreren Anders Göthenstjärna bor i Varberg.

Horleby                        Germunds dräng utseglad i januari 1732.

Hjälmvik övergd         Olofs son Nils och Torbjörns son Anders utseglad i januari 1732.

                                      Olofs dotter Anna taxerad på Rossön.

Morlanda sn:

Käringön                     Per Svensson drunkad och inget efterlämnat.

Ellös                             Olof Svensson Grönman drunkad och inget efterlämnat.

Tegneby sn:

Lalleröd nedergd        Hans änka Anna Andersdotter.

Skeppstala                   Gunnar Olsson död i dec 1731, änkan Kerstin Olsdotter.

Lunden                        Lars änka Maret Relfsdotter.

Boxevik                        Änkorna Maret Henriksdotter och Kerstin.

Bräcke                          Anna Katarina.

Tveteberg                    Änkan Kerstin Olsdotter.

Tvet östergård            Olofs änka Sigrid Jönsdotter.

Tvet västergård          Esbjörns änka Rangella Ebbesdotter.

Rom mellangård          Tohls änka Börta Olsdotter.

Rom östergård            Änkan Kerstin.

Björneröd nordgd      Änkan Metta.

Otteslätt                       Änkan Anna Helgesdotter.

Kärra                            Kristens änka Elin  Hansdotter.

Tråvedalen                  Nils är krympling och hustrun tigger.

Hogen                          Änkan Olug Olsdotter.

Röra sn:

Lunden                        Olofs änka Olug Svensdotter.

Lilla Röra                     Hans änka Elin Esbjörnsdotter.

                                      Börta Hansdotter.

Stora Vena                   Margareta Henriksdotter.

                                      Helges änka Anna Larsdotter.

Häröd nedergård        Anders änka Olug Andersdotter.

Kåpperöd                    Olof Torbjörnssons hustru.

Berg                              Jons änka Johanna Jacobsdotter.

Gullixeröd                    Änkan Amborg Nilsdotter.

Stenkyrka sn:

Skår                              Pers änka Cecilia Nilsdotter.

Rönnäng                      Jons och Olofs änkor.

Böberg                         Änkan Börta Simonsdotter.

Hovlanda                     Hans änka Kerstin Olsdotter.

Kärrslätt                       Pers änka Margareta Järpsdotter.

                                      Rassmus änka Mätta Andersdotter.

Lyrås                            Hans änka Åsa Ingemarsdotter.

Fosseröd                     Nils änka.

Kurlanda                      Eskils änka Börta Olsdotter.

Åseby                          Björns änka Ingeborg Andersdotter.

                                      Änkan Maret Simonsdotter.

Ravneberg                   Anders änkaAnna Andersdotter.

Skärhamn                     Jons änka.

Klädesholmen             Olof Andersson och Olof Olssons änkor.

Fagerfjäll                      Änkan Anna Jöransdotter.

Mölnebo                      Änkan Åsa Andersdotter.

Hoga                            Änkan Rangela Persdotter.

Olsnäs                          Lars styvdotter Börta Knutsdotter död 2 feb 1732.

Nötsäter                       Anders styvson död 9 feb 1732.

Tyfta östergård          Hälges dräng Anders Andersson utseglad till Västindien 1731.

Moriks hus                  Hans är taxerad i Nedre Myckleby på Orust.

 

 

1733

Långelanda sn:

Toggestala                  Arvid Andersson är taxerad hos svärfadern i Museröd.

Stala sn:

Nedre Dale                  Rassmus Anderssons dräng utseglad till Ostindien från Göteborg i december 1732.

Langeby                      Helge Ollsson gift med pigan Olug Rearsdotter.

Jacklefjäll                     Nils Persson gift med pigan Ingerd Rassmusdotter.

Morlanda sn:

Värbo                           Börge Olsson är bonde i Sunnerviken.

Tegneby sn:

Björneröd nordgd      Mats dotter död i april 1733.

Björneröd                    Drängen Anders Tronsson från Gunneröd gift med pigan Anna Jönsdotter.

Smedby                        Sven Germundsson gift med pigan Karin Gertsdotter.

Livetorp                       Cronobåtsman Olof Olsson Svan gift med pigan Barbro Olsdotter.

Rom                              Torbjörn Andersson gift med änkan Börta Olsdotter.

                                      Drängen Kristen Andersson gift med pigan Elin Nilsdotter.

Vasseröd                     Drängen Börge Svensson gift med pigan Elin Andersdotter.

Nötkärrsmark              Mannen Simon Persson gift med änkan Kristin Börgesdotter.

Bäckevik                      Drängen Jonas Torgersson gift med pigan Kerstin Kristensdotter.

Röra sn:

Berg                              Drängen Torger Torbjörnsson gift med änkan Johanna Jacobsdotter.

Stenkyrka sn:

Säbyhus                      Olofs son utseglad i december 1732.

Grinneröd                    Bryngells dräng utseglad i december 1732.

Dyreby västergd        Olofs Larssons dräng utseglad i februari 1733.

Lyrås                            Änkans son utseglad till Ostindien i december 1732.

Säby                             Länsmannen Jacob Rassmusson gift med Maret Börgesdotter i Skår.

                                      Kristen Olsson på Öhan? gift med Annika Jonsdotter.

Dyreby                         Tore Persson gift med Regina Hälgesdotter i Tubberöd.

Enerbacken                 Fattige torparen Nils Jonsson gift med Anna Torbjörnsdotter.

Åsby                            Nils Björnsson gift med Maret Olsdotter i Haketorp.

Brok                              Jon Simonsson från Östra Böö på Orust gift med Karin Björnsdotter.

Kuballe                        Olof Larsson gift med Ingrid Rearsdotter i Mölnebo.

Stockevik                     Sven Torbjörnsson i Tossdalen? gift med Anna Andersdotter.

Rönnäng                      Kristen Jonsson gift med Ambor Tollesdotter i Morik.

Morik                           Olof Nilsson gift med Ingeborg Hansdotter i Böö.

Dammen                       Tiggaren Rassmus Haraldsson gift med Malin Olsotter i Omme?

 

 

1734

Stala sn:

Kärreberg                    Kristen Kristensson död 9 mars 1734.

Yttre Hjälvik nolgd     Per Perssons hustru Maret Björnsdotter död 24 jan 1734.

                                      Drängen Olof Börgesson gift 26 oktober med pigan Karin Torbjörnsdotter.

                                      Drängen Halvard Elofsson gift 16 november med pigan Anna Simonsdotter

Borgen                         Björn Kroks hustru död i mars 1734.

Hjälmvik sörgård        Befallningsman Peter Tillroth död i mars 1734.

Rörvik                          Nils Olsson död 11 april 1734.

Käderöd                       Rassmus Olssons hustru död 24 jan 1734.

Skantorp                      Änkeman Jöns Persson gift 18 augusti med pigan Kristin Persdotter.

Hoga                            Drängen Jon Andersson gift 24 augusti med pigan Börta Olsdotter.

Ängås                          Drängen Sven Mårtensson gift 5 september med pigan Börta Björnsdotter.

Gunnarsbo                  Drängen Jon Jonsson gift 19 september med pigan Kristin Andersdotter.

Nedre Dale                  Drängen Jacob Olsson gift 26 oktober med änkan Börta Rassmusdotter.

Krabberöd                   Änkemannen Olof Börgesson gift 13 november med pigan Elin Björnsdotter.

Varekil                          Änkemannen Olof Nilsson gift 15 november med pigan Gunilla Nilsdotter.

Tegneby sn:

Valön                            Rassmus son Sven taxerad i Hällene i Klövedal sn.

Lalleröd övergd          Anders Börgessons hustru död 25 mars 1734.

                                      Arvid Anderssons hustru död 31 januari 1734.

Kallefors                      Olof Svensson död den 28 april 1734.

Tvet västergård          Änkan Rangela Ebbesdotter död 19 dec 1733.

Livetorp                       Lars Börgessons hustru död 22 februari 1734.

Gilleby                          Bengt Olsson död 22 februari 1734.

                                      Olof Tollesson död 14 februari 1734.

Boxevik                        Änkemannen Olof Andersson gift 27 januari med pigan Elin Andersdotter.

Håv                               Drängen Anders Nilsson gift 3 mars med pigan Malin Persdotter i Nösund.

Berg                              Drängen Per Jonsson gift 3 mars med pigan Anna Jonsdotter i Kärra.

Äng                              Änkemannen Per Olsson gift 3 maj med pigan Ingegärd Börgesdotter.

Rom                              Drängen Per Andersson gift 19 oktober med änkan Kristin Andersdotter.

Berga                            Båtsmannen Björn Andersson (Val?) gift 22 november med änkan Karin Andersdotter.

Otteslätt                       Änkemannen Sten Stensson gift 12 december med änkan Anna Helgesdotter.

Röra sn:

Fiskebäcksdalen         Björn Olsson död 5 feb 1734 och änkan bortflyttad och är utfattig.

Rämmedalen                Torbjörn Ebbessons son Olof död 30 mars 1734.

Skredseröd                  Simon Börgesson död 16 januari 1734.

Stora Vena                   Margareta Henriksdotter död 4 januari 1734.

                                      Drängen Guttorm Eriksson gift 3 februari med pigan Kristin Eriksdotter.

Röd                               Drängen Lars Jonsson gift 3 februari med pigan Gunilla Olsdotter.

Röra                              Drängen Erik Börgesson gift 23 november med pigan Börta Hansdotter.

Stenkyrka sn:

Kollekärr                      Herman Jörgensson död 30 april 1734.

Rönnäng                      Assmund Perssons dräng Kristen Jönsson död 16 mars 1734.

Tubberöd                    Anders Jonssons styvson Måns Helgesson död 14 januari 1734.

Tofftenäs                     Wilhelm Hansson död 10 februari 1734 och hustrun den 18 februari.

                                      Hans Kock gift med Maret Andersdotter.

Åker                             Per Ambjörnssons hustru Helga Svensdotter död 18 februari 1734.

Krogsdal                      Börge Olssons son Olof död vid olycka på sjön 18 april 1734.

Mölnebo nedergd      Olof Jacobsson död 15 januari 1734.

                                      Olof Perssons änka Åsa Andersdotter död 12 januari 1734.

                                      Helge i Tjärna gift med Johanna i Mölnebo.

Hälla                             Rassmus Svensson gift med Anna Andersdotter i Nordvik.

Röra                              Bernt Nilsson gift med Ambor Ambjörnsdotter i Sibräcka.

Stora Sibräcka             Anders Andersson gift med Ingeborg Jönsdotter.

Hoga                            Olof Persson från Lunden i Morlanda sn gift med Rangella Persdotter.

Bäck                             Anders Persson från Morlanda sn gift med Kerstin Persdotter.

Böö                               Olof Hansson gift med Åsa Torkellsdotter i Stordal.

Lilla Röd                      Jöns Arvidsson gift med Karin Torkelsdotter i Olsby.

                                      Arvid gift med Olug i Gunnarslyckan.

Olsby                           Erik gift med Maret Larsdotter i Kuballe.

                                      Jon Nilsson gift med Börta Hansdotter i Kebbene.

Lyrås                            Hans gift med Anna Hansdotter i Bäck(?)

Hovlanda                     Bernt Hansson gift med Anna Torkelsdotter.

Stansviken                  Carl Larsson gift med Åsa Börgesdotter.

                                      Olof Simonsson gift med Anna Jonsdotter.

Bäckevik                      Per Olsson gift med Maret Larsdotter.

 

 

1735

Tegneby sn:

Otteslätt                       Måns Persson från bruket och tigger.

Röra sn:

Häröd nedergd           Änkan Ingeborg Olsdotters son Bertill Andersson taxerad hos sin farfar Kristen på Hean i Torp sn.

Backarna                      Guttorm antagen som Båtsman Bro den 26 juli 1735.

Stenkyrka sn:

Viken                            Hans Perssons dräng Bernt antagen som Båtsman Lura den 20 september 1734.

Torleby västergd       Olof Torssons son Tore född den 30 november 1720 och därför ej skattepliktig.

 

 

1736

Torp sn:

Kinslätt                        Engebrekt Andersson taxerad på Bjällane i Bokenäs sn.

Vinön                           Börta taxerad i Kristensvik i Högås sn.

Runnen                        Olof Mattsson taxerad i Dalby Foss sn.

Myckleby sn:

Buvenäs                      Åke taxerad i Torsberg i Herrestad.

                                      Malkolm Weinholts taxerad i Säleby i Brastads sn

                                      Kapten Von Brömsen taxerad i Forsåker i Askims sn.

Stala sn:

Varekilsnäs nordgd    Olof Perssons son Engebrekt utomlands sedan i mars 1736.

                                      Sven Markussons dotter gift i juni 1736 med Nils Jonsson i Säckebäck.

Tveten                         Olofs dotter död i juni 1736.

Morlanda sn:

Hällevik nedergd        Jöns Olssons son Rassmus utomlands från 1735.

Tegneby sn:

Lalleröd övergd          Änklingen Anders Börgesson död den 28 april 1736.

Lossbo                         Lars dräng Anders Nilsson och pigan Karin gifta och bor på Ellös.

Röra sn:

Lunden                        Arvid Rassmusson överlämnat bruket till sonen Sven.

Prästbacka                   Anders Börgessons son Börge död 18 april 1736.