Domboksutdrag från Orust och Tjörns tingsrätt 1662-1745

Rättegångshandlingar från Orust och Tjörn finns bevarade från 1600-talet. Handlingar som berör tiden före år 1658
finns i vissa fall i enskilda gårdsarkiv samt sporadiskt i de danska länsräkenskaperna. Böteslängderna eller som de kallas
saköreslängderna finns i en närmast kontinuerlig serie från år 1603. De är mikrofilmade och finns i landsarkivet i Göteborg.
Från år 1662 finns hela domboken bevarad i kopia i Göta hovrätts arkiv i Jönköping. En avskrift som omfattar åren 1662-1667
är tryckt och utgiven av Folke Almegius år 1980. 
Emmanuel Linderholm (1918) och L M Svennungsson (1970) har publicerat avskrifter av de mycket omfattande rättegångshandlingarna
som rör häxprocesserna över hela Bohuslän.
Hembygdsföreningen Skaftö-Gille har en tryckt domboksavskrift utförd av Hans Ganstrand som omfattar utdrag rörande Skaftö.

       På Internet finns följande avskrifter av domstolsprotokoll från Orust och Tjörn:

Uppbudshandlingarna är avskrivna av Hans Ganstrand i Jönköping under 1999 och han har haft vänligheten att översända datafilen för publicering.