Personregister till Kommisionerna i Marstrand och
Orust och Tjörn 1666-1672

Marstrand

Adam Hansson i Marstrand

Agnete, Peter Wefuers kvinna

Anders Andersson

Anders Börgessons

Anders Larsson, skräddardräng 18 år som lärer till skräddare hos Peder Skrädder

Anders Lusso

Anders Nilsson på Lille Tullen

Anders Näresens hustru Elin

Anders Stuth

Anders Zandersson Key Skomaker

Anna Mölners hustru Kierstin

Annas i Holtas, död i häkte 1669, man och systerson

Arvid Ingemarsson, sjöman

Augustin Svensson från Torp socken, barnafader

Barbro Amunds

Bengdta Lars Spelemands

Blix, gamla kvinna

Brita Skredders, död 1670

Börta Jonsdotter, barnfödder i Torsby socken i en gård Skår

Börta, Fredrik Hanssons hustru, svummit pigan Johanna Bengtsdotters

Carl Andersson, barnafader

Catharina Bengts i Marstrand

Chresten Nielsen, Rådman

Chrestopher Torgierson, Rådman

Clement Clementssons hustru

Biörn salig sockne präst i Marstrand

Elin Jonsdotter, piga med trollknutar

Ellika en hustru, brändes i Götheborg

Elof Lassesson, sjutsrättare

Engelbrekt Sörensson

Erik Berg, tullförvaltare

Eric Andersson, häradshövding

Esbjörn Andersson, Rådman

Fredrik Nilsson Bagge, kyrkoherde, Malin Börgesdotters son

Gilbert Willumsen hans hustru Margareta

Greta Mathesdotter, en änkekvinna

Gunnela Skotte, död 1668 på våren

Gunnar Letz hustru Cathrina Bengts

Hans Arvidsson, mätmästare

Hans Bengdtsson i Marstrand

Hans Jensen

Hans Kruse, Rådman

Hans Zandersson Key, Väktare

Helga i Halltorp Solberga, avrättad 1672 Halfuards hustru

Helge Biörsen, kämnären

Henrik Svensson, Skeppare

Hindrik Bagare, befanns vara Tröns Proviantmästarens löftesman

Ifwar Helgesson, gamle stadsborgmästaren

Ingebor Kjell Arnessons, som är trollkonans Ingri Glasboras dotter

Ingeborg Bengdtz jordemor

Ingeborg Slakters död i häktet 1671, en syster Börta Stårkes, dotter Malin Andersdotter rymd med dotterson Johan 10 år

Ingier Bökers

Ingierd Persdotters man, Hans Clausen

Ingri Dinnesdotter, död i häktet 1670, Oluf Ifwarssons hustru

Ingri Jydes, avrättad 1672

Ingrin Augustines svum Ingrin Rasmusdotter

Jakob Zandersson Key, sjöman

Jakob Tullskrivaren

Jan Böcker, som stått vakt över Marit

Jochim Vesper, Rådman, hustruns syster gift med Hans Stinger

Johan Nilsen Bagge, Rådman

Jörgen Brun-Clausen, Stadtsskrifvare

Jörgen Carstensens,byskrivare son Carsten,
            hustru Marit Jönsdotter byskrifvers, avrättad 1670

Karin Klåckers, död 1671

Karin Ruthz

Karin Swen Anundsdotter

Kirstin Swensdotter, avrättad 1672, en ogift pige Sven Snickers dotter

Knut Persson

Lars Olsson, fiskare

Lars Påskesson Präst i Marstrand besvågrad med Thormod, att Thormods hustru, den första, var söster till herr Larses förrige hustru

Lars Roman, Rådman

Magnus Gripenkloo, president

Malin Börgesdotter Borgemesters Niels Friedrichsons änka

Malin, avrättad 1672, som förrått sin förste man Niels Ruth

Malin i Lunden

Malin i Wijken i Kongelf, avrättad 1670

Malin Michels

Maren Olsdotter

Margaret Swen Snickers ochså lärt trolldomskonst av syster Anna i Holta

Mathis Häfner, skräddaren

Nils Andersson Läsö, undanhållt strandvrak

Nils Fredriksson, Rådman

Niels på Kalföen

Niels Thomesson

Nils Jonsson, fiskare

Nils Lind

Nils Månsson, barnafader

Olof Olsson Ruth, förre byskrivaren

Peder Hansen

Per Fredriksson Brimbs

Per Esbiörnssens kvinna Ingier Persdotter,

Per Krokemakare

Per Ollsen, at han skulle få Kierligheed till Marit Byskrivers

Per Söffrenssen, kyrkoherde Kungälv

Per Jäsperssons (piga, Börta) arvskifte 1665

Per Böcker

Per Smed

Ragnille Jens Swensis, "Glanan" avrättad 1670

Ragnille Thomeses

Rangela, sunnan för bron, som Satan kallar för Stålltenbrock

Rangele Andersdaatter, piga

Ransin Fredrik Sifwers

Rassmus Glasmästarens hustru Ingri i Marstrand.

Rasmus Hendrichsson

Råtgier Sckilder, Rådman

Sidselle, Peder Ruthz

Signe Larsdotter

Swen Andersson, borgmästare

Steen Arfuesen

Söfren Muremester

Sören Böker

Sören Sörensson

Tilleman fordom capellan Marstrand

Tomas Torgersson

Thomas Larsson

Tormod Nielsens hustru Margareta

Tönnis Ditmars hustru Sidsella

Willum Zandersson Key, sjöman

Willum Chrestophersens, stadsskrivare, dräng Oluf Rasmussen

Zander Key Skotte, Smed

 

 

Orust och Tjörn

Anna Nielsdotter hem till sina styvföräldrarPer Larssons måg arg på henne

Anna Olufsdotter, Torbiörn Assmundssons kvinna i Mollösund var med på fiskeresa med Per Matsson för 12 år sedan

Anna Skaboes tös, ogift piga

Anders Eriksson  på Wallerön en gammel man med hustru förde bort Malin Andersdotter.

Björn Håkansson i Svanvik Stala

Börta Cornelius på Käringön, avrättad 1672

Börta Crämars i Mollesund, död i häktet 1669, en kvinna om 80 år gammal

Börta Petter Holländers d.ä. på Käringön efter hennes begäran att hennes dotter (Olof Eriksson Ströms hustru) måtte henne utkasta. (utvisad ur landet)

Börta Peders på Mollösund, avrättad 1672

Börta Wäfwars

Elin Bots och Pär Engel skall kunna något

Elin i Bua, död 1668 hemma i Bua Morlanda socken mannen hete Olav

Eric i Röd uti Morlanda dalen

Giertrud Corporals, avrättad 1670

Hans Ebbesens Marit, med båten till fiske

Hans Matsson, länsman

Helga i Pilanna, Tjörn, avrättad 1672

Helga Matsdotter från Mollösund, en piga

Håkan Anderson, Börta Krämars son

Ingebor Ambiörn Skomakares i Fröjdendal

Ifwar Rearsson hans hustru Elin Andersdotter i Staxäng, Stångenäs, avrättade 1671

Jakob Bertilsson, förrymd länsman

Jöns Holst länsman

Jöns i Vräland död i häkte 1671

Karin, Olle Anderssons änka på Gullholmen, död 1669

Lars Assarsson, Knudt Bildtz tjänare på Kungsviken

Lars Jönsson Dahl, Präst i Morlanda,

Malin på Härrön, död i häktet 1669 uti Mollesund 

Marcus Augustinsson, död på Tomas Anderssons skuta

Michel Larsson en gammal man i Mollösund

Måns Andersson, död på Tomas Anderssons skuta

Olle Gadds kvinna Ingeborg

Olav Ifwersson i Möggenäs

Olof Olsson i Svanvik Stala

Olof Rearsson Gren

Peder Mathsson i Mollösund

Peders kvinna i Ellingsrö, Karin Arvidsdotter

Per Larson i Mollesund, man om 60 år, avrättad 1670, hustru Kerstin Sörens död 1668, dottern Anna Persdotter avrättad 1670

Petter Drachman, hustru Anna Bleek, häradshövding över Oroust och Tiörn

Per Mathsson, avrättad 1672, var Malin på Herröns son

Rangela i Lösbo på Lyr, avrättad 1672

Roland Perssons hustru Barbro, länge sjuk för trolldoms skull

Thomas Anderssons fiskeskuta, hans hustru Karin Skrädders, död 1671

Truls i Mellby, han föll och bröt sitt ben i Mollesund