Uppbud och inteckningsärenden (småprotokoll) vid Orust och Tjörns tingsrätt 1700-1745.

Bearbetad av Hans Ganstrand i Jönköping 1999.

 

Nedanstående förkortade avskrift av Orust och Tjörns uppbuds och inteckningsärenden ger en samlad bild av alla skattegårdsköp inom området i början av 1700-talet. Före år 1735 fanns uppbuden i ordinarie dombok men från detta år samlades köpehandlingarna i en särskild serie kallad småprotokoll. Denna serie finns bevarad i Göta hovrätts arkiv i Jönköping från år 1735 men på landsarkivet i Göteborg saknas åren 1735-1745. Eftersom handlingarna inte är mikrofilmade är Hans Ganstrands avskrifter särskilt värdefulla.

 

 

1735 d 13 februari

37     Niclas Brunilansson och hans syskons arv i 1/2 Torp i Tegneby sn efter kyrkoherden i Näsinge Hans Rassmusson Brun har hans hustru Cicilia Plate under namn Cicilia Wennerqvist godkänt och avstått från.

38     Anders Swensson i Röra har av Jeuns seckman köpt 1/2 Röra i Stenkyrka sn som är hans styvbarns arv. Anders uppbjöd gården andra gången.

39     1/4 Röra i Stala sn uppbjöds tredje gången.

40     1/2 Muhltorp uppbjöds andra gången.

41     1/2 Röd uppbjöds andra gången.

42     Olof Jerpsson i Störredahlen lovar att avstå från Kållekiärr till sin systerdotter Jiärtrud Andersdotter och hennes blivande man Måns Görgensson mot att Olofs mor Anna Jerpsdotter inte skall betala ränta för innestående arv.

43     Olof Nillsson i 1/4 Gilleby har lånat av sin svåger Pär Joensson i Wahrekijhl med pant i gården.

44     Änkan Sigrid Christensdotter i 1/4 Gilleby har lånat av Trulls Nilsson i Rörwijk med pant i gården.

45     Sten Stensson har lånat av Rassmus Nillsson i Narfweröd med pant i 1/2 Otteslätt.

46     Anders Pärsson har lånat av Petter Knutsson på Ollssnäs med pant i 1/3 Nordre Bäck. Johan Pärsson i Stensbo har sålt gården till sin svåger Anders som ej helt betalt köpet till Johan och hans systrar Anna och Olu.

47     Olof Joensson i Rönnängen har för sig och sin bror Joen Joensson fått av Tålle Bögesson i Morik utbetalt sitt arv efter deras bror Christen Joensson. Assmund Pärsson har fått sin hustrus arv utbetalt.

48     Anders Nillsson i Rönängen är skyldig Joen Joensson i Rönängen med pant i 1/4 Rönängen.

49     Börge Hindriksson i Gåre har lånat av Per Andersson i Fagerfiäll med pant i 3/8 Gåre.

50     Brynte Andersson i Hoflanda har lånat av Tore Hälgesson i Krogsdal med pant i 1/4 Hoflanda.

51     1/2 Hällesberg uppbjöds andra gången.

52     1/3 Norder Bäck uppbjöds tredje gången.

53     1/2 Bräcke uppbjöds tredje gången

54     12 öresbol i Nötskär uppbjöds andra gången.

55     Torger Joensson i Hogen har lånat av Olof Pärsson i Hoga med pant i 1/2 Hoga. Då Torger ej betalt begär Olof uppbud första gången på gården.

56     1/3 Wästra Kållungeröd uppbjöds andra gången.

57     Trulls Carlsson har lånat av Olof Olsson i Åhsen och av Lars Mathisson i Pilane. Olof betalar Trulls skuld till Lars och får i pant av Trulls och hans hustru Agnis Engebrektsdotter 1/4 Neder Trätte.

58     Ellert Börgesson i Kråssen på Mjörn har lånat av änkan Barbro Ollsdotter i Böö Klövedals sn med pant i "en rödbrun föllja ock i 4:e åhr och en rödgrimmete Koo 4 åhr gammal".

59     Hans Kock uppger att hans svärfar Anders Nillsson i Rönäng har enats med sin bror Nills Nillsson i Tårleby(?) om att 1/4 Rönäng ska Anders behlla och uppbjuder gården första gången.

60     Klockaren Relf Biörnsson i Tönsängen visar att hans hustru Kierstin Joensdotter ärvt och inlöst 1/2 Tönsäng i Valla sn. Kierstin har i fädernesarv fått en del, Jertud Joensdotters arv har hennes son Beren Clementsson fått och sedan Beren avlidit har hans halvbror Biörn Clementsson i Mällby ärvt och sedan sålt till sin son Relf Biörnsson. Sigrid Joensdotter i Tyfta arvsdel har Relf köpt. Relfs arv efter sin far Biörn Clementssons halvbror Beren Clementsson och sin mor Jertrud Joensdotter samt en systers lott har han inlöst. 1/2 Tönsängen uppbjöds första gången.

61     Swen Simonsson i Brattåhs har lånat av Tore Marckusson i Torp med pant i 1/4 Östra Brattåhs.

62     Leg(?) Nillsson har lånat av John Nillsson i Gieddebräcka med pant i 1/4 Medstufwa i Torp sn.

63     Johan Pärsson i Stensbo och hans hustru Anna Olofsdotter i 1/2 Stensbo har testamenterat så att 3/8 är Annas och henes förre man Lars Ollssons arv, 1/8 skall mågen Olof Andersson och Johans styvdotter Annicka Larsdotter i Kwisslingebyn på Hisingen äga, 2/8 skall de tillträda senare, 1/8 skall Johan och Anna behålla så länge de lever och därefter tillfalla dottern Börta Johansdotter medan sonen får efter sin mor 1/4 Lycka.

64     Swen Arfwidsson i Härlycke har av sina syskon: Joen Torgersson  för sin hustru Börta Arfwidsdotter, Pär Joensson i Warekijhl för sin hustrus förre man Torbiörn Arfwidsson, Joen Fickesson i Högenorum för hustrun Ingeborg Arfwidsdotter inlöst 1/2 Måsen i Tegneby sn.

65     Jacob och Lars Tårgersson i Kiäringesund i Dragsmark sn avstår sitt arv efter fadern Tårger Larsson 1/4 uppegården Buhrås till sin syster Kierstin Torgersdotter och hennes blivande man Olof Bengtsson mot att de löser panten i gården hos Joen Ollsson i Kiärra. Bröderna behåller 1/2 Kiäringsund. Systrarna Anna i Hultåhs och Amborg i Kiäringsund har fått sina arvslotter. Bengt Pärsson i Buhrås och hustun Elin Andersdotter testamenterar till snen Olof Bengtsson 1/4 uppegården Buhråhs.

66     Olof Bengtsson i Buråhs visar att hans svåger Jacob Torgersson för sin syster Amborg Torgersdotter avstått sin rätt i 1/4 Buråhs uppegården samt att Swen Larsson och hustrun Anna Tårgersdotter har sålt sin rätt i samma 1/4. Olof begär uppbud på 1/4 Buråhs uppegård.

67     Anders Andersson på Lilla Askerön ingav en skuldsedel han fått av Jacob ollsson med pant i 1/2 Kijhl på Tjörn och i lös egendom.

68     Cammereraren Anders Göthenstierna har lånat av Commisarien i Göteborg Samuel Schultz med pant i lös och fast egendom.

69     Halfward Ericksson i Bärg har sålt 1/2 Östra Kållungeröd till Halfward och Jacob Torstenssöner.

 

 

 

1735 d 12 mars med Tjörn

1       Nills Olofsson i Torleby har lånat av Reor Rassmusson i Aröd med pant i 1/4 Torleby.

2       1/4 Rönnängen uppbjöds andra gången.

3       1/2 Röra i Stenkyrka sn uppbjöds andra gången.

4       1/2 Tönsängen uppbjöds andra gången.

5       Anders Pärssons i Sörby skuldsedel till Erick Andersson i Kijhl inskrevs genom styvsonen Olof Olofsson med pant i 1/4 Lilla Sörby.

6       Hans Kock rättar specifikationen för försäljningen för Carl Haraldssons hustru Anna Andersdotters 1/4 i Toftenäs.

7       Anders Swensson har lånat av Olof Olofsson i Röra med pant i 1/4 Röra.

8       Olof Nilsson i Brewick har lånat av Beren Nillsson i Röra med pant i 1/4 Brewick.

9       Hälge Nillsson och hustru Siri Joensdotter i Glässhed har lånat av Jöns Rassmusson i Hällebäck med pant i 1/3 Glässhed.

10     Anders Olsson i Kålleröd har lånat av Matti Nillsson på Ödegiärdet med pant i 3 öresbol 1/3 Kålleröd.

11     Anders Hansson i Nolwik har lånat av Anon Rassmusson i Syröd med pant i 1/4 Nolwik.

12     Olof Andersson i Kålleröd har fått av sin son Anders Olofsson betalt för inlösen av Olofs förra hustru Anders mor Sahl Karin Bryngelsdotter arv i 1/3 Kålleröd.

13     Trulls Gullbrandsson erkänner att han fått betalt av sin bror Erick i Kiölleröd för den del Trulls ärvde och Erick bebor.

14     Lars Haraldsson inskrev flera skuldsedlar han fått av Trulls Gullbrandsson.

15     Nills Olofsson i ½ Ollssby och hans hustru Kierstin Görgensdotter har sålt till sin son Joen Nillsson 1/4 Ollssby och lovat honom att efter deras död få förtur till återstående 1/4.

16     Olof Månsson i Mellan Röd har av Anders Olofsson i Kållekiär fått låna för att kiöpa 1/2 Mellan Röd med pant i gården.

17     Anders Swensson och Olof Larsson erkänner att de fått sitt arv i Möllnebo efter Olof Pärsson och hans hustru Åsa Andersdotter.

18     Anders Olofsson i Hede inskrev en skuldsedel han fått av Olof Gustafsson i Röd med pant i gården.

19     Hans Mich: Kock och Marit Andersdotter har lånat av Lars Biörnsson på Ollssnäs med pant i Toftenäs.

20     Jöns Persson i Hoga inskrev en skuldsedel han fått av Nills Torbjörnsson i Höggeröd med pant i 1/4 Säby.

21     Hustru Ingeborg willomsdotter kräver att Lars Haraldsson i Höggeröd betalar hennes man Trulls Gullbrandssons skuld till gästgivaren Johannes Kock med pant till Lars i ½ Möggenäs.

 

 

1735 d 19 maj med Orust

22     1/2 Hogen uppbjöds andra gången.

23     12 öresbol Nödskiär uppbjöds tredje gången.

24     1/3 Wästra Kållungeröd uppbjöds tredje gången.

25     1/2 Östra Kållungeröd uppbjöds andra gången.

26     1/2 Röd i Långelanda sn uppbjöds tredje gången.

27     Anders Hindrichsson i Musseröd visade hur han inlöst 1/4 Ringseröd: 1. av Sigrid Henricksdotters arvingar Lars Jönsson i Stala, Tore Markusson i Torp och Olof Olofsson i Buråhs. 2. Göran Larsson i Walla för fullmäktigskap vid tinget. 3. av Gunnar Biörnsson i Ringseröd för systern Börta Hindricksdotters i Surnäs andel i Ringseröd. 4. av Gunnar Biörnsson för rest i 1 1/2 öresbohl Ringseröd. 5. av avlidne brodern Biörn Hindrickssons dotter Börta Biörnsdotter och hennes man Swen Mårtensson hennes arv i Ringseröd. Anders hade själv ärvt efter sin mor Börta Larsdotter.

28     1/2 Musetorp uppbjöds tredje gången.

29     1/4 Buråhs uppegården uppbjöds andra gången.

30     1/2 Hällesberg uppbjöds tredje gången.

31     Dragonen Bryngel Larsson Blomberg i Sandwick på Sunds ägor inskrev en skuldsedel han fått av Essbiörn Andersson i Gåhle med pant i 3/8 Gåhle.

32     Ingeborg Olofsdotter och hennes barn Hendrick Bärtelsson(?) och Bärtel Andersson för sina omyndiga syskon Essbiörn Christensson i Höggelia och Simon Christensson i Issbärg har enats om att 1/4 Nedre Häröd i Rör sn och 1/4 i Hogen Myckleby sn delas så att Hindrick betalar syskonen för Hogen så att Bärtel kan lösa panten hos Nills Rassmusson i Narfweröd. Hindrick får Nedre Häröd som fadern Sahl Anders Christensson köpt.

33     1/4 Ringseröd som Anders Hindricksson dels ärvt dels löst uppbjöds första gången.

34     Commisarien i Göteborg Samuel Schultz önskar inskriva en skuldsedel han fått av Cammereraren Anders Göthenstierna med pant i lös och fast egendom men originalet har ej visats varför inteckningen avslogs.

 

 

 

1735 d 30 september med Tjörn

1       Änkan Marit Olofsdotter visar att Olof Hansson i Bräcke har betalt hennes arvdel i ½ Bräcke och hennes arv efter framl Pär Båhlsson i Bräcke har betalts Olof Larsson i lösen.

2       Hans Torstensson och Arne Ollsson i Ellingröd har betalt Lars Östensson, Börta Olofsdotter, Marit Olofsdotter, Jacob Bryngelsson och Tållug Ollsdotter.

3       1/2 Rönnäng uppbjöds tredje gången.

4       1/2 Röra i Stenkyrka sn uppbjöds tredje gången.

5       1/2 Tönsängen uppbjöds tredje gången.

6       Olof Järpsson på Hanekullen har av hustru Marit Månsdotters förmyndare Berent Olofsson i Hällene fått hennes Fäderne och mödernearv.

7       Bengt Ericksson i 1/1 Hällene testamenterar till sonen Anders Bengtsson 1/2 Hällene. Bengt behåller den andra 1/2 men har testamenterat den till mågen Berent Olofsson och dottern Amborg Bengtsdotter. Testamentet är oförändrat men Berent och Anders skall betala framl borgaren i Strömstad Lars Bengtssons arvingars arvsrätt.

8       Berent Nillsson i Röra inskrev en skuldsedel han fått av Anders Eskelsson med pant i Siröd.

9       Rassmus Johansson betalar Per Ingesson i Sörby sin halvsysters dotter Ingrid Nillsdotters arv.

10     Anders Olofsson i Kålleröd har löst sin avl nor Rannu Bryngelsdotters arvejord 1/3 Kålleröd. Gården uppbjöds första gången.

11     Hans M Kocks skuldsedlar inskrevs med pant i Kocks fastighet.

12     Petter Knutsson i Ollsnäs inskrev en skuldsedel han fått av Anna Sörensdotter i Bärgia avlidne man med pant i 2 öresbol i 1/1 Bärgia.

13     Rassmus Jonsson i Surdahl erkänner lån av sin son Trulls Rassmusson med pant i 1/6 Surdahl.

14     Pär Arfwidsson i Swanewijk erkänner lån av Erick Andersson i Kijhl för att betala avl. förmannen Jacob Anderssons skuld till Olof Simonsson i Abelröd såsom Pär utfäst sig. Pär pantsätter 1/2 Swanwik Nihlgården som tillhör hans styvbarn.

15     Pär Hansson i Bua på Flatöen pantsätter 1/4 Toftenäs till Lars Jacobsson och hans hustru Anna Andersdotter i 14 år.

16     Carl Haraldsson i Toftenäs har lånat av Anders Nillsson i Rönäng med pant i 1/4 eller 6 öresbol Toftenäs.

17     Nills Eskelsson i Häggwall visar dom på rätten till ½ Balkeröd mot ersättning till Börta Trullsdotter i Häggwall och annat som hon och hennes mor tilldömts. Nills hustru Kierstin Swensdotters far Swen Ollsson i Sörby är närmaste bördeman till gården. Nills uppbjöd gården första gången.

 

 

 

1735 d 6 oktober med Orust

18     Hindrick Joensson i Halss kräver av Anders Rassmusson i Ammedahlen ersättning för rättegångskostnader, men målet är ej slutfört varför Hindrick kräver inteckning i Anders fasta och lösa egendom.

19     Rassmus Jöransson i Möllneby har lånat av Torjer Andersson i Söbböen med pant i hustruns gård Börsgården Möllneby.

20     Rassmus Jöransson i Möllneby erkänner skuld till Torjer Andersson i Söbböen som han lovar betala innan årets slut.

21     1/4 Ringseröd uppbjöds andra gången.

22     Rassmus Rassmusson i Övredahle visar hur han löst sin fädernegård 1/4 Öfwerdahle. 1. Olof Rassmusson i Kållbukseröd har fått sin andel av det som Rassmus hustru fått för sin andel i Gunnarsbo. 2. Olof Jacobsson på Kollungseröds mark för sin hustru Börta Rassmusdotters andel. 3. Olof har fått sin återstående del.

23     1/2 Hogen uppbjöds tredje gången.

24     1/4 Buråhs uppegården uppbjöds tredje gången.

25     Carl von Brömsen och hans svåger Knut Bildt har gjort gårdsbyte. Carl får av Knut 1/1 Melllan Tönsäng och ½ Wäster Tönsäng. Knut får ac Carl 1/1 Malö och ½ Bärg.

26     Carl von Brömsen och Margareta Chatarina Knut Bildt godkänner förmyndarräkningen som hennes bror Knut Bildt lämnat.

27     Olof Andersson i Lilla Wasssöö har lånat av Börge Hindricksson i Fåssen Draksmark sn med pant i 2 oxar, en rödgrimmete och rödfläcket d:o, 3:ne stycken Kor samt en svart häst och 5 st fåhr.

28     Olof Andersson i Lilla Wasssöö skuldsedel till Börge Hindricksson i Fåssen Draksmark sn inskrevs med pant i 1/8 Lilla Wassöö.

29     Nills Olofsson i 1/4 Kiärr Möckleby sn visar sin hustru Elin Swensdotters avl man Swen Håkanssons systers man Jöns Pärssons kvitto på att Ingeborg Håkansdotter fått betalt för sin andel i Kiärr, Bengt Larsson på Kåhlbengseröd mark kvitto på sin hustrus Olug Håkansdotters andel. Pär Håkansson i Skretseröd har fått Swens andel samt lånat av Nills.

30     Engebrekt Christophersson i Skiörbo erkänner att framl Metta Andersdotters son Gullbran Hansson i Gåhle betalt vad hans mor och styvfar Olof Nillsson lånat och löst panten i 1 öresbol i 1/4 Höggeröd. Gullbran har betalt sin halvsyster Anna Olofsdotter i Fåss sn hennes andel

31     1/2 Östra Kållungeröd uppbjöds tredje gången.

32     Olof Swensson i Basteskår visade sin svåger Swen Jönsson i Båtzbräcka kvitto på betalning för gården.

33     Tålle Essbiörnsson i Twet Wästergården erkänner att hans far Essbiörn Simonsson lånat av häradsdommaren Jacob Ollsson mot pant i 1/3 Twet Wästergården vilket lån Tålle övertar.

34     Tålle Essbiörnsson i Twet Wästergården intygar att hans bror Joen essbiörnsson lånat av Jacob Ollsson. Jacob begär pant i 1/3 Twet Wästergården.

35     Anders Hindricksson i Musseröd upplåter till Gunnar Biörnsson 1/4 Ringseröd.

36     Rutger von Seth och Helena von Seth har lånat av skepparen Swen Ollsson Bagge i Öberg med pant i hans gård Grinsby i Möckleby sn och hans fasta och lösa egendom i Uddevalla.

37     Gunnar Swennungsson i Yttre Hollm har lånat av Anders Nillsson i Burås med pant i 1/3 Yttre Hollm.

38     Pär Bangsson i 1/4 Wästra Böö har lånat av Anders Nillsson i Burås med pant i fast och lös egendom.

39     Befallnings mannen Simon Åkerström visar skiftet av 1/1 Hielmwijk och 1/2 Öster Ängöö efter framl Petter Tillroth. Åkerström uppbjuder gårdarna första gången.

 

 

1736 d 16 februari

23     1/2 Hjälmwijk och 1/2 Öster Ängöö uppbjöds andra gången.

24     Prosten Friedrich Bagge och Sophia Elisabeth Bruhn har sålt till Rådmannen och Dykerij Commisarien Samuel Bagge Skaftöö på Skaftöland som uppbjöd gården första gången.

25     Swen Ollsson i Kållungeröd visar genom sin far Olof Larsson att han köpt av sina blivande svärföräldrar Anders Joensson och Johanna Ollsdotter för sig och sin hustru Anna Andersdotter 1/4 Giöksätter östergården vilken uppbjöds första gången.

26     Lars Börgesson i Lifwetorp har sålt till sin son Börgie Larsson och hans tillkommande hustru Anna Joensdotter ½ Lifwetorp. Lars Börgesson och Annas far Joen Essbiörnsson i Swänungeröd bestämmer vad som skall gälla om Börgie eller Anna dör.

27     Anders Christensson i Töllås visar att han betalt Sifwar Joensson i Ödsmåhl för odelsjorden i 1/4 Stenshult. Anders har betalt Erick Swensson i Söbbön för Ericks hustrus andel. Anders uppbjöd Stenshult första gången.

28     Järp Olsson i Smeby erkänner att hans son Olof Järpsson lånat av Rassmus Joensson i Kiäderöd med pant i 1/4 i ½ Smedby.

29     Lars Mattisson i Pilanne tvist med Trulls Larsson i Nedre Trette med hustru Agnis Engebrektsdotter och Olof Olsson i Åsen samt hans svärfar Rassmus Biörnsson om 1/4 Nedre Trätte. Lars visar hur han löst panten och arv i gården. Lars uppbjuder gården första gången.

30     Joen Joensson i Tyfta visar att han ärvt efter sin far Joen Joensson 1/16 Tyfta och betalt skuld till Anders Mårtensson i Gunnarsbo samt av sin mor Ingeborg Börgesdotter och sin svåger Olof Nillsson med hustru Ingeborg Joensdotter löst deras arvsdelar så att Joen äger 5/16 Tyfta.

31     Lars Andersson i Henå visar att han betalt kyrkoherdeänkan Birgitta Nöring för pant i ½ Henå.

32     1/4 Ringseröd uppbjöds tredje gången.

33     Tohl Andersson i Stahla Tegneby sn har lånat av Jöns Pärsson i Fläskum yngsta dotern Kierstin Jönsdotters morsarv med pant i 1/3 Stala.

34     Anders Larsson i Wahrekihlsnäs har lånat av Olof Olsson i Brattorp med pant i hustruns odelsjord i Wahrekihlsnäs.

35     Swen Hindricksson i Bua har lånat av Olof Olsson i Brattorp med pant i ½ Wäster Bua.

36     Anders Olsson och Olof Rearsson i Stordahl har gått i borgen (caution) för Anders Joensson i Strandnorum Norums sn för lån han har hos Arne Ollsson i Mölnebo med pant i 2 öresbol Stordahl.

37     Joen Swensson i Hwalsäng är skyldig Beren Olofsson i Hällene med pant i all lös egendom.

38     1/3 Kålleröd uppbjöds andra gången. Tållu Olofsdotter i Kommeröds huus påstår sig vara odelsägare efter sin far Olof Larsson i Swanwijk på Tjörn men har inga pengar att deponera för köpesumman.

39     Beren Olofsson i ½ Hällene begär att gården som han fått av sin svärfar Bengt Ericksson uppbjudes första gången.

40     Arne Olofsson i Mölebo har fått betalt av Trulls Nillsson för Arnes hustru Anna Nillsdotters arv efter fadern Nills Aronsson i Röra.

41     Beren Nillsson har betalt sin svåger Arne Ollsson i Mölebos hustru Anna Nillsdotters arvedel i 1/4 Röra.

42     Anders Rasmusson på Klädesholmen erkänner skuld till Görgen Nillsson i Röra med pant i alla sina hus.

43     Nills Eskelsson i Häggwall begär för sin bror Nils Eskellsson i ½ Balkeröd uppbud andra gången. Olof Olsson i Tönsängen protesterar som förmyndare för framl Börta Olofsdotters barn. Framl Börgie Olofsson har köpt gården av kronan och testamenterat till sin hustru Anna Trullsdotter och hennes dotter Börta Olsdotter. Vid arvsskiftet efter Börgie lovade Anna att Börgies bror Swen Ollsson skulle få lösa gården. I en förlikningsdom har Nills Eskellsson blivit ägare till ½ Balckeröd och inlöst Börtas del. Nills har gift sig med Swen Ollssons dotter Kierstin Swensdotter. Nills beviljades uppbud andra gången.

44     Gullbran Hansson i Gåhle har fått sin hustrus arv i Söbbön efter hennes far Olof Olsson i Hogen av hennes bror Anders Ollsson i Söbben.

45     Nills Pärsson och hans avl hustru Börta Marcusdotter i Öster Rom lovade när nu avl dotter Elin Nillsdotter trolovades med Christen Andersson att de skulle få 1/4 Öster Romb och allt lösöre i boet. Chresten med hans och Elins barn Anna Christensdotter behåller en 1/4. Nills och hns tillkomande hustru Rangella Ollsdotter skall äga den andra 1/4. Efter Nills och Rangellas död tillfaller gården Anna Christensdotter om Nills inte får några barn.

46     Engebrekt Larsson i Öster Twet och hans svåger Simon Simonsson i Öster Twet har enats med föräldrar och svärföräldrar om ½ Öster Twet. Gården har fadern Lars Andersson och modern Hälgia Rassmusdotter köpt av Kronan. Sonen Engebrekt får efter deras död halva gården och dottern Anna med sin man Simon Simonsson som brukar den andra hälften behåller denna.

47     Simon Tårbjörnsson i 1/4 Ammedahlen har lånat av Joen Ingemarsson i Ringseröd med pant i gården.

48     Mons. Holst i Göteborg har lånat av nämdemannen Anders Christensson i Klefwa med pant i ½ Klefwa på Orust.

49     Eskell Olofsson och hasn hustru Ingiäll få av hennes far Börge Olofsson 1/4 Hogen som hans sahl svåger Anders Torstensson och sahl syster bebott och köpt. Anders syster Ingeborg Torstensdotter på Lilla Tegen skall lämna Eskell, Anders och sin dotter Elin Ericksdotters del i Hogen. Eskell har betalat Ingeborg för 2/3 i 1/4 Hogen.

50     Hindrick Bärtelsson i Nedre Häröd har löst och köpt ½ Häröd av 1. Bärtel Andersson för sig och sina omyndiga syskon Esbiörn och Simon Christenssöner  2. sin mor Ingeborg Olofsdotter  3. sin morbror Giöran Olofsson.

51     Amborg Tållesdotter i Morik har ärvt efter sin man framl Christen Joensson och hennes far Tålle Börgesson har för henne inlöst 1/4 Rönnängen som uppbjöds första gången.

52     Olof Hälgieson i Bärg har av sina svärföräldrar Östen Swensson och Maret Sifwarsdtter i Bärg på Skaftö köpt ½ Bärg och lät uppbjuda gården första gången.

53     Olof Andersson i Boxewik visar att han löst ut sin svägerska Anna Andersdotter ur 1/4 Boxewik.

54     Olof Andersson i Söbbön visar att han betalt Lars Joensson i Näfwerkiär för Lars hustru andel i Söbbön.

55     Clement Ollsson i Kiärra inskrev en skuldsedel han fått av Sicilia Tillroth och hennes söner Berent och Jacob Tillroth med pant i ½ Kiärra.

56     Lieutnant Georg Åhsboum skuldsedel till MantalsCommisarien Olof Åkerström inskrevs med pant i hustruns arvjord Wasseröd i Långeland sn.

 

 

 

1736 d 25 maj med Tjörn

32     1/2 Hällene uppbjöds andra gången.

33     Olof Pärsson i Knöde(?) erkänner skuld till Beren Olofsson i Hällene med pant i lös egendom.

34     Nils Pärsson i Tubberöd och Nills Andersson i Morik anklagar Hans Koch och nämdeman Olof Mårtensson att ha inventerat, värderat och bortauktionerat framl Börgie Andersson på Tåftö egendom och satt in pengarna i Hans Kocks egendom. Olof döms att betala Börgies omyndiga barns "skyldemän" Nills Påsson i Tubberöd, Nills Andersson i Morik, Anders Swensson i Aröd, Olof Rassmusson i Häller, OlofHansson i Böö och Tore Pädersson i Dyreby. Vid nästa ting utses förmyndare.

35     Anders Andersson i Ramnebärg begär att hans halvsyster Åsa Andersdotters dotter Kerstin Hansdotter hos sin far Hans Mikaelsson Kock innestående morsarv redovisas.

36     Anna Jöransdotter Måneschiöld och hennes nuvarande man har av Hindrick Jonsson i Hals lånat mot pant i ½ Budahlen i Stenkyrka sn.

37     Lars Swensson i Hällebäck har av kyrkoherde Michael M Kock och med sin hustru Marit Sörensdotters tillstånd pantsatt gården.

38     Nills Eskelsson i ½ Balkeröd begär tredje gången uppbud på gården. Anna Trullsdotter och hennes söner Trulls Olsson i mögenäs och anders Olsson i Säby begär att få köpa gården men har ingen skrivelse eller pengar att deponera för köpesskillingen. De måste stämma Nills.

39     Hällgie Nillsson och hans hustru Sigrid Joensdotter har till sin måg Swen Rassmusson och dotter Anna Hällgiesdotter sålt 1/3 Gläshed. Swen uppbjuder gården första gången.

40     Hans Pärsson och Olof Tårkelsson i Åkerwjk visade att deras hustrur Anna och Kierstin ärvt sin far Knut Georgsson Måneschiöld 5/4 Åker och Wijken och efter deras syster Börta ärvt ytterligare 1/3 i 5/4.

41     1/4 Rönängen som framl Chresten Joensson ärvt och efter honom hans barn. Barnens mor Amborg Tållesdotter lät sin far Tålle Börgesson lösa panten. Amborg uppbjöd gården andra gången. Drängen Joen Joensson i Rönängen begär uppskov med lagfart tills hans talesman Peter Tetzlof kommer hem. Inget uppskov beviljas.

42     Nills Ollsson i Ollsby har lånat av Hans Ollsson i Kibene med pant i 1/4 Ollsby.

43     Lars Swensson i Hällebäck erkänner att han av sin svärfar Sören Trullsson i Bäckewjk fått mer hemgift med sin hustru Maret Sörensdotter än hennes syskon fått. Lars lovar betala syskonen.

44     Simon Åkerström inskrev en skuldsedel han fått av sin svåger Jacob Tillroth med pant i Mällby på Tjörn.

45     Audituren Michael Neudahl anhåller om pant för skuld i Hans Kocks egendom.

46     Audituren Michael Neudahl ingav en skuldsedel utgiven av förre handelsmannen Hans Kock utställd till förre handelsmannen i Uddevalla Jöns Blix. Kock är ej anträffbar varför sedeln endast noteras.

47     1/3 Kålleröd uppbjöds tredje gången.

48     Handelsmannen i Uddevalla Paul Schröder anklagar Hans Kock, Lars Swensson i Hällebäck och Anders Nillsson i Rönäng att ha bortrövat och stulit en ”hop tackel och redskap” från hans Gallioth som låg i vinterhamn under Fräckne land. Schröder kräver betalning och pant i lös och fast egendom.

49     Lars Haraldsson i Höggeröd visar Trulls Gullbrandssons hustru Ingeborg Wellamsdotters pantbrev på ½ Möggenäs.

50     Lars Haraldsson i Höggeröd inskrev en skuldsedel han fått av sin bror Carl Haraldsson med pant i ”twå Koer den ena swart den andra rödrygget samt en swart föllja”.

51     Carl Haraldsson  erkänner lån av Giöran Nillsson på Röa med pant i en ”swarthielmmete Koo”.

52     Carl Haraldsson i Toftenäs erkänner lån av Hans Kock med pant i en ”swartryggete Koo och ett swart stoo”.

53     Hans Kocks hustru Marit Andersdotter anhåller att få betalt av Lars Swensson i Hällebäck när Kock som är utomlands återkommer.

54     Anders Swensson i Röra har lånat av skiepparen Baltzar Williamsson med pant i ½ Röra.

 

1736 d 8 juni med Orust

55     1/1 Söder Hielmwjk och ½ Öster Ängöö uppbjöds tredje gången.

56     ¼ Nedre Trette uppbjöds andra gången.

57     ¼ Stenshult uppbjöds andra gången.

58     ½ Bärg på Skaftöö uppbjöds andra gången.

59     ¼ Giöksätter uppbjöds andra gången.

60     Joen Essbiörnsson i Twet Wästergården erkänner lån av sin bror Tålle Essbiörnsson och Relf Ollsson med pant i 1/3 Twet Wästergården att bruka i tio år.

61     Tålle Essbiörnsson och Relf Ollsson i Twet erkänner lån av Krok Kroksson i Wahrekjhlsnäs med pant i 1/3 Twet Wästergården.

62     Tålle Essbiörnsson och Relf Ollsson i Twet  erkäänner lån av Engebrekt Andersson i Näs på Mjörn med pant i 1/3 Twet Wästergården.

63     Swen Olofsson i Röd och hans syster har efter fadern Olof Joensson ärvt ¼ Röd i Rör sn. Systern Anna Olofsdotters barn Joen Olofsson samt Ingeborg och Anna Olofsdöttrars lotter har Swen betalt efter Ingeborgs man Lars Pärsson i Mällby och Annas far Olof Perssons kvitto.

64     Sören Andersson i Uthegård har lånat av Anders Nillsson på Råssöen med pant i ¼ Uthegård som han av sin hustrus svåger Hans Nillsson inlöst efter båtsman Lars Öfwerstes hustru Börta Ollsdotter och Tållu Ollsdotter kvitto.

65     Sören Olofsson i Hielmwjk har av änkan Anna Andersdotters  omyndiga barns arvspengar fått låna med pant i ¼ Yttre Hielmwjk Oppegården.

66     Olof Nillsson i Kiärra har lånat av Jöns Persson i Fläskum för att betala klockaren Relf Biörnsson i Tönsängen för hans arvsdel i Kiärra.

67     Nills Rassmusson i Haga Langelands sn har lånat av Olof Olofsson i Brattorp med pant i ¼ Haga.

68     Prosten Friedrich Bagge och hans hustru Sophia Elisabeth Bruhn har till Rådmannen och DykerjCommissarien Samuel Bagge sålt 1/1 Skaftöö på Skaftöland som uppbjöds andra gången.

 

1736 d 14 september med Tjörn

1       1/3 Gläshed uppbjöds andra gången.

2       ¼ Rönängen uppbjöds tredje gången.

3       ½ Hällene uppbjöds tredje gången.

4       Trulls Ollsson i Myggenäs erkänner lån av Nills Eskelsson i Balkeröd med pant i ½ myggenäs.

5       Engebrekt Andersson i Knöde har lånat av Beren Ollsson i Hällene med pant i ¼ Knöde.

6       Börge Hindriksson i Gåre erkänner lån av Pär Andersson i Fagerfiäll som är Åsa Ollsdotters arvspengar. Även Börges son Anders Börgessons skuld till Pär ingår. Pant i 3/8 Gåre.

7       Studenten And. P. Tillroth erkänner att han för sina studier lånat av Simon Åkerström med pant i Mällby på Tjörn.

8       Änkan Anna Andersdotter i Wäster Langekiär har av sin son Anders Börgesson d y lånat med pant i ¼ Wästra Langekiär.

9       Relf Ollsson i Wästra Langekiär har lånat av nämndemannen Bengt Christophersson i Stordahl för att köpa ¼ Nordre Hwalsäng Nedergården. Relf och hustrun Åsa Andersdotter pantsätter ¼ Wästra Långekiär.

10     Hans Torstensson i Ellingseröd visar att han betalt Britta och Tållu Olofsdöttrar och deras syster Marit Olofsdotter samt Brittas man Lars Öfwerste och Tållus Jacob Bryngelsson för 12 öresbohl ½ Ellingseröd.

11     Änkan Kierstin Andersdotter erkänner lån av Carl Joensson i Ollsby för att betala lösen för ½ Tålleby med pant i ½ Torleby.

12     Hans Torstensson i Ellingseröd och Ingemar Torstensson i Böö har av Pär Ollsson i Toröd fått betalt för Pärs far Olof Pärssons lån av deras far Torsten Hansson i Böö Uppegården med pant i ½ Toröd. Biörn Kroksson i Söder Hwalsäng erkänner sig ha fått av Päder Ollsson betalt för det lån han givit Olof Pärsson i Toröd. Päder Ollsson har löst sin avl mors odelsjord i Toröd.

 

1736 d 12 oktober med Orust

32     ½ Bärg på Skaftöö uppbjöds tredje gången.

33     Johan Pärsson i Stensbo inskrev en skuldsedel han fått av Olof Andersson i Qwisslingeby på Hising med pant i hustrun Anna Larsdotters ¼ Stensbo.

34     Rassmus Tohlsson ¼ Boxewjk erkänner lån av häradsdomare Jacob Ollsson med pant i gården. Rassmus löst gården från helfader, syster och halvbror.

35     Rassmus Tohlsson i Boxewjk visar kvitto från halvbrodern Hälgie Börgesson i Mållesund att han betalt arvsdelen. Olof Larsson i Boxewjk kvitto för sin hustru Rassmus faster Anna Börgiesdotters fars och morsarv.

36     Swen Larsson i ½ Wästra Röra erkänner lån av Göran Larsson i Stala med pant i gården.

37     ¼ Giöksätter Östergården uppbjöds tredje gången.

38     Borgaren i Marstrand Balser Wiliamsson kvitto på betalning av Anders Nillsson på Råssön för halva och av Anders son skepparen Torbiörn Andersson för resten av Jachten Anna Catharina.

39     Swen Joensson i Yttre Holm har lånat av Halfward Bengtsson i Kortwet med pant i 1/3 Yttre Holm som är 6 öresbohl.

40     Lars Börgesson i Lifwetorp har lånat av Halfward Bengtsson med utlovat att om Halfwards son får till hustru Lars äldsta dotter får de halva ½ Lifwetorp om så inte blir fallet är halva gården i pant.

41     Olof Nillsson i Kiärra har lånat av Giärmund Rassmusson i Krogane med pant i gården.

42     Olof Rassmusson i Jacklefiäll (?) har betalt klockare Reer Biörnsson i Tönsängen hans del i skiftet efter Sahl Petter Tillroth. Johan Tillroth har lånat av Olof  med pant i ½ Jacklefiäll.

43     Olof Rassmusson i Jacklefiäll har lånat av Rassmus Joensson i Warefiäll med pant i ½ Jacklefiäll.

44     Olof Joensson i Tyfta visar sitt arv i 5/16 Tyfta i Stala sn och betald lösen av systern Ingegierd Joensdotter.

45     Engebreckt Andersson i 3/8 Mölnebo har lånat av drängen Pär Bengtsson i Burås med pant i gården.

46     Jacob Trullsson i Skredseröd visar att han betalt Anders Nillsson på Råssöö för sin hustrus förra man Pär Håkanssons i Skafteröd åtagande mot Joen Ollsson i Hällesbärg. Pärs änka Kierstin Swensdotter har betalt Joen enligt Jons styvson Anders Anderssons kvitto. För Joens skuld pantsätter han ½ Hällesbärg.

47     Olof Ollsson i Åsen visar skiftesbrev efter sin far Olof Ollsson i Öfwer Trätte där ”Tyo Öres och Åttapenningsbohl jord, Åtta Öresbohl gammal odel och 2 Öresbohl och 8 penningbohl nykiöpt Skatte” tillfallit honom, hans mor och syskon. Olof har löst syskonen Lars, avl brodern Swen enligt modern Hälgia Joensdotter, Pär, Anders, Ingeborg med mannen Pär Hälgiesson i Buråhs och Lars i Röd för sina två omyndiga systrar. Olof äger därefter Öfwer Trätte Tijo Öres och Åtta penningsbohl eller 1/3 hemman.

48     Olof Andersson och hans hustru Elin Andersdotter i 1/8 Boxewjk har lånat av Olof Ollsson i Åker med pant i gården.

49     Anders Ollsson i Andenäs har lånat av Tore Marckusson i Torp med pant i gården.

50     Lars Ingesson i 5/8 Langeland har lånat av Tore Marckusson i Torp med pant i gården.

51     Lars Ingesson i 5/8 Langeland har lånat av Olof Larsson i Kållungeröd med pant i gården.

52     Simon Ollsson i ¼ Öster Böö har lånat av Måns Larsson i Åsten (?) med pant i gården.

53     Joen Andersson i Höggeröd har sålt till sin älste bror Rassmus Andersson  hela arvedelen efter fadern Anders Andersson och modern Anna Christensdotter i 10 Öresbohl som är 3/8 hemman och Ett Öresbohl däröver i Höggeröd.

54     Metta Börgesdotter har sålt till sin syster Gunnilla Börgesdotter och hennes man Olof Gunnarsson sitt 1/8 Sör Biönneröd. Gunnilla har förut 1/8 och uppbjöd ¼ Sör Biönneröd första gången.

55     Tohl Andersson i Bro Nedergården visar överenskommelse med systern Olug Andersdotter och hennes man Pär Larsson där Tohl betalar sin syster för hennes arv i gården mot att Olug och Pär övertar husen som Tohl äger på Hällewjksstrand, samt betalar Tohl när de får pengar efter styvfadern Olof Ollsson i Bro Nedergården. Häradsdomare Jacob Ollsson  har deltagit i uppgörelsen mellan sina systerbarn.

56     ¼ Nedre Trette uppbjöds tredje gången. Agnis Engebrecktsdotter begärde att få en del så att hon kan försörja sig vilket Lars Mattisson i Pilanne godtog.

57     Olof Simonsson i Gunneröd visar att hans far Simon Pärsson sålt till sin yngste son Olof Fem Öresbohl i Håff som är 1/3 hemman vilken gård uppbjöds första gången.

58     ¼ Stenshult uppbjöds tredje gången.

59     Olof Simonsson har lånat av Swen Olofsson i Röd med pant i Fem Öresbohl Håff.

60     Torsten Edström och hustrun Cicilia Meuman har sålt till sin svägerska Margareta Dreyers två barn med sin senaste man borgaren Hans Börgesson Börge och Hans-Hindrich Hanssöner 1/6 Lössbo i Tegneby sn och Lyhr. Barnen har tidigare ärvt så att hela gården är 1/8 vilken uppbjöds första gången.

61     Börge Swennungsson i Huseby visar att hans hustru Karin Andersdotter efter sin styvmor Gunnilla Joensdotter och hennes man Anders Hälgesson fått 1/3 av ½ Huseby Millangård. Christen Andersson i Torp och Anders Andersson i Raböhn har låtit Karin lösa ut dem. Börge och Karin uppbjöd ¼ Huseby Millangården första gången.

62     Lars Andersson i ½ Henå har betalt kyrkoherdeänkan Brita Nöring  pantpengar men summan är ändrad varför rätten avslår inteckning.

63     Olof Ollsson i Höggeljd och Bengt Ericksson i Henå har enats om att Olof har pantsatt ¼ Höggeröd till Bengt på 14 år.

64     Framl Joen Tårbiörnssons omyndiga son Tårbiörn Joensson har ärvt del i ¼ Härlycke och styvfadern Anders Ollsson i Härlycke har för honom löst återstoden från Inge Östensson i Smeby, från Torgier Pärssons hustru Anna Tårbiörnsdotter och från Karin Tårbiörnsdotter i Hielmwjk. Tårbiörn har ¼ Härlycke.

65     1/1 Skaftöö på Skaftöland uppbjöds tredje gången.

66     Göran Larsson har enats med Pär Biörnsson och Joen Tårgersson alla i Nedre Trette om att Giöran och Joen får ¼  Nedre Trette var och Pär lämnar till dem sin 1/3 mot ersättning. Båda ¼ uppbjöds första gången.

67     Handelsmannen i Marstrand Mattias Langberg har av sin svåger Notarien Berge Meueman köpt 1/3 i ¼ Lössbo på Lyr. Anhöll om uppbud första gången på dels sin 1/3 och dels på 1/6 som hustrun Brita Meuman ärvt.

 

1737 d 14 februari

1       1/8 Lössbo på Lyr uppbjöds andra gången.

2       Fem öresbohl eller in emot 1/3 Håff uppbjöds andra gången.

3       Olof Simonsson upplåter till sin svåger Christen Bengtsson 1/6 Gunneröd i Morlanda sn på sex år som pant för lån att betala fadern Simon Pärsson i Håff.

4       Olof Ollsson i Öfwer Hielmwjk ingav en avvittring mellan sin far Olof Ollsson och hans barn och syskon. Fadern har fått det avl sonen Nils Ollsson förtjänat på Ostindiska resan och delar till  Torbiörn, Olof d ä, Anders, Olof d y, Nils d y, Anna, Sigrid och Anna d y.

5       Lars Börgesson i Lifwetorp och Halfward Bengtsson i Kårtwet har enats om att då Halfward lånat till Lars för att lösa Lifwetorp lovar de att Halfwards son Biörn och Lars dotter Kierstin ska gifta sig med varandra när ”tid och tillfälle så gifwes”.

6       1/3 Hästekiälla som häradsdomaren Jacob Ollsson en del ärvt och en del inlöst uppbjöds första gången.     Lars Andersson i Henå visade kyrkoherdeänkan Brita Nörings kvitto att hon lånat mot pant i gården

7       Hindrick Joensson i Hals och hans hustru Kierstin Olofsdotter har till hans söner Jöran och Jonas Hindrickssöner pantsatt all fast och lös egendom.

8       Lars Mattisson i Pilanne och hans hustru Ingeborg Ollsdotter har sålt till Olof Ollsson i Åsen ¼ Nedre Trätte.          Lars har övertagit Olofs kontrakt med änkan Agnis Ägnbrektsdotter.

9       2 st ¼ Nedre Trätte uppbjöds andra gången.

10     Jäsper Andersson har sålt till sin äldste bror föräldraarvet i ¼ Töllåhs.

11     Jäsper Trullsson i Skredseröd visade att hans hustru Kierstin Swensdotter och hennes avl barn med framl Pär Håkansson lånat till Joen Ollsson i Hällesbärg med pant i ½ Hällesbärg.Jacob har övertagit fordran på Joen och betalt sina styvbarn. Jacob uppbjöd Hällesbärg första gången.

12     Anders Mårtensson i Gunnarsbo ingav en skrift där han och brodern Lars enats om att Lars ska försörja deras föräldrar till döddagar. Anders har inget arv att fordra. Mårten Andersson i Trålltorp och Sigrid Larsdotter ger sin yngsta son Lars all deras egendom.

13     Joen Essbiörnsson och hans hustru Börta Ollsdotter i Skiörtorp har av Arfwid Pärsson i Kallseröd fått betalt för Börtas arv i ¼ Kallseröd.

14     Torger Joensson i Hogen har lånat av Anders Joensson i Röd i Rör sn med pant i ½ Hogen i Tegneby sn.

15     Olof Torbiörnsson i Hede visar med kvitto från Rassmus Arfwidsson i Hafbärg att han betalt som han utfäst.

16     Simon Larsson i Morik är skyldig Anders Gunnarsson i Nödesätter med pant i lös egendom. Simons måg Olof Halfwardsson erkänner skulden men den fasta egendomen  är Olofs hustrus morsarv.

17     Anders Pärsson inskrev en skuldsedel han fått av Nills Toresson i Nösund samt kostnader för gård och begravning av Nills.

18     Tolv Öresbohl i ½ Ellingseröd uppbjöds andra gången.

19     ¼ Glässhed uppbjöds tredje gången.

20     Anders Nillsson i Buråhs visar att han av Joen Rassmusson och hustru Marit Hindricksdoter köpt 1 1/3 Öresbohl i Buråhs Yttergården som hennes far Hindrick Månsson bortpantat. Anders har av Anders Olofsson i Röra och Anders Ollsson i Kiebo samt deras hustrur Marit och Kierstin Nillsdöttrar köpt deras arvsrätt efter fadern Nills Månsson i 1 1/3 Öresbohl Buråhs Yttergården. Anders har köpt av Lars Larsson i Hästlägg hans och hans syskons rätt till 4 Öresbohl i Buråhs Yttergården.

21     Erick Trullsson i Näs visar kvitto på att han betalt Lars Trullsson, Jacob Trullsson, Torsten Pärsson för hustrun Ingeborg Trullsdotter för deras morsarv i Näs Langeland sn.

22     ¼ Biönneröd Sörgården uppbjöds andra gången.

23     Anders Hansson i Lalleröd har betalt sina svågrar Pär Andersson i Hogen och Essbiörn Nillsson på Wahlöen deras hustrur Anna och Marit Hansdöttrars arv i ¼ Lalleröd Nedergården. Anders har betalt sin bror Börge Hansson för avl brodern Olof Hanssons omyndiga barns arvslott.

24     Börge Biörnssons i Skår kvitto på erhållen betalning av Olof Pärsson i Hoga för styvbarnen Joen, Esskell, Anders och Berent Anderssöners arv.

25     Jacob Hälgiesson i Horleby har lånat av änkan Åsa Engebrektsdotter i Langeby med pant i 3/8 Nedre Horleby.

26     Nills Trullsson i Otteslätt har lånat av Beren Jönsson i Fläskum med pant i ½ Otteslätt.

27     Måns Håkansson och hans dotter änkan Anna Månsdotter har sålt till änkan Börta Jacobsdotter sina hus i ” Mållesund bestående af en dagelig Stuga med Kiök och en afdelt Cammare med loft öfwer och med gambla tompter, Siöbod och Stiäleplatz”. Börta är häradsdomare Jacob Ollssons avl hustrus brorsdotter.

28     1/8 Lössbo på Lyr uppbjudes andra gången.

29     Tore Hälgiesson i Kroksdahl och hans hustru Marit Nillsdotter har av hennes bror Swen Nillsson fått hennes andel i ¼ Nordewjk. Lars Ingesson i Langeland och Pär Nillsson i Äng kräver av Biörn Tronsson i Möllneby att för sina hustrur få ¼ Mölneby som han innehar. Man enas om att Biörn behåller gården och löser framl Erick Biörnssons samtliga barn och arvingar. Biörn uppbjöd första gången ¼ Mölneby Sörgården.

30     Östen Östensson i Nedre Häröd och hans bror Olof Östensson i Kåpperöd anklagar varandra om värdet på deras föräldragård Kåpperöd. Bertell Ollssons, Pär Ollssons och Sessella Ollsdotters kvitto på  gården då deras far ärvde den och deras mor betalt med egna och sina söners lösa egendom. Karin Andersdotter har betalt sina söner Östen och Olof deras lösa fädernearv. Bröderna enas om att den äldste Olof behåller gården och betalar  Östen, sin mor Karin Andersdotter och till Olof Andersson i Hoga . Olof uppbjuder gården första gången.

 

1737 d 16 maj med Tjörn.

1       Oppsyningsmannen vid Uddevalla Siötulls stat Berendt Tillroth har lånat av sin svåger Cronobefallningsmannen Simon Åkerström med pant i Mällby på Tjörn.

2       12 Öresbohl Ellingseröd uppbjöds tredje gången.

3       Anders Börgesson i Gåhre visar kvitto på att han har betalt Pär Andersson i Fagerfiäll det Anders far Börge Hindricksson lånat av Pär.

4       Anders Börgesson i Gåhre har lånat av Simon Ifwarsson i Bäck med pant i hälften av ¾ Bäck.

5       Olof Halfwardsson har med sin hustru Karin Simonsdotters samtycke lånat av Anders Hansson i Hälle med pant i ½ Morig Sörgården.

 

1737 d 23 maj med Orust.

6       MantalsCommissarien Olof Åckerström visar JachtLieutenanten Georg Åhsbohms pantbrev där Georg pantsätter ½ Wasseröd i Langeland sn.

7       1/8 Lössbo på Lyr uppbjöds tredje gången.

8       1/8 Lössbo på Lyr uppbjöds tredje gången.

9       ¼ Nedre Trette uppbjöds andra gången.

10     Olof Olofsson i Kårsgård på Inland har sålt till Swen Olofsson i Rösstegen ¼ Höggelid i Rör sn. Gården uppbjöds första gången.

11     ÖfwerstLieutenanten Bernhard Virgin har av Dykerjfullmecktigen samt Råd och Handelsmannen i Marstrand Samuel Bagge köpt 1/1 Skaftö. Virgin uppbjöd gården första gången.

12     ½ Hede i Möckleby sn som Olof Torbiörnsson ärvt och löst uppbjöds första gången. Relf Ollssons i Holland boende barns arvsrätt består.

13     1/3 Hästekiälla uppbjöds andra gången.

14     Swen Olofsson i Rösstegen har sålt till häradshövding Swen Wahlborg skatterätten till ¼ Rösstegen som uppbjuder gården första gången.

15     Torger Joensson i Hogen har fått av sin bror Swen Joensson i Museröd sin del av föräldraarvet.

16     Pär Andersson i Torp har lånat av Eskell Olofsson Sax för köp av ½ Torp med pant i gården.

17     ¼ Sör Biönneröd uppbjöds tredje gången.

18     5 Öresbohl Gunneröd uppbjöds tredje gången.

19     Två stycken ¼ Neder Trette uppbjöds tredje gången. Jöns Pärsson i Fläskum förklarar att hans son Berent Jönsson har bördsrätt till gården vilket Jöns måste hävda innan laga kraft vunnits.

20     ¼ Huseby Millangården uppbjöds andra gången.

21     Torbiörn Carlsson i Berg har lånat av Jöns Swenningsson i Biönneröd med borgen av Jöns Swenningsson, Christen Börgesson i Sörbiönneröd och Olof Gunnarsson.

22     Änkan Malin Reesdotter i ¼ Millangården Rombger sin måg Jöns Ollsson och dotter Kierstin Ollsdotter sin gård mot att de tar hand om henne till hennes dödsstund.

23     ¼ Mölneby Sörgården uppbjöds andra gången.

24     Olof Östensson i Kåpperöd visar sin bror Östen Östenssons i Häröd kvitto på ersättning för ¼ Kåpperöd som uppbjöds andra gången.

25     Olof Håkansson i Swännungseröd visar att hustrun Elin Andersdotters halvsyskon Lars     , och Rasmus     Joensöner, ingeborg, Maren, Kierstin, Anna och Börta Joensdöttrar fått arv efter modern Sigrid Larsdotter. Elin hennes man  och far Anders Wiggingson , de övrigas styvfar, behåller gården.

26     Hindrick Engebrektsson i Torp erkänner sig ha fått av sin bror Anders Engebrektsson i Ström arvet efter fadern Engebrekt Hindricksson i ¼ Torp. Anders behåller gården och modern Ingier Kiälsdotter skall bo kvar.

27     ½ Hällesbärg uppbjöds andra gången.

 

1737 d 14 september.

1       Handelsmannen i Uddevalla Johan Fredrich Bagge kräver inteckning på Prostinnan Cicilia Bundis alla fastigheter på Orust för skuld samt för rådmannen i Göteborg Lorentz Bagges fordran. Bagge skall visa skuldbreven och Bundis svar vid nästa ting.

2       Olof Jönsson i Sörbo inskrev en skuldsedel han fått av prostinnan Cicilia Bundi med pant i ½ Sörbo att bebo och bruka i sex år. Bundi skall bekräfta skulden vid nästa ting.

3       1/3 Hästekiälla uppbjöds tredje gången.

4       ¼ Huseby Millangården uppbjöds tredje gången.

5       1/1 Skaftöö uppbjöds andra gången.

6       ¼ Rösstegens skatterätt uppbjöds andra gången.

7       Olof Rassmusson i Jacklafiäll visade att han betalt Lorentz Tillroth för gården. Petter Samuelsson Bagge har fått betalt för sin del av sin anhörige Cornelius Örtegrens fordran hos Jacob Tillroth av Olof Rassmusson.

8       Giermund Pedersson i Syltenäs och hans nuvarande hustru Karin Rassmussdotter har köpt ½ Syltenäs. De delar gården mellan hans barnkullar med första hustrun Gunnilla Christophersdotter och med andra hustrun. Sonen Olof Giermundsson brukar ena ¼ Syltenäs och den andra ¼ behåller Giermund för sin andra kull

9       ¼ Möllneby Sörgården uppbjöds tredje gången

10     ¼ Neder Trette uppbjöds tredje gången.

11     ¼ Höggelid uppbjöds andra gången.

12     Rassmus Christensson och hans hustru Anna Månsdotter har till sin blivande måg Simon Christensson sålt ¼ Edsbärg. Simon uppbjude gården första gången.

13     Ifwar Christenssons  i Gunneby Nedre barn har fått arvet efter sin mor så att halvbrodern Nills Jfwarsson skall ha gården och lösa sina syskon Simon, Rassmus, Bryngel och Anders. Nills skall försörja systern Ingrid.

14     Hustru Börta Simonsdotter och hennes son Olof Halfwardsson och Rangella Halfwardsdotter har av Anders Hansson i Hälle lånat med pant i ¼ Bobärg som de köpt av Kronan.

15     Pär Andersson i Ståckewjken har lånat av Simon Ericksson på Klädeshollmen med pant i ¼ Ståckewjk.

16     1/1 Hede i Möckleby sn varav 1/3 är Krono uppbjöds andra gången.

17     1/1 Museröd med ½ torpet Tegen uppbjöds andra gången.

18     Olof Andersson i Kåhlboxeröd har fått av Hälgie Alfsson i Bön för sin hustru Börta Alfsdotter allt hennes arv efter föräldrarna.

19     ¼ Kåpperöd uppbjöds tredje gången.

20     Hans Mattisson i Röd Nedergården har sålt tre Öresbohl som är ¼ Röd Millangården i Morlanda sn till Anders Andersson som uppbjöd gården första gången.

21     Lars Haraldsson i Höggeröd visar att han äger panträtt i Trulls Gullbranssons och hans hustru Ingeborg Welamsdotters  ½  Möggenäs.

22     Beren Tufwesson visar att hans hustru Ingrid Pärsdotter har tilldömts ägandet av ¼ Toftenäs tillsammans med utomlands vistande brodern Olof Pärsson. Beren uppbjuder gården första gången.

23     Ingeborg Torstensdotter på Platsen Tegen anmäler att hon och dottern Elin Ericksdotter sålt sina 2/3 i ¼ Hogen i Tegneby sn som de ärvt efter brodern Anders Torwstensson till Eskell Ollsson. Eskell har av sin hustrus faster köpt 2/3 i ¼ Hogen. Börge Ollsson har till sin måg Eskell Ollsson och dotter Ingiäl Börgesdotter sålt sin 1/3 i ¼ Hogen. Eskell uppbjöd gården första gången.

24     Johannes Kock visade att han betalt sin mor Ingeborg Kock enligt faderns testamente.

25     Pär Ambiörnsson i Lilledall har bebott sin ¼ i 5/4 Åker och Wjken i sex år utan att bygga varför han skall  betala Hans Pärsson och Olof Tårckelsson men han är utfattig. Elsa Catarina Knutsdotter som äger gårdarna avstår från böterna.

26     Änkan Anna Larsdotter i Stora Hwena i Rör sn  Sahl Hälgie Mattissons och sonen Mattis Hälgesson inskrev en skuldsedel de fått av Petter Bundi och som bekräftats av änkan Cicilia Bundi.

27     Torbiörn Ingorsson i Timmerhult visar att hans hustru Ingiärd Ericksdotter ärvt 1/3 Neder Össmåhl i Torp sn och har löst ut hennes halvsyster Gunnilla Relfsdotter och man Torsten Carlsson samt framl Erick Kiällsson och hans hustru Hälgia Ollsdotter.

28     Anders Nillsson har ärvt och löst ¼ Burås samt köpt 1 1/3 Öresbohl av Joen Rassmussons hustru Marit Hindricksdotter och av Anders Ollsson i Röra och Anders Ollsson i Kiebo deras hustrur Marit och Kierstin Nillsdöttrars arv i 1 1/3 öresbohl av Lars Larsson i Hästlägg hans och hans syskons rätt i ½ Burås. Bengt Pärsson har tilldömts halva gården som han sålt till Anders Nillsson. Anders uppbjuder ¼ Burås första gången.

 

1738 d 21 februari.

32     ½ Möggenäs uppbjöds andra gången.

33     Bröderna Halfwar Bengtsson i Kortwet, Anders Bengtsson i Gunnarsbo, Pär Bengtsson d ä i Buhrås och Olof Bengtsson i Uppegården Buhrås har givit sin yngsta bror Pär Bengtsson all rätt till ¼ Buhrås Yttergården mot betalning av arvslotterna efter föräldrarnas död.

34     ¼ Röd Millangården uppbjöds andra gången.

35     ¼ Edsbärg som Rassmus Christensson och hans hustru Anna Månsdotter sålt till sin måg Simon Christensson uppbjöds andra gången. Christen Andersson visar att efter hans farfar Christen Ollsson i Isabärg har hans söner Rassmus och Anders och hustrun Karin Jöransdotter fått var sin tredjedel av ½ hemmanet. Christen och hans syster Kierstin Andersdotter har ej blivit utlösta vilket Simons förre svärfar Olof Börgesson i Kalsseröd deras förmyndare påstår. Talan skall föras vid kommande ting och ny förmyndare utses.

36     Pär Börgesson i Öfwer Lalleröd har lånat av Börge Hansson i Nedre Lalleröd med pant i gården.

37     Hans Torstensson i Ellingseröd visar att hans måg Arne Ollsson har betalt båtsmanshustrurna Tulla, Börta och Börta Ollsdöttrar hälften av deras arv i gården.

38     Änkan Anna Larsdotter och sonen Mattis Hälgesson i Stora Hwena har lånat av Pär Joensson i Wahrekihl.

39     1/1 Musseröd med hälften av Platsen Tegen uppbjöds tredje gången.

40     Joen Hindricksson i Wästra Biönneröd ingav en skuldsedel han fått av sin bror Rassmus Hindricksson i Äskekiär och hans hustru Ingeborg Mattisdotter med pant i ¼ Biönneröd.

41     Hälgie Nillsson i Glässhed och hans hustru Sigri Joensdotter har till mågen Swen Rassmusson givit gården.

42     Karin Jacobsdotter ger sin styvson Bären Nillsson i Röra en ”Silfwerskied, ett kast Snörlif med Sex par Silfwermaljer uti  och en Bolster och till Bärens son Nills Berensson en liten Silfwerbägare”.

43     A Andersson i ¼ Töllås i Torp sn har sålt gården till äldsta brodern Christen Andersson.

44     Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Hälgesson i Stora Hwena har lånat av Swen Joensson i Wäster Brattås.

45     Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Hälgesson i Stora Hwena har lånat av Christen Andersson i Swjnewjken.

46     Anders Jacobsson i Mällby på Tjörn är skyldig Hans Pärsson i Åckerwjk på Tjörn med borgen av hustrun Hälwig Larsdotter med pant i Möggenäs.

47     Olof Assarsson i Röd visar att han av hustrun Ingeborg Swensdotters bror Olof Swensson i Röd köpt 1 ½ öresbohl Wästra Brattås. Anna Swensdotter och hennes man Christen Andersson har sålt till sin syster Ingeborg ¾ öresbohl Wästra Brattås. Olof och Ingeborg äger 2 ¼ öresbohl Brattås.

48     Olof Larsson i Stenshult har lånat av Erick Håkansson i Kåkhed med pant i ¼ Stenshult.

49     Swärke Pärsson i ¼ Öster Brattås och hustrun Johanna Ollsdotter är skyldiga Swen Joensson i Wäster Brattås med pant i gården.

50     Olof Håkansson har lånat av Nills Nillsson i Kiär i Möckleby sn  som är Olofs sahl brors barns styvfar och bebor deras fädernegård.

51     Håkan Hälgesson i Kiär visar kvitto på att han betalt Rassmus Arfwidsson på Hafbärg det lån Håkans mor Maret Olofsdotter tagit.

52     1/1 Skaftö uppbjöds tredje gången.

53     ¼ Höggelid uppbjöds tredje gången.

54     ¼ Rösstegens panträtt uppbjöds tredje gången.

55     Olof Ollsson i Brattorp har av Joen Olofsson i 1/2 Hällesbärg köpt gården. Olof visar att han betalt Joens borgenär Jacob Trullsson i Skredseröd. Olof uppbjöd gården första gången. Olof Andersson Tälgknif påtalar sin hustru Ingierd Ollsdotters bördsrätt.

56     2/3 av ¼ Hogen i Tegneby sn uppbjöds andra gången.

57     Swen Ollsson i Rösstegen och hans hustru Marit Kiälsdotter har enats med sin måg  Jacob Jacobsson i Ström och dotter Börta Swensdotter om att flytta till dem mot att de får ¼ Nadebacken. Jacob uppbjöd Nadebacken första gången.

58     ¼ Burås Yttergården uppbjöds andra gången.

59     ¼ Toftenäs uppbjöds andra gången.

60     ½ Hede uppbjöds tredje gången.

61     Capiteinskan Christina M von Seth har enats med bönderna på Gård Anders Germundsson och Lars Hälgesson om att de sitter kvar som pantägare.

62     Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Hälgesson i Hwena har lånat av Relf Joensson i Stora Röra med pant i gården.

63     Handelsmännen Johan Friedr Bagge och Lorents Bagge krav på prostinnan Cicilia Bundis fasta egendom beviljades.

64     Pär Nillsson i Äng på Lyhr har lånat av Anders Bengtsson i Hällene med borgen av Rassmus Hälgesson i Kålleröd och Hälgie Nillsson i Änneröd.

65     Olof Halfwardsson i Morik säljer till sin blivande svåger Christopher Larsson och hans blivande hustru Olofs syster Rangella Halfwardsdotter de 2/3 i ¼ Bobärg som tillsammans med hennes 1/3 utgör ¼ Bobärg vilken gård Christopher uppbjöd första gången.

66     Änkan Anna Larsdotter och sonen Mattis Hälgesson i Stora Hwena har lånat Cicilia Bundi som bekräftar skuldbrevet.

67     Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Hälgesson i Stora Hwena inskrev Cicilia Bundis skuldbrev.

68     Olof Jönsson i Sörbo visade Cicilia Bundis skuldbrev med pant i ½ Sörbo i sex år.

69     3/8 Toryd som Pär Ollsson ärvt och 3/8 Toryd  som Hälgie Ollssons hustru Hälgia Ollsdotter ärvt och ¼ som Anders Börgessons hustru Anna Ollsdotter ärvt uppbjöds första gången.

 

1738 d 2 maj

1       ½ Hällebärg uppbjöds andra gången.

2       ¼ Edsbärg uppbjöds tredje gången.

3       Änkan Amborg Nillsdotter testamenterar 3/8 Spiär till sonen Bengt Amundsson. Bengt har löst brodern Pär Amundsson och svågrarna Bengt Arfwidsson i Häller och båtsman Olof Andersson i Biörn. Bengt uppbjöd gården andra gången.

4       3/8 Toryd uppbjöds andra gången av Pär Ollsson

5       3/8 Toryd uppbjöds andra gången av Hälgie Ollssons hustru Hälgia Ollsdotter

6       ¼ Toryd uppbjöds andra gången av Anders Börgessons hustru Anna Ollsdotter.

7       ¼ Toftenäs uppbjöds tredje gången.

8       ¼ Bobärg uppbjöds andra gången.

9       ¼ Burås Yttergården uppbjöds andra gången av Pär Bengtsson.

10     ¼ Burås Yttergården uppbjöds andra gången av Anders Nillsson.

11     1/1 Möggenäs uppbjöds tredje gången.

12     ¼ Nadebacken uppbjöds andra gången.

13     1/1 Dyreby uppbjöds andra gången.

14     Sten Stenssons i Otteslätt hustru Anna Hälgiesdotter erkänner lån av Rassmus Nillsson  i Narfweröd och hans måg Rassmus Ollsson i Kiäderöd med pant i ½ Otteslätt.

15     ¼ Röd Millangården uppbjöds tredje gången.

16     ¼ Hogen i Tegneby sn uppbjöds tredje gången.

17     Bengt Amundsson och hans hustru Karin Simonsdotter lämnar till hans syster Börta Amundsdotter ”den lycka öster i Hagen tilljka med den lilla åkerbeten som hon hafwer haft till förne”. Dessa små delar får icke skiljas från gården Spiär.

18     Olof Biörnsson i Östergården Burås visar hur han löst ½ Burås som han fått av fadern Biörn Larsson från: farbrodern Pär Larsson i Lerskall, Anna Larsdotter i Lerskall, Hans Mårtenssons hustru, Ingrid Pärsdotter, Giärmund Anderssons hustru Anna Larsdotter, Olof Larsson, Börta Pärsdotter, Olof Larsson i Kållungeröd för avl Ingrid Pärsdotter, Kierstin Pärsdotter, Pär Andersson i Hällbärg, Arfwid Swenning, Anders Larsson för sahl Olof Anderssons barn efter deras förfäder Pär och Anders Larsson. Olof uppbjöd ½ Östergården Burås första gången.

19     Georg Åsboum och hans hustru Greta Fonthen har sålt ½ Wasseröd i Langelands sn till MantalsCommissarien Olof Åkerström.

20     Rassmus Hindriksson och hustrun Ingeborg Mattisdotter har pantsatt ¼ Biönneröd till brodern Joen Hindricksson och sålt till brorsonen Pär Joensson mot lösen av panten och betalning till Rassmus.

21     Marit Sörensdotter i Skiede har lånat av Karl Joensson i Ollssby för att lösa ½ Hällebärg med pant i gården.

22     Stads Fiscalen i Uddevalla Carl G Giellerstedt skuldsedel till Fräkne kompanikassa inskrevs med  pant i ¼ Assmunderöd i Torp sn.

23     Rassmus Rassmusson i ¼ Öfwerdahla visar hur han ärvt gården efter sina föräldrar Rassmus Rassmusson  och Karin Nillsdotter och löst Nills Rassmusson, Börta Rassmusdotter och hennes man Olof Joensson på Kållungeröds mark och Olof Rassmusson i Kåhlbuxeröd. Rassmus hustru Ingeborg Tållesdotters arvslott i Gunnarbo betalade inlösandet. Öfwerdahla uppbjöds första gången.

 

1738 d 12 september med Tjörn

1       Johannes Kock i Räflanda har lånat av Lars Biörnsson på Ollsnäs med pant i ¼ Räflanda.

2       3/8 Spiär uppbjöds tredje gången.

3       1/1 Dyreby uppbjöds tredje gången.

4       2/3 Bobärg förmedlat till ¼ uppbjöds tredje gången.

5       Anders Eskelsson i Siröd, Nils Eskelsson i Högwall, Olof Eskelsson i Kiölleröd, Nils Eskelsson i Balckeröd och deras svågrar Rassmus Andersson och Anders Wellamsson bekräftar att de fått betalt av brodern Chresten Eskelsson i ½  Kurlanda för en äng Lilla Kibene som deras sahl far Eskel Rassmusson inlöst av sin bror Pär Rassmusson i Bäck. Lilla Kibene uppbjöds första gången.

6       3/8 Toryd som är Nio öresbohl uppbjöds tredje gången.

7       ¼ Toryd som är Sex öresbohl uppbjöds tredje gången.

8       3/8 Toryd som är Nio öresbohl uppbjöds tredje gången.

9       Pär Nilsson i Äng på Lyr har lånat av Relf Gunnarsson i Hwalsäng med pant i två kor.

10     Olof    Pärsson i Gåsseknöde och Joen Joensson på Stora Dyrön har enats om att Joen betalar till Olof mot att Olof inte skall ärva Börge eller Elseby.

11     Gunnar Eskelsson i Hammar visar att han betalt sin bror Anders Eskelsson fäderne och mödernearv i ½ Hammar, sina svågrar Bengt Joensson för hans hustru Chrestenssa Eskelsdotter och Nils Ingemarsson för hans hustru Börta Eskelsdotter.

12     Anders Jacobsson i Appleröd har lånat av Hans Pärsson i Åkerwjk med borgen av Olof Simonsson och Hälgie Ollsson.

 

1738 d 25 september med Orust.

13     ¼ Burås Yttergården uppbjöds tredje gången.

14     ½ Burås Östergården uppbjöds andra gången.

15     ¼ Öfwerdahle uppbjöds andra gången.

16     ½ Hällesbärg uppbjöds tredje gången.

17     Anders Nillsson i Burås skänker sitt arv efter hustrun Anna Hindricksdotters föräldrar i gården Angrimseröd till hennes styvfar Anders Relfsson och hans dotter Johanna Andersdotter mot att Relfsson ger Nillsson 3/8 Angrimseröd.

18     Mårten Olofsson i Gunneröd har köpt av sina bröder Esbiörn och Lars Två öresbohl Gunneröd  som var arv efter deras mor Karin Marckusdotter. Joen Esbiörnsson i Swenungeröd har för sin hustru Ingiäl Mårtensdotter  och Olof Joensson har för sin hustru Elin Mårtensdotter fått betalt av Mårten för deras arv efter modern Karin Marckusdotter vardera ½ öres bohl Gunneröd.

19     Lars Andersson i Henå och hans hustru Kierstin Ollsdotter har av Johan Lillia och Cicilia Chatarina Grotte köpt Stora Hwena ½ i Rör sn.

20     Stora Hwena ½ som änkan Anna Larsdotter och sonen Mattis Hälgesson köpt uppbjöds första gången.

21     Nills Rassmusson i Haga i Langelands sn har lånat av Lars Mårtensson i Tråltorp för att betala sin skuld till Olof Ollsson i Brattorp med pant i Haga ¼.

 

1739 d 20 februari.

21     Knut Bildt på Morlanda har lånat ur Fräkne kompani kassa med pant i säteriet.

22     Änkan Cicilia Bundi förbjöds att utan barnens förmyndares tillstånd sälja eller förpanta fastigheter eller sitt arv i halva Slätthult 1/3.

23     Öfwerdahl ¼ uppbjöds tredje gången.

24     Olof Nilsson i Svanvik och Pär Nilsson i Äng på Lyr har enats om att Olof har fått hustruns föräldraarv och hennes halvbror Biörn Erikssons arv samt att hennes halvbror Nils Olofsson  i Svanvik återbetalar lån

25     Pär Pärsson har lånat av Karl Joensson i Ollsby och av Lars Hansson i Budalen för att lösa Skår 1/3 på Tjörn.

26     Baltzer Williamsson i Marstrand ska betala  handelsmannen Anders Vengren sin skuld efter dom.

27     Olof Knutsson i Ollsnäs erkänner att han fått sitt arv av sin förmyndare Jöran Nilsson på Rya.

28     Nils Gunnarsson i Skår och hans hustru har lånat av sonen Pär Nilsson mot att skulden avräknas vid arvskiftet.

29     Nils Engelbrektsson har lånat av biskop Herman Schröder mot pant i Svanesund ½ och under 2 år i Röd ½

30     Hwena ½ uppbjöds andra gången.

31     Ängen Lilla Kibene under Kierlanda uppbjöds andra gången.

32     Östra Burås ½ uppbjöds tredje gången.

33     Anders Järmundsson, Christopher Järmundsson och Karin Järmundsdotter avstår Syltenäs ¼ till brodern Olof Järmundsson.

34     Huseby Millangården ¼ som Pär Andersson dels löst och dels ärvt uppbjöds första gången.

35     Olof Larsson i Stenshult  har lånat av Hans Olofsson  i Gåhre med pant i Stenshult ¼.

36     Kierstin Torgersdotter i Jinneröd(?) erkänner att hon fått arvet efter sin man Anders Månsson i Söbbön av sonen Torger Andersson.

37     Anna Larsdotter i Hwena har lånat av Simon Rassmusson i Skieppsdahla med pant i Stora Hwena ¼

38     Nio öresbohl Elingseröd som Älsa Hansdotter ärvt uppbjöds första gången.

39     Sigrid Arnesdotter testamenterar sin och avl mannen Olof Andersson Kålleröd ½ till sonen Anders Ollsson.

40     Sören Ollsson i Hielmswik har lånat av Rassmus Joensson i Warekihl med pant i Yttre Hielmswik ¼.

41     Swen Larsson i Röra har lånat av sin svåger Esbiörn Sifwarsson i Warekihlsnäs med pant i Wästra Röra ½.

42     Håkan Hälgesson i Kier visar att han betalt sin bror Lars Hälgesson lösen för Kier ¼ och att svågern fått sin hustrus arv.

43     Pär Olofsson och Jacob Olofsson i Dannedahlen har köpt 1/3 av Dandahlen ½ i Rör sn som de ärvt efter sin syster Sessela Olofsdotter och hennes sahl man Olof Pärsson i Dannedahlen. Säljare är Pär Olofsson i Ollseröd, Pär Larsson i Narfweröd, Sven Simonsson för Börta Olofsdotter i Gionstorp på Hisingen och Karin Olofsdotter.

44     Olof Larsson i Fuglum har för sin hustru fått hela arvet i Mölneby ¼ av Hindrick Bärtelsson i Mölneby.

45     Ingrid Christensdotter och hennes barn Pär och Nils Olofssöner har enats om att sönerna övertar Kalseröd ¼ i Möckleby sn  och att de löser ut avl systern Karin Olofsdotters barn.

46     Cicilia Bundi har lånat av Olof Jönsson i Sörby med pant i Sörby ½ på 20 år.

47     Erick Swensson i Söbbön har betalt sina svågrar Biörn Jönsson och Anders Ollsson deras hustrurs arv i Söbbön ¼

48     Nils Pärsson och hans hustru har sålt till brodern Pär Pärsson Skår 1/3.

49     Stora Hwena ½ uppbjöds andra gången.

50     Nills Trullsson i Otteslätt har lånat av Bärent Jönsson i Fläskum med pant i Otteslätt ½.

51     Lorentz Tillroth visar att han betalt Olof Rassmusson i Jacklefiell(?) hans till klåckaren Ralf Biörnsson utlagda pengar och ett annat lån.

52     Balsar Williamsson är skyldig sin faster Madam Catarina Williams med av hustrun godkänd pant i all lös och fast egendom.

53     Inlämnades följande skrift:  Anno 1738 den 22 Nowember thå allmän auction till Skutan Rosens försälljande på Gullhollmen af Crono Befallningsmannen Hr Simon Åkerström wardt utlyst, blef i Capiteinen Wällärde Herr Joseph Rouels och flere wederbörandes närwaro således slutad ny liqwidation och accord, att sedan Anders Arfwidsson enligt kiöpebref af d 18 sidst:ne Martii af oss underteknade tillhandlat sig hälften uti förenämbde Skuta Rosen benembd som wi af Hr Capitein Roul förut oss tillhandlat. --------

         Swen Börgesson  SB,  Olof Påhlsson  OP

54     Anders Arfwidsson på Gullhollmen betalar till Capiteinen Joseph Roul för 2/4 i Skutan Rosen.

55     Rassmus Andersson  RAS i Dahla i Stahla sn och Anders Biörnsson ABS i Stahla och Stahla sn har fått betalt av Håkan Pärsson i Mållösund för hus och ägor på Mållön.

56     Tore Ollsson i Burås Östergården har betalt Simon Olofsson i Åker hans fordran, Willem Larsson i Habborsby, Karin Larsdotter i Näs och hennes söner Lars, Jacob och Erick Trullssöner, Järmund på Tegen, sin svåger Swen Meckelsson i Sanbacka för Tores fasters andel, sina systerbarn Joen, Biörn och Börge Swenssöner och Rangela och Börta Swensdöttrar deras mor Sigrid Ollsdotters andel i Östergården Burås.

57     Anders Börgesson, Asmund Börgesson, Tålle Börgesson, Anders Börgesson och Nills Larsson har fått sina arvsandelar i Surdahl av brodern Gabriel Börgesson.

58     Wellom Larsson i Habborsby Sörgården  visar barnens hemgifter och arv efter modern Ingeborg Markusdotter : Anders Wellomsson och hustru Ästri Eskelsdotter, Elin Wellomsdotter, Erick Gullbrandsson, Anders Olofsson, Christen Eskelsson och Ingeborg Wellomsdotter

59     Nills Engelbrektsson har lånat av sin svåger Anders Biörnsson  med pant i gästgiveriet och färjemanstjänst för att betala biskopen Herman Schröder, häradshövding Wahlborgs sterbhus och rådman Samuel Bagge.

 

 

1739 d 28 maj

17     Esbiörn Andersson i Gåhle har lånat av dragonen Bryngel Blomberg  i Sanviken.

18     Stora Hwena ½ uppbjöds tredje gången.

19     Buråhs ½ uppbjöds andra gången.

20     Joen Ollsson visade att hans far Olof Joensson hade köpt Millangården Buråhs ¼ av Gunne Andersson Lätt. Gården pantsattes hos Torger Larsson i Kiärringesund därefter till avl Petter Tillroth och till Tore Marckusson i Torp varifrån Joen löst panten 1727. Han uppbjöd gården första gången.

21     Swen Olofssons och Marit Kiälsdotters barn och arvingar fördelar Högalid ¼ och Övre Olseröd ¼ mellan sig. Mågen Jacob Jacobsson sköter skiftet mellan  Olof Swensson, Marit Swensdotter, Olof Hendricksson, Christen Arfwidsson och Jöns Hendricksson

22     Olof Swensson, Marit Swensdotter, Olof Hendricksson, Christen Arfwidsson och Jöns Hendricksson har fått sina delar i arvet av sin svåger Jacob Jacobsson.

23     Ängen Lilla Kiebene under Kurlanda ¼ uppbjöds tredje gången.

24     Habborsby ½ uppbjöds andra gången.

25     En tredjedel i Skår ½ som Pär Pärsson inlöst uppbjöds första gången.

26     Håkan Hellgesson i Kiär ¼  har löst ut : en pant hos Rassmus Arfwidsson på Hafberg, sin mor Märit Olofsdotter, Olof Håkansson s omyndiga barn, brodern Lars Hälgesson, systern Oloug Håkansdotter vid LiungsKihle, systern Ingeborg Hälgesdotter och  brodern Bengt Hälgesson.

27     Jacob Trullsson i Skredseröd visar att hans styvson Swen Pärsson genom lottdragning fått Kiärr ¼. Jacob har betalt Swen Håkanssons barn, hustru Ingeborg Håkansdotters omyndiga barn och Pär Håkanssons son Swen Pärsson deras andelar i Kiärr.

28     Stora Hwena ½ uppbjöds tredje gången.

29     Mellan gården Husby ¼ uppbjöds andra gången.

30     Christen Andersson, Anders Andersson och Börge Svennung för sin hustru erkänner att brodern Pär Andersson fått hela arvet efter brodern Lars Andersson i Husby Millangård.

31     Bernhard Virgin har med hustrun baronessan Christina Hedwig von Köhlers medgivande sålt till mågen Capitainen Erick Swante Gyllenberg och dottern Sabina Christina Virgin  Skaftöhn 1/1.

32     Olof Rassmusson      på Jacklefiäll ½ i Stahla sn upplåter med ägarens Lorents Tillroth tillåtelse bruket av gården till Nills Gunnarsson      i Wahrekihlsnäs.

33     Berge Wesslou i Uddevalla förpantar till Torbiörn Larsson hälften i Röö ¼ på Lyr på 100 år. Brodern Johan Fried. Wesslou godkänner avtalet.

34     Berge och Johan Wesslou förpantar hälften av Röö ¼ på Lyr till Pär Andersson på 100 år.

35     Olof Engelbrektsson, Nills Klod, Erick Jacobsson och Anders Andersson erkänner att de av Olof Andersson fått arvet efter Rangila Ollsdotter.

36     Johan Hansson har lånat av hustru Anna Pärsdotter på Kärringöhn med pant i halva Herrmanöh 3/8.

37     Jacob Ollsson och Sara Swensdotter i Wästergården Kihl ½ upplåter gården till mågen Lars Gunnarsson och dottern Olug Jacobsdotter.

38     Nils Börgesson i Helleren ¼ ger gården till sina barnbarn Börta och Anna Andersdöttrar som uppbjuder gården första gången.

39     Avl Nills Börgessons hustru Gunnilla Rehlsdotter i Krabberöd visar att de betalt hans syster Elin Biörnsdotter hennes arv och brodern Börge Biörnsson  i Tönsäng hans arv.

40     Anders Ollssons i Kieboo barn och arvingar har enats om att Olof Andersson skall ha Östra Kollungeröd ¼, Nills Andersson skall ha Kieboo ¼ mot att han betalar Rassmus Andersson i Åhregård, Hindrick Andersson, Karin Andersdotter och Olof Andersson i Kollungeröd.

41     Börta  Ericksdotter i Swanwik pantsätter gården med lösöre till barnen Gullbran, Sigrid och Anna.

42     Olof Rassmusson har fått hela arvet efter fadern av Mattias Bårdsson i Tyfta.

43     Olof Larsson i Dyreby har lånat av Älsa Pärsdotters i Walsäng förmyndare Hälgin Andersson i Halsbäck hennes arv i Ellingeröd mot pant i hustruns arv och ägande i Ellingeröd.

44     Börge Mattesson i Nor Biönneröd avtalar med halvbrodern Pär Mattessons förmyndare farbrodern Jöns Pärsson i Nord Biönneröd och styvfadern Jöns Svännungsson i Husby att inte lägga sig i förmyndarskapet förrän Pär är myndig.

45     Relf Clementssons svärson Anders Jacobsson köper Mällby ½ i Valla sn.

46     Olof Anderssons och avl hustrun Rangella Ollsdotters i Hogen Rör sn arvingar Olof Engelbrektsson, Nills Klod, Erik Jacobsson och Anders Andersson övertar gården när Olof flyttar.

47     Simon Härtwiksson har på sin far Härtwik Ollssons vägnar köpt Fåsseröd 1/3 och  löser panter hos Bryngel Jfwarsson i Fasseröd och Tolle Gunnarsson. Gården uppbjöds första gången.

48     Tårbiörn Larsson har lånat av Lars Mattesson i Pilanna.

49     Karin Torjersdotter i Söbbön testamenterar gården till sonen Torjer Andersson.

50     Swen Ollssons på Rösstegen arvingar fördelar arvet så att Olof Swensson får Ölsseröd ¼ och övriga syskon får Häggelia ¼.

51     Höggelia ¼ som Christian Arfwidsson efter lottkastning är ägare till uppbjöds första gången.

52     Hällene ¼ som Börta och Anna Andersdöttrar fått uppbjöds första gången.

 

1739 d 17 september.

1       Kyrko herden Lars Lachonius i Morlanda visar att han på sina styvbarns Sahl Hans Henrich Norings barns vägnar av Cicilia Bundi köpt Sörbo ½ och löst ut Olof Jönsson i Sörbo. Gården uppbjöds första gången.

2       Kyrko herden Lars Lachonius i Morlanda inskrev köpebrevet där Cicilia Bundi har sålt Sörbo ½ som Olof Jönsson åbor. Lachonius löser panten hos Olof Jönsson.

3       Hustru Karin Jönsdotter i Nösund erkänner lån av skepparen Samuel Ollsson Bagge i Öberg mot pant i Lilla Brattöhn ¼ i Valla sn.

4       Skår 1/3 uppbjöds andra gången.

5       Nio öresbohl eller Elineröd ½ uppbjöds tredje gången.

6       Skaftöö 1/1 uppbjöds andra gången.

7       Huseby Millangården ¼ uppbjöds tredje gången.

8       Östregården Buråhs ½ uppbjöds tredje gången.

9       Joen Andersson erkänner att han fått ut sitt arv av brodern Torjer Andersson i Söbbön.

10     Lars Lachonius har köpt en andel i Kiöperöd efter Sahl häradsdomare Jacob Ollsson i Hästekiälla. Förmyndarna Erich Ollsson  E:O:S: på Råön, Lars Rassmusson R:S: i Bua, Anders Andersson i Wägeröd, Joen Ollsson i Edshult och tillsyningsman Olof Pärsson i Hoga  samt barnen Olof Jacobsson, Karen Jacobsdotter och Magdalena Jacobsdotter godkänner köpet. Kiöperöd ½ uppbjuds första gången.

11     Wäster Långekiärr ¼ som Asmund Börgesson löst uppbjöds första gången.

12     Tålle Gunnarsson i Fåsseröd har lånat av Olof Eskelsson i Kiälleröd mot pant i Fåsseröd 1/3.

13     Habborsby ½ uppbjöds tredje gången.

14     Påhl Carlsson i Tyfta och hans hustru testamenterar gården till sonen Mattis Pållsson som löser sina syskon Karl Pållsson i Håhla, Hälje Biörnsson i Möhlneby och Olof Hansson O:H:S: i Bräcke.

15     Torsten Hälljesson och Börta Swensdotter på Haga ¼ i Langeland sn säljer gården till sonen Hendrick Torstensson vilket sönerna Simon och Östen Torstenssöner godkänner.

16     Anders Börgesson i Toröd erkänner att han lånat av nämndeman Bengt Christophersson mot pant i hustruns Toröd ¼.

17     Mellan gården Buråhs ¼ uppbjöds andra gången.

18     Cicilia Bundi ”högt bedrövad änka” lämnar till Olof Jönsson Sörbo ¼ eftersom han avstått sin tagesedel till Lars Lachonius.

19     Samtliga Swanwiks åbor har enats om ägodelning så att Östergården tar Gategrinna och Sörgården tager Kohagsgrinnerna, Nordgården tager Grinner mellan Spiärn och Swanwik. Relf Joensson, Olof Nillsson, Nills Jngemarsson, Lars Järpsson, Pär Arfwidsson och Börta Ericksdotter.

20     Engelberndt och Anders Anderssöner i Brattåhs Östergården visade att deras halvsyster Sygri Andersdotter och hennes man Jacob Nillsson fått deras andel i Östra Buhråhs.

21     Olof Rassmusson i Bua har lånat av sin farbror häradsdomare Jacob Ollsson mot pant i Bua ½.

22     Pär Andersson i Fahrefiäll, Olof Knutsson på Ollsnäs och Börge Relfsson i Aröd erkänner att de fått möderne arvet av Pär Andersson i Bräcke för hans styvbarn Olof Jacobsson samt Ingiäl och Amborg Jacobsdöttrar.

23     Cicilia Bundi erkänner skuld till Bengt Andersson i Korsgården mot pant i Slätthult ½.

24     Hendrick Nillsson i Rålanda Utgård ¼ låter Pär Andersson bruka gården.

25     Bernt Jönsson i Klafrenda(?) erkänner att han fått sin hustrus morsarv av fadern Jöns Persson. Rassmus Jonsson i Warekihl erkänner att han fått sin hustrus morsarv av svärfadern Jöns Persson.

26     Hans M: Kock fordrar av änkan Marit Swensdotter i Hällebäck ersättning för gårdsbruk som hon och hennes  sahl man Lars Swensson haft.

27     Olof Påhlssons och Hans Bengtssons i Wräland överenskommelse intogs.

 

1740 d 12 februari

1       Johan Hansson på Hermanöö ¼ lånar av Swen Andersson i Fiskebäckskil mot pant i gården.

2       Swen Simonsson i Yttre Hielmwijk Uppegård ½ i Stahla sn har betalt sinbror Nills Simonsson arvet efter modern.

3       Swen Simonsson i Yttre Hielmwijk Uppegården har betalt sin svåger Halfwar Elofsson för hans hustru Anna Simonsdotters arv i gården.

4       Swen Simonsson i Yttre Hielmwijk Uppegården har betalt sin svåger Erick Nillsson i Kärra för hans hustru Rangela Simonsdotters arv i gården.

5       Ifwar Christensson och hustru Olug Simonsdotter i Gunnarby har givit sonen Nils Ifwarsson och hans hustru  Sigrid Larsdotter halva gården Gunneby Nedergård.

6       Nils Gunnarsson från Wahrekilsnäs har lånat till Cicilia Grotte och Lorents Tillroth mot pant i Jacklefiäll ¼ i  Stahla sn på 20 år.

7       Änkan Karin Andersdotters i Leby sahl man Reer Biörnsson i Leby ger Karin och hennes 2 omyndiga barn all lösegendom och inget till hennes styvbarn som han givit hemgift. Styvbarnen kräver och får farsarvet i gården. Olof Hansson, Ingebor Reersdotter i Otteslätt, Pär Olofsson, Maritt Rearsdotter i Lunden, Tårbiörn Olofsson, Anna Reersdotter i Hogen.

8       Tåftenäs ¼ eller 6 öresbohl som Lars Haraldsson fått i pant av Anders Nilsson i Rönäng uppbjöds första gången.

9       Högelid ¼ uppbjöds tredje gången.

10     Skaftö 1/1 uppbjöds andra gången.

11     Sörbo 1/1 uppbjöds andra gången.

12     En del av Kiöperöd uppbjöds andra gången av Lars Lachonius.

13     Hans Persson har köpt Bua i Morlanda sn av Carl Bildt för att tillträda när fadern Per Hansson dör.

14     Langekiärr ¼ uppbjöds andra gången.

15     Brattåhs Östergården ¼ uppbjöds andra gången.

16     Skår 1/3 uppbjöds tredje gången.

17     Pär Pärsson i Skår har betalt sina syskon arvet efter fadern Nils Pärsson i Gåre, Gunnar Pärsson och Anders Pärsson i Tålleby, Maritt Pärsdotter, Anders Sörensson.

18     Sahl Lars Swenssons änka Maret Sörensdotter i Tåftenäs ¼ protesterar mot Hans Kocks ställda krav. Lars far Swän Larsson har tidigare betalt varför Maret fordrar att få behålla gården.

19     Anders Nilsson i Rönäng har gått i borgen för sin måg Hans Kock men nu dödar Anders borgensförbindelsen.

20     Buråhs Millangården ¼ uppbjuds tredje gången.

21     Ingebor Wellamsdotter i Möggenäs har lånat av Anders Andersson på Askeröen och Relf Biörnsson i Tönsängen mot pant i Möggenäs Uppegården ½.

22     Olof Relfsson i Ström har köpt Hougen ½ i Rör sn som efter sahl Rangella Olsdotter och hennes man Olof Andersson ärvts av hennes mors- och fars syskon. Nils Kloth, Olof Engelbrecktsson, Pär Pärsson, Jöns Andersson, Hindrick Jacobsson, Engebreckt och Erick Jacobsöner.

23     Olof Andersson i Ström har betalt sin svägerska Åsa Swänsdotters arv i Ström 3/8. Olofs svåger Anders Christensson och Bryngel Olsson bekräftar att de fått betalt för Olofs hustru Margareta Swänsdotters fädernearv i  Ström. Olof uppbjöd gården första gången.

24     Hans Hansson i Brok har lånat av sin son Hans Hansson.

25     Pär Olofsson och Nils Olofsson har betalt sin systers arv till hennes söner Börgie,  Anders och Simon Christenssöner i Kallseröd ¼.

26     Anders Olsson i Hals inskrev en skuldsedel hanfått av Beren Tuhresson       med pant i Toftenäs ¼.

27     Olof Bengtsson i Buråhs har av sina föräldrar Bengt Pärsson och Elin Andersdotter fått Uppegården Buråhs ¼  som uppbjuds första gången.

28     Börje Larsson har lånat av Rassmus Joensson i Warekihl mot pant i Lifwetorp ½ i Tegneby sn.

29     Simon Olofsson och hans hustru Kierstin Olufsdotter i Böö har testamenterat till sin dotter Ingeborg Simonsdotter, vilket bröderna Olof, Anders, Joen, Anders, Oluf, och Simon Simonssöner godkänner.

30     Böö ¼ uppbjuds första gången av Jöns Andersson som tilldömts gården.

31     Hans Michael Kock har lånat av sin bror brukspatron Niclas Kock mot pant i Hällebäck ½ mengården har sålts till änkan Maritt Sörensdotter varför panten skall lösas.

32     Hans Michael Kock kommer överens med änkan Maritt Sörensdotter i Hällebäck ½ att hon och hennes Sahl man Lars Swänsson inte kunnat underhålla gårdens byggnader varför Kock tar gården och lovar att Maritt ”hoos mig skall hafwa det uppehåll så länge hon will och wi kunna öfwerenskomma”. Gården uppbjöds första gången.

33     Jon Esbiörnsson i Swennungeröd och Mårten Olsson på Gunneröd är förmyndare för Olof Esbiörnssons 3 barn i Hede. De arrenderar ut gården till Oluf Olsson som skall ta hand om ett sjukligt barn bl a.

34     Oluf Relfsson i Ström har köpt Hogen ½ av sin avl hustrus släktingar. Gården uppbjuds första gången.

 

 

 

1740  d 30 maj med Tjörn.

1       Wäster Långekiärr ¼ uppbjöds tredje gången.

2       Gunneby Nedergård ½ uppbjöds andra gången.

3       Östergården Brattås ¼ uppbjöds tredje gången.

4       Uppegården Brattås ¼ uppbjöds andra gången.

5       Bö ¼ uppbjöds andra gången.

6       Hougen ½ uppbjöds andra gången.

7       Sörbo ½ uppbjöds tredje gången.

8       Köperöd uppbjöds tredje gången.

9       Lars Dyresson i Koballe visar kvitto på betalning till sin svåger Rasmus Ericksson i Koballe av fädernearv.

11     Olof Torbiörnsson i Krogane har lånat av Olof Engelbrechtsson i Krogane mot pant i Hede ¼ i Myckleby sn.

12     Nils Trulsson och Elin Andersson i Hielmwijk har lånat av Bernt Jönsson i Fläskum för att lösa Otteslätt. Detta lån  och  ytterligare smålån har Jöns Persson. Nils pantsätter Otteslätt ½ till Jöns på 30 år.

17     Thord Andersson har lånat av Johan Persson i Stensbo mot pant i Bro Nedergården.

18     Jacob Olsson har lånat av Jon Olsson i Kiärra för att lösa sin styvson Rassmus Toressons Ängåhs 1/3 som pantsatts hos Olof Gunnarsson i Wahrkihlsnäs.

19     Anders Pährsson har lånat av sina svågrar Tolle Toresson och Olof Toresson mot pant i fast egendom.

20     Lars Gunnarsson har lånat av Bängt Pährsson i Buråhs mot pant i Kihl ½.

23     Brigitta Tillroth har lånat av Lars Gunnarsson i Kiell mot pant i Stäfon ½ på tio år.

24     Tofftenäs ¼ i Stenkyrka sn som Hans Pärsson i Bua köpt av sina syskon uppbjöds första gången.

26     Wästra Sunna 1/3 i Klövedals sn som hustru Mätta Rassmussdotter givit sin son Knut Larsson uppbjöds första gången.

29     Tolleby Östregården ½ i Stenkyrka sn som Olof Börjesson och hans hustru Bengta Trulsdotter testamenterar till drängen Dyre Biörnsson som senare blev gift med Bengta. Gården uppbjöds första gången.

30     Winssons Johansson visar sitt ägande av Askeröhn ½ genom testamente och att han betalt sina syskon deras arvsandelar i gården. Uppbjöds första gången.

31     Christen Eskelsson i Kurlanda visar att han inlöst en äng Lilla Kibene under Kurlanda ½ av Anders Eskelsson i Siröd, Nils Eskelsson i Häggwall, Olof Eskelsson i Kiälleröd, Nils Eskelsson i Balckeröd och svågrarna Rassmus Andersson och Anders Wellomsson samt Rassmus Eskelssons barn. Tvist om bördsrätt till ängen ingavs efter tredje uppbudet. Rätten tilldömer Christen ängen.

32     Lars Andersson i Henå har köpt av Lieutenanten Johan Lillja Stora Hwena ½ mot pant i Henå ½.

33     Hällern ¼ i Rör sn uppbjöds andra gången.

34     Tore Marckusson säljer till sin bror Lars Marckusson Multorp ¼ i Långelands sn som uppbjuder gården första gången.

35     Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Helgesson har på auktion köpt Stora Hwena ½. Ingen bördsrätt har hävdats under uppbudstiden varför rätten fråndömer Cicilia Bundi gården.

36     Giäst gifwaren A Lenman i Svanesund har lånat av skiepparen Swen Olsson Bagge i Öbbe mot pant i giästgifweri och Färgemanslägenhet samt byggnader.

37     Olof Biörnsson i Burås har för sin far Biörn Larsson blivit ägare till Öster Buråhs ½ och inlöst gården från: farbror Anders Larsson, farbror Pär Larsson i Lerskall, Anna Larsdotter, Hans Mårtenssons hustru, Ingrid Pärsdotter, Giärmund Anderssons hustru Anna Larsdotter, Olof Larsson, Olof Andersson i Hällesdahlen, Börta Pärsdotter, avl Ingiärd Pärsdotters och avl Olof Anderssons barn. Till  Mårten Andersson i Trölltorp och Nils Jonsson i Warekihl, till Karin Marckusdotter på Gunneröd, Jon Esbiörnsson i Swennungeröd.

38     Hällebäck ½ har Hans Michaelsson Kock sålt till sin svärfar Anders Nilsson i Rönäng som uppbjuder gården första gången.

41     Tåftenäs ¼ uppbjöds andra gången.

43     Jungfru Anna Brun har lånat av sin systerson Helge Grefwe mot pant i Bufwenäs.

 

1740  d  18 september.

1       Anna Giöransdotter i Fagerfiälld med mannens Rassmus Rassmussons samtycke ger sin son Jon Pehrsson och hans blivande hustru Annika Pehrsdotter hälvten av Brundahlen 1/1.

2       Hans Olsson i Räfsahl ingav en överenskommelse mellan Sahl Herman Niebuhrs änka Sahl Lucia Anckarströms  i Kungälv syskon och barn om att en guldkedja pantsatt hos Hans Olsson ska lösas.

3       Wästra Sunna uppbjöds andra gången.

4       Pehr Jonsson har av sin halvbror Arfwe Jönsson i Berg fått sitt arv i Berg  och Rörs sn efter sin far Jon Pehrsson. Pehr säljer sin del i Berg ½ till Arfwe.

5       Gunnareby Nedergården uppbjöds tredje gången.

6       Anna Bruhn i Bufnäs har av sin systerson Hellje Grefwe lånat med pant i Bufnäs.

7       Hougen ½ uppbjöds tredje gången.

8       2/3 i Hällern ¼ uppbjöds tredje gången.

9       Böö ¼ uppbjöds tredje gången.

10     Oppegården Buhrås ¼ uppbjöds tredje gången.

11     Multorp ¼ uppbjöds andrs gången.

12     Talleby ½ uppbjöds andra gången.

13     Kort Olofssons i Fagerfiäll och Sahl hustru Olug Andersdotters dotter Kirstin Kortesdotters arv efter modern bekräftas av morbröderna Håka och Mattis Anderssöner.

14     Toftenäs ¼ uppbjöds andra gången.

15     Yttre Holm 1/3 uppbjöds första gången av Halfword Bengtsson.

16     Lars Börjesson i Lijfwetorp och Halfward Bengtsson i Kårtwet överenskommelse om att Lars dotter och Halfwards son Biörn skulle giftas mot att panten för Halfwards lån till Lars i Lijfwetorp ½ lämnas till barnen bekräftas.

17     Lifwetorp ½ uppbjöds första gången av Börje Larsson som köpt gården av sin far Lars Bengtsson.

18     Lilla Askeröhn ½ uppbjöds andra gången.

19     Jörn Mårtensson upplåter sitt Ett öresbohl i Röd i Långelands sn till Anders Biörnsson och Pehr Reersson.

20     Börje Larsson och Biörn Halfwardsson i Lifwetorp har varit osams men enats om hus och ägor.

21     Olof Hansson i Hätta har lånat av sin svåger Olof Pehrsson i Gåseknöde med pant i ”all min ringa och lilla ägendomb”.

22     Anders Knape i Uddevalla säljer Hällewijk Östragård med halva Hällewijkstrand till Anders Hansson i Hälle och Hans Pehrsson i Åkerwijk. Uppbjöds halva gården av vardera av dem första gången.

23     Klockaren Relf Biörnssons kvitto på betalt auktionsköp efter skiepparen Baltzar Wiljamsson visades.

24     Anna Andersdotter på Skaboholmen har lånat av klockare Relf Biörnsson i Tönäng med pant i egendom.

25     Anders Anderssons på Askeröhn kvitto på betalt auktionsköp efter skieppare Baltzar Wiljamsson visades.

26     Anna Andersdotter på Skaboholmen har lånat av Anders Andersson på Askeröhn med pant i egendom.

27     Hällebäck ½ uppbjöds andra gången.

28     Tyftenäs ¼ uppbjöds tredje gången.

29     Nämndeman Olof Jacobsson och brodern Lars Jacobsson har ärvt Hästekiälla 1/1 som de uppbjuder första gången.

30     Johan Hansson och hans hustru Barbro Andersdotter säljer till sin dotter Cicilia Johansdotter och hennes trolovade Anders Tohlsson i Bro Morlanda sn Hermanö ¼. Om Cicilia dör utan bröstarvingar ska gården ärvas av hennes systrar Elisabeth och Helena.

31     Nilss Jonsson i Moricks Hälle ¼ erkänner att hans söner Olof, Carl och Anders Nilssöner her betalt köpeskillingen för gården . Döttrarna får därför inte ärva i gården förrän bröderna fått sina delar.

32     Börje och Engebreckt Olofssöner i Wästra Boganne 3/8 får bebo vardera halva gården och betala sin Sahl far Olof Olofssons i Boganne lån hos Jöns Pehrsson på Kisthullt, Börje och hans hustru Anna Olofsdotter och Engebrekt och hans hustru Ingierd Olofsdotter. Bröderna ska till sina systrar betala deras arv Börta Olofsdotter Ördahl, Kierstin Olofsdotter d ä, Kierstin Olofsdotter d y och Kari Olofsdotters barn Lars Jönsson.

33     Olof Swensson i Ölseröd har med sina systrars, svågrars och svägerskas samtycke köpt den del som de efter svärfadern Sahl Swen Olofsson på Rösstegen fått i Östra Ölseröd. Jöns Hindricksson och hans hustru i Bua, Christen Arfwedsson i Ölseröd, Olof Hindricksson i Lunneberg, Östen Torjersson i Torp. Jacob Jacobsson i Ström för sin hustru avstår från allt arv mot de två skogstegar han fått i Kalseröd. Olof Swensson har avstått all äganderätt till Höggelija.

34     Swen Simonsson i Ytter Hielmwijk ½ har löst ut sin bror och svågrar Nilss Simonsson, Halfward Elofsson i Hielmwijk och Erick Nilsson i Kiärra. Swen uppbjuder gården första gången.

35     Olof Jönsson i Östre Strand ½ har köpt gården av sin bror Sahl Hällje Jönssons änka Agnis Rassmusdotter och löst sin svåger Engebrekt Jönsson i Yttre Råland, svägerskan Anna Jönsdotters omyndiga barn, Anders Biörnsson i Strand och hans hustru Ingri Jönsdotter, Torbiörn Olofsson i Rörwik, Olof Månsson och hans hustru Malin Jönsdotter. Gården uppbjöds första gången.

 

1741 d 18 februari.

1       Cecilia Bundi skuldbrev till Lars Lachonius ingavs med pant i ¼ av Slätthult ½.

2       Cecilia Bundi erkänner lånet från Lars Lachonius med pant. Lachonius tar hand om yngsta sonen Carl Henrich Bundi 5 år gammal. Lachonius disponerar halva Slätthult tills Carl Henrich är myndig.

3       Lifwetorp ½ Börje Larssons del uppbjöds andra gången.

4       Lifwetorp ½ Biörn Halfardssons del uppbjöds andra gången.

5       Yttre Hielmwjk ½ uppbjöds andra gången.

6       Helge Bruhn överlåter till syskonbarnet Helge E:son Grefwe Bufenäs ½ som Grefwe ärvt efter sin morbror Jöns Bruhn och sina föräldrar och som Bruhn arrenderat.

7       Nils Olufsson i Nääs har överenskommit med sina styvbarn om deras morsarv Oluf Hindricksson, Anders Hindricksson, Jon Hindricksson, Jon Olsson, Bamse Arfwedsson, Anders Arfwedsson och Hindrick Nilsson.

8       Olof Jönsson i Sörbo har lånat till Cecilia Bundi med pant i Sörbo ½.

9       Öfre Strand ½ uppbjöds andra gången.

10     Hellewik Öfregård ½ uppbjöds andra gången.

11     Muhltorp ¼  uppbjöds tredje gången.

12     Askeröhn ½ uppbjöds tredje gången.

13     Hermansö ¼ uppbjöds andra gången

14     Hästekiällan 1/1 uppbjöds andra gången.

15     Tålleby ½   uppbjöds tredje gången.

16     Bryngel Ifwaraaon har lånat av Ressmus Helgesson i Kålleröd med pant i den del av Möggenäs ½ som Ingeborg Welamsdotter bebott.

17     Wästre Sunna 1/3 uppbjöds tredje gången.

18     Lars Heljesson har lånat av Claes Swensson i Långeby med pant i Horleby Nedergård 3/8.

19     Anders Halfwårdsson har lånat av Tore Marcusson på Torp i Långelands sn med pant i Stora Huseby 2/3.

20     Olof Jönsson har lånat av Tore Tronsson på Flatöen med pant i Sörbo ½.

21     Åhseby ¼ som Jerp Peersson fått av sin mor Marit Simonsdotter uppbjöds första gången.

22     Ingeborg Börgesdotter säljer Rösselwjk ½ i Stenkyrka sn till mågen Per Andersson i Bräcke och dottern Börta Peersdotter.

23     Lars Bryntesson i Hoflanda har till sin svåger och syster Rassmus Tållesson och Ingerd Bryntesdotter sålt Hoflanda ¼ som fadern Brynte Anonsson bebott.

24     Truls Olofsson och hans fästemö Elin Amundsdotter har upprättat inbördes testamente som ingavs.

25     Nils Trulsson och sonen Truls Nilsson kräver av Per Andersson i Torp sitt arvegods Strand ¼. Nils betalar Per och Truls brukar gården.

26     Bryngel Ifwarsson i Kållekiärr har lånat av Erick Börjesson i Skår med pant i Myggenäs ¼.

27     Swen Larsson och hustrun Malin Andersdotter i Torp ¼ som Swen för Malins ärvda penningar köpt av sina föräldrar Lars Olsson och Anna Larsdotter lämnar gården till yngsta sonen Olof Swensson framför sönerna Lars och Anders Swenssöner. Olof har löst en del av gården han ska även lösa ut bröderna och systrarna Marit och Börta.

28     Rassmus Tållesson har betalt till svärfadern Brynte Anonsson i Hoflanda för lösen av pant.

29     Olof Persson och Ingebohr Persdotter i Hoga har dels ärvt efter Olofs föräldrar och dels löst ut sina syskon från tre delar  och köpt av kronan den fjärde delen av 1/3 av Öfwer Trätte 1/1 i Långelands sn. De överlåter till sonen  Jon Olofsson i Edshult mot att Jon inte ställer krav på övriga hemman  Olof äger

30     Lorentz Tillroths skuldbrev till sin mor Cecilia Grotte på Hielmwijk med pant i Jacklefiäll ingavs.

31     Johan Nilssons i Fåsseröd söners Nils, Bengt och Anders Johanssöner arv efter modern Karin Nilsdotter inskrevs.

32     M Weinholtz och E D Bildt upplåter hemmanet Korsgård 1/1 till Bengt Andersson i Korsgård på tio år för lån.

33     Kyrko herden Swen Lindberg på Tjörn har fått husesynsavgiften för prästgårdens reparation.

34     Hällebäck ½ uppbjöds andra gången.

35     Lunden ¼ som Swen Arfwidsson köpt efter sin avlidne far Arfwid Rassmusson och sina syskon uppbjöds första gången.

36     Gunneröd 3/8 har till älsta brodern Nils Tronsson sålts av Anders Tronsson. Cornelius Tronsson och Olof Tronsson och för sin hustru Inge Östensson. Fadern var Trohn Nilsson. Nils uppbjöd gården första gången.

37     Biönneröd ¼ har Joen Hindricksson köpt av sin bror Rassmus Hindricksson. Jons son Per Jönsson har lovats att år 1750 få inlösa gården eller betala till fadern Jon Hindricksson om han då lever eller sina syskon. Per uppbjuder gården första gången.

38     Olof Anderssons i Lilla Wassö 1/8 skuldbrev till Börje Hindricksson i Fossen med pant i Lilla Wassö ingavs

39     Christen Larsson i Stahla har lånat av Helje Andersson i Rålanda med pant i Stahla 1/3

40     Karin Eriksdotter på Gullholmen har lånat av Tron Tronsson på Flatöen med pant i 1 Silfwerbägare om Åtta Lods wickt, En liten Silfwerskål med 2:ne öron af samma wickt, Femb Silfwerskieder och ett par Manfolcks Silfwer Skospennen.

41     Ingebohr Ericksdotter i Möggenäs har betalt arvet efter Mattis Tronsson i Möggenäs till Biörn Barnsson, Lars Bryntesson och Håckla Krogsson.

42     Swen Jonsson har till Sören Andersson i Wästra Holm sålt Wäster Holm 1/3 i Tegneby sn. Sören uppbjuder gården första gången.

43     Olof Hansson i Kurlanda kräver av Anders Nilsson i Rönäng att för sönerna Olof Olsson i Dyreby och Oluf Olsson i Kurlanda få lösa panten i Tåftenäs ¼ för  Carl Haraldsson.

44     Torp ¼ som Anders Engebrecktsson i Ström har ärvt och köpt av sina syskon uppbjöds första gången.

45     Anders Nilsson och Relf Nilsson arv i Håff 6 öresbohl eller 3/8 i Tegneby säljer Relf till Anders.

46     Olof Andersson i Egebäck i Askims sn har sålt Häggwall ½ till sin styvfar Clement Larsson i Häggwall.

47     Jon Engebrecktsson i Brunnefiäld ½ lovar sin son Engelbreckt Jonsson och hans trolovade Ingierd Olofsdotter att få lösa ¼ i Brunnefiäld efter Jons död. Jon lovar även att sonen Jöns Jonsson ska få lösa den andra ¼.

48     Sigrid Andersdotter i Böö i sin mans Lars Anderssons opasslighet erkänner att han av sin bror Halfwård Andersson i Böö fått arvet efter föräldrarna i Öster Böö ¼, Halfwård uppbjöd gården  första gången.

49     Ingebåhr Wellamsdotter i Myggenäs har lånat av Bryngel Ifwarsson i Fosseröd med pant i ½ Myggenäs Uppegården.

50     Karin Marcusdotter i Hals och Relf Olsson i Regårdsnäs för sig och sina två syskon har enats om det lösöre som fanns efter Olof Pärsson och Anna Jonsdotter i Hals

51     Siröd ½ som Per Ericksson och hustrun Börta Hansdotter testamenterar gården till sin yngsta dotter Elin Persdotter och hennes man Anon Rassmusson. De uppbjöd gården första gången.

52     Cecilia Grotte och Lorentz Tillroth i Hielmwik pantsätter ¼ i Jacklefiäll ½ i Stahla sn till Nils Gunnarsson i Warekihlsnäs på 20 år

 

1741 d 8 juni

1       Cecilia Bundi har av Lars Lachonius fått betalt för pant i ¼ i Wästre Slätthult ½

2       Nils Trulsson och hustrun Elin Andersdotter säljer till länsman Anders Ahlroth Otteslätt ½.

3       Åhseby ¼ uppbjöds andra gången.

4       Strand ¼ uppbjöds andra gången.

5       Öfre Strand ½ uppbjöds tredje gången.

6       Siröd ½ uppbjöds andra gången.

7       Östre Böö uppbjöds andra gången.

8       Lifwetorp ½ uppbjöds tredje gången.

9       Hällewik Öfwergård 1/1 uppbjöds tredje gången.

10     Gunnarröd 2/8 uppbjöds andra gången.

11     Hästekiälla 1/1 uppbjöds tredje gången

12     Biönneröd ¼ uppbjöds andra gången.

13     Öfwer Trette 1/3 uppbjöds andra gången.

14     Yttre Holm 1/3 uppbjöds andra gången.

15     Tåftenäs ¼ uppbjöds tredje gången.

16     Torp ¼ uppbjöds andra gången.

17     Yttre Hielmwik ½ uppbjöds tredje gången.

18     Rösslewik 1/3 uppbjöds andra gången.

19     Johannes Kock i Räflanda har lånat av Lars Biörnsson i Olssnäs mot inteckning i Räflanda 1/1.

20     Anders Sörensson i Tolleby har lånat av Lars Hansson i Budahlen med pant i Tolleby 1/4

21     Anders Torstensson, Anna Bryngelsdotter, Anna Rassmusdotter och Börta Bryngelsdotter har av sin svåger Rassmus Tollesson i Hoflanda fått betalt för sina arv i Hoflanda.

22     Anna Christensdotter i Koballe Östergården erkänner att hon fått betalt av sin son Olof Larsson.

23     Engebrecht Andersson i Bua  Lyse sn har för sin hustru fått betalt för hennes arv i Hoflanda ¼ efter sin far Halfwår  Bryntesson

24     Ingrid Toressdotter i Gläshed har fått betalt av sin måg Anders Olofsson i Gälshed för lösegendom.

25     Anders Mattsson på sin hustru Anna Ericksdotters vägnar har stämt Annas systers man Gudbrand Relfsson i Dahlby för att få arv efter hennes far Erick Christensson i 4 ½  öresbohl eller 1/3 i Dahlby 1/1 som Anna och systern Giertrud skall ha. Gudbrand har löst ut Anders och uppbjuder Dahlby första gången.

26     Anders Biörnsson och hustrun Ingrid Jonsdotter i Nedre Strand ”städer och fäster” platsen på Hwahlöen till Nils Hälgesson med hustru Karin Olsdotter i deras livstid mot årlig avgift.

27     Öfwerstinnan och Baronessan Catharina Rebinder med sönerna fendrich Carl och secreter Knut Bildt bekräftar lån av Anders Nilsson på Råssöen med pant i Gullrixeröd. Panten i Ängö för ett annat lån  utbytes mot pant i Wrångewatn.

28     Anna Arfwidsdotter tvingas sälja till sin bror Tore Arfwidsson sitt Öfre Lalleröd 1/6 vilket Tore uppbjöd första gången

29     Arne Olssons och hustrun Ingeborg Andersdotters inbördes testamente ingavs.

30     Anders Tohlsson har av sin svärfar Johan Hansson köpt Hermanöö ¼ och uppbjuder tredje gången men Johans övriga barn protesterar och Johan låter Anders bruka gården utan att få köpa den.

31     Ingrid Toresdotter säljer sin gård Gläshed 1/3 till sin måg Anders Olofsson och dotter Börta Pärsdotter.

32     Anders Mattsson har av sin svåger Lars Mattsson fått sin hustru Ingield Mattsdotters arv i Brunnefiäld efter hennes far Matts Torstensson. Arfwid Reuterberg har av sin svåger Swen Mattsson för sin hustru Kierstin Mattsdotter fått hennes arv i Brunnefiäld efter fadern. Kiäld Torbiörnsson har för sin hustru Magdalena Mattsdotter fått hennes arv i Brunnefiäld efter fadern.

33     Olof  Trulsson i Bäckewika  delar sin och sin avlidna hustru Märta Andersdotters egendom mellan barnen Joen, Anders, Pär Olofssöner och Anna, Börta och hennes man Anders Nilsson i Bäckewiken och Ingrid Olofsdöttrar.

34     Hälje Andersson i Halsbäck har som förmyndare för Elsa Pärsdotter fått av Jon Pärsson hennes arv efter hennes farfar i Ellingeröd.

35     Lifwetorp ½ uppbjuds tredje gången.

36     Nils Nilsson på skeppet Svecia till ”Hiertans Aldra Käraste Wänn” lovar vara trogen under sin resa och ger henne all sin förtjänst från resan.

37     Pär Andersson i Fagerfiäll ingav en skuldsedel han fått av Sven Rassmusson och Rassmus Swensson med pant i halva Lilla Dyrö.

38     Biörn Bamsesson i Langekiärr och Arne Olsson på Ellingseröd ingav skuldbrev de fått av Relf Olofsson med pant i Nedre Hwalsängen.

39     Christian Olofsson har lånat av Hindrick Jonsson i Hals för att lösa panten i Åhseby ¼ hos Järp Pärsson och hans mor Marit Simonsdotter.

40     Lasse och Swen Nilssöner visar åtkomsten till Kårtweth ½. De har betalt sina svågrar Anders Nilsson i Rom och Anders Olsson i Tweteborg, Oluf Olsson på Gröfa och Hälje Andersson i Rålanda. Lasse och Swen uppbjöd gården första gången.

41     Börje Hindriksson godkänner lånet som sonen Anders Börjesson gjort hos Simon Jfwarsson i Hals med pant i Gåhre ¾.

42     Oluf Andersson som har köpt Kiärsöen 1/8 av sin far Anders Larsson uppbjöd gården första gången.

43     Rassmus Andersson och hustrun Maren Larsdotter i Nedre Dahlen säljer till Marens syster Karin och svåger Lars Andersson sin gård Näs ½ i Långeland sn. Rassmus har fått allt arv efter hustruns far Lars Trulsson.

44     Joen Pärsson visar på sin hustru Börta Olsdotters vägnar att hon fått av svärföräldrarna Oluf Larsson och Börta Hansdotter Ellingseröd ¼. Jon ska betala svärmoderns brorsdotter Elsa Pärsdotter hennes arv i gården. Jon uppbjuder gården första gången.

45     Hälja Jonsdotter i Stora Hals ¼ i Långeland sn säljer gården till sin yngste son Anders Olsson mot bostad till sin död.

 

1741 d 22 september

1       Börge Persson och hustrun Karin Rassmusdotter säljer till sin svåger Lars Andersson och hustru Anna Persdotter arvslotten i Rösselwjk i Stenkyrka sn.

2       Trätte 1/3 uppbjuds tredje gången.

3       Gunnaröd 3/8 uppbjuds tredje gången.

4       Torp ¼ uppbjuds tredje gången.

5       Yttre Holm uppbjuds tredje gången.

6       Öfre Lalleröd 1/6 uppbjöds andra gången.

7       Dahlby 1/3 uppbjöds andra gången.

8       Siröd ½ uppbjöds tredje gången.

9       Kiärböen 1/8 uppbjöds andra gången.

10     Kortweth ½ uppbjöds andra gången.

11     Otteslätt ½ uppbjöds andra gången.

12     Strand ¼ uppbjöds andra gången.

13     Rösselwik 1/3 uppbjöds tredje gången.

14     Brunnefiäll ½ uppbjöds andra gången.

15     Biönneröd ¼ uppbjöds tredje gången.

16     Öster Böö ¼ uppbjöds tredje gången.

17     Anders Jacobsson i Säby har av sin far fått systern Ingeborg Jacobsdotters morsarv och blir målsman för henne.

18     Oluf Esbiörnsson har sålt till Rassmus Arfwidsson på Haborg Hede ¼.

19     Tåftenäs ¼ uppbjöds andra gången.

20     Ellsingeröd ¼ uppbjöds andra gången.

21     Jon Rassmusson och hans hustru Ingeborg Månssesdotter köper Balckeröd ½ av Ingeborgs föräldrar Måns Pärsson och Cecilia Jonssesdotter. Jon uppbjuder gården första gången.

22     Anna Christensdotter i Koballe Östergård testamenterar till sin dotter Anna Nilsdotter och måg Bernt Gunnarsson ett antal persedlar.

23     Marcus Rassmusson i Mölnebo och Eric Andersson i Brok har överklagat domen i Tingsrätten till Lagmansrätten men avstår från att följa domen utan godtar det köp deras föräldrar Rassmus Ifwarsson och Anders Bengtsson gjort av Lars Andersson i Koballe. Marcus betalar böter till Eric.

24     Ifwar Christenssons skuldbrev till sonen Nils Ifwarsson ingavs.

25     Jörgen Andersson i Brewik och hans bror Thore Andersson på Säbyöö i Gunneby har enats om att Jörgen betalar Tore för att få Platsen i Brewik hamn eller s k arbogen.

26     Eric Christophersson i Brok Jon Rassmusson  (ev Simonsson) bruka och bebo Lilla Dahl ¼ i 17 år.

27     Rassmus Börjesson har av sin svåger Oluf Engebrechtsson fått betalt för hustruns fädernearv. Karin Engebrechtsdotter i Röd på Lyr har av brodern Olof Engebrechtsson i Öfwere Strand i Tegneby sn fått arvet i odelsjorden i Strand efter föräldrarna.

28     Sergianten Simon Hielmstens skuldbrev till Simon Christensson i Isberg ingavs med pant i Yttre Hielmwik ¾.

29     Clemmet Relfssons kvitto på av Jon Rassmussons i Rörwjk betald skuld för sin svärfar Måns Pärsson i Balckeröd. Nils Eskilssons i Balckeröd kvitto på av Jon Rassmusson i Rörwjk betald skuld.

30     Swen Nilsson i Wästerby och hustrun Marit Swensdotter i Torp säljer till hennes yngste bror Oluf Swensson i Torp hennes arvedel i Torp efter föräldrarna.

31     Lars Swensson har fått låna av sin bror Olof Swensson.

32     Olof Larsson har lånat av Hans Olofsson i Sund med pant i Stenshult ¼.

33     Esbiörn Andersson har bytt Gåhle 3/8 mot Gudbrand Hanssons Höggeröd ¼ samt en summa pengar.

34     Hans Jönsson visar att han blivit ägare till 1/3 i Hellern ¼ genom köp av Anders Andersson. Gården uppbjöds första gången.

35     Anders Anderssons i Dahlby kvittopå erhållen betalning av Hans Jönsson i Hellern visades.

36     Amund Olssons skuldbrev till Christen Andersson i Swinewjken med pant i Dahlby 1/3 visades.

37     Oluf Engebrechtsson i Östre Trätte har sålt gården till sonen Engebrecht Olsson.

38     Anun Jansson i Höwiksnäs har fått av sin mor Börta Ericksdotter i Swanwjk de pengar som Tingsrätten utdömt i förlikning.

39     Oluf Nilsson i Gilleby har lånat av Per Larsson i Torsby med pant i Gård ¼ så länge Oluf har den andra ¼ som ägs av Bengt Olssons barn.

40     Per Olsson i Stenungsby tar på sig sin blivande hustru Ingebohr Ericksdotters i Möggenäs skulder: till Relf Biörnsson i Tönängen, Pär Olsson i Wästra Röd, Clemet Relfsson i Äfja, hustru Hälwig i Möggenäs och Ingebohrs bröder Engebrecht och Eskel Erickssöner mot att hennes föräldrar Erick Andersson och Börta Engebrechtsdotter ger dem 1/2 i Möggenäs Nedergården ½.

41     Oluf Hansson i Kurlanda redovisar dottern Börta Olufsdotters hemgift.

42     Olof Hansson i Kurlanda har fått hustruns morsarv av svågern Hans Olsson i Kiebene.

43     Jörgen Andersson i Brewik har efter fadern Anders Ericksson övertagit den förfallna gården. Han får av sina fastrar och farbrorsson deras arvlott för att han i 26 år har skött sin mor Maret Jörgensdotter och ska fortsätta till hennes död. Hans Swensson i Krossekiärr, Swen Olufsson i Korsgården, Thore Andersson och Anders Olsson. Jörgen uppbjöd gården första gången.

44     Arwed Olsson testamenterar till sin hustru Ollug Andersdotter och son Jöns Arfedsson i Lalleröd all egendom.

 

1742 d 1 mars

70     Gåhle 3/8 uppbjöds andra gången.

71     Asmund Börjesson i Wäster Långkiärr ¼ har lånat av Bengt Christoffersson med pant i gården.

72     Anders Relfsson i Angrimseröd 3/8 har fått av Anders Nilsson i Burås för sig och sin dotter betalt för gården.

73     Ellingseröd ½ uppbjöds tredje gången.

74     Lars Marcusson har lånat av Per Bengtsson i Burås med pant i fast egendom.

75     Balckeröd ½ uppbjöds andra gången.

76     Anders Eskellsson i Siröd säljer till sin son Olof Andersson Siröd ½ i Stenkyrka sn.

77     Olof Jönsson och Tolle Persson erkänner att de av sin svåger Relf Ericksson i Gläshed fått allt arv eftyer sin svärfar Erick Nilsson och svåger Harald Ericksson.

78     Möggenäs Nedergården ½ uppbjöds andra gången.

79     Ifwar Christensson har lånat av Simon Ifwarsson i Bäck.  Jerp Persson har lånat av Pähr Pährsson i Bäck med pant i 2 kor.

80     Pär Sörensson i Strandwijken har fått av sin svåger Hans Ericksson i Möllneby lösensumman för hans hustrus del i Kuballe.

81     Anna Andersdotter har till sin son Asmund Börjesson givit sin del i ½ Wästra Langekiärr ½ mot att han hyser henne. Gullbrand Börjesson, Tolle Börjesson, Anders Börjesson och Nils Larsson för sin hustru godkänner avtalet.

82     Engebrekt Andersson i Knöde ½ har löst ut sina syskon Gullbrand Andersson, Olof Nilsson och Olof Olsson för sin hustru ur farsarvet i gården. Engebrekt uppbjuder gården första gången.

83     Biörn Olsson har lånat av sina bröder Håka och Lars Olssöner med pant i arvet efter sina föräldrar. Håka och Lars uppbjuder Öster Burås första gången.

84     Hans Swensson i Kråssekiärr har betalt Berent Olsson det arv som Maret Månsdotter fått i Kråssekiärr. Anders Andersson i Lysekyhl har för sin hustru fått hennes arv efter hennes farbrors son Swen Ingesson. Hans har även betalt Per Ingesson hans andel.

85     Anders Ollsson i Gläshed har betalt änkan Ingeborg Toresdotter för hennes egendom i gården, till Nils och Erik Perssöner deras farsarv,  till Karin Persdotter hennes arv och till Olof Persson Sandberg hans hustrus arv. Anders uppbjöd gården första gången

86     Börje Persson, Regina Pärsdotter, Oluf Knutsson, Mätta Pärsdotter har fått arvslotterna efter föräldrarna Per Andersson och Anna Olsdotter i Fagerfiälld och har inget att kräva av sina bröder Per och Anders Perssöner.

87     Förmyndarna för Sahl Anna Pärsdotters i Bräcke barn Ingrid och Anbor Jacobsdöttrar har fått deras arvslott efter morföräldrarna av Per och Anders Perssöner i Fagerfiälld. Anna och Marit Persdöttrar har fått arv efter föräldrarna.

88     Tåftenäs ¼ uppbjöds tredje gången.

89     Hans Olsson i Curlanda och Lilla Kiebene ½ har övertagit gården efter föräldrarna Olof Hansson och Börta Olsdotter mot att vårda dem samt betala syskonen Olof Olsson, Per Olsson, Olof Olsson, Lars Ericksson, Per Olsson, Swen Nilsson och Börje Hansson. Hans Olsson uppbjuder gården första gången.

90     Anders Bagge i Uddevalla säljer till rådman Jöns Kock Röö ¼ i Tegneby sn. Åboerna Per Andersson och änkan Kierstin Engebrecktsdotter samt hennes son Torbiörn Larsson har gården i pant av Bagge och hans systerson Berger Wesslau och vill köpa gården men i dom ansågs Bagge och Wesslau ha bördsrätt. Jöns Kock uppbjuder gården Rööd ¼ på Lyr första gången.

91     Hans Kock har lånat av sin svärfar Carl Joensson i Ollsby med pant i Röd ¼ på Lyr.

92     1/3 i Hällern ¼ uppbjuds andra gången.

93     Börje Hindricksson i Fåssen har lånat till Olof Andersson i Lilla Wassö och krävt återbetalning och begär uppbud på panten Lilla Wassö 1/8 första gången.

94     Lars Hälljesson och hustrun Maret Andersdotter har sålt till sin bror och svåger Ambiörn Andersson sin arvslott  1/6 i  Nöttewiken ¼.

95     Bengt Andersson i Korsgård visar skuldsedel som han fått av prostinnan Bundi med pant i Wäster Slätthult och som Lars Lachonius köpt och skall återbetala.

96     ½ Otteslätt uppbjöds tredje gången.

97     Bengt Olssons i Backa skulder redovisas och erkänns, de är hans styvbarns fädernearv, omyndiga gossen Lars Jacobsson i Hästekiälla, styvdottern Börta Andersdotter, nämndeman Pher Jönsson i Biönneröd, båtsmans höst- och vårlön, Johan Hindricksson på Skiedet och Hindrick Joensson i Stora Halls.

98     Anders Larsson på Jällug har betalt arvet efter modern Anna Ericksdotter i ½ Jällung till sina syskon Joen Larsson i Hammar, Klemmet Larsson i Häggwall, Berent Larsson i Tangeröd och Olof Larsson i Rönängen.

99     Pär Rassmusson har lånat av Olof Alfsson i Stordahl med pant i Kiärrslätt ¼.

100   Anders Andersson i Stenshult har lånat av Torjer Andersson i Söbben med pant i  Stenshult.

101   Erik Larsson har för sin hustru fått av Olof Swärkersson hennes arvslott i Öfra Brattås. Olof Börjesson har för sin hustru fått hennes arvslott i Öfra Brattås. Olof uppbjuder gården första gången

102   Jöran Andersson i Brewijk och Tore Andersson på Säbyöö har enats så att Jan låter sin bror Tore få ta en plats i Brewjke hamn s k arbogen (gärdesgårdarnas sträckning beskrivs).

103   Ander Esbiörnsson har lånat av Jacob Trullsson i Kiärr med pant i Höggeröd ¼.

104   Brunnefielld ½ uppbjuds andra gången.

105   Joen Andersson får Ytter Rom ½ mot att Swen Toresson får Wästra Rom ¼ och kontanter.

106   Rassmus Olssons i Kallseröd barns skuld till Mårten Andersson i Trullstorp med pant i Kallseröd ¼ är ännu ej betald erkänner Joen och Olof Rassmussöner . Mårtens son Lars Mårtensson övertar fordran.

107   Maret Olsdotter i Twet har lånat av Olof Pärsson i Warkihlsnäs med pant i Öster Twet ½.

108   Ambiörn Andersson i Ammedahlen ¼ har betalt sin far Anders Rassmusson och syskon änkan Sigrid Andersdotter, Rassmus Andersson och Kirsti Andersdotter deras arv i gården.

109   Kårtwet ½ uppbjöds tredje gången.

110   Dahlby 1/3 uppbjöds tredje gången.

111   Jöns Persson i Bro har lånat av Tore Olsson i Östra Buhrås med pant i Bro 1/3.

112   Kiärr 1/8 uppbjöds tredje gången.

113   Anders Larsson i Kiärrsöen visar vad sonen Anders Andersson fått.”Denna min sohn alltid warit mig Olydig och satt sig upp mot dess föräldrar gör iag honom härmed arfwelös”.

114   Olof Andersson i Kråssekiärr anger att eftersom svärfadern Hans Swensson i Kråssekiärr har Tio örisbohl och Olof 5-örisbohl i Kråssekiärr och Hans tänker köpa gården av Kronan lånar Olof ut köpeskillingen hällre än att någon oskyld gör det.

115   Truls Andersson i Strand har lånat av Halfwår Bengtsson i Kårtwet med pant i Nedre Strand.

116   Kallekiärr 6-örisbohl uppbjöds första gången.

117   Ambiörn Ammundsson i Ammedahlen ¼ har lånat av Anders Mårtensson i Gunnarsbo med pant i gården.

118   Tolle Börjesson,  Anders Larsson och Jörn Nilsson säger upp den ”Caution” de står i för Anders Nilsson i Rönängen.

119   Brewijken ½ på Tjörn uppbjöds andra gången.

120   Huggeröd ¼ uppbjöds andra gången.

121   Olof Pärsson i Höga säger upp borgen han givit Olof Nilsson i Gilleby.

122   Catharina von Seth har lånat av häradsdomaren Anders Christensson med pant i Klefwa ¼.

 

1742 maj 26

1       C G von Brömsen och hustrun Margareta C Bildt har lånat av Baron Johan Didrich von Köhler med pant i Bärg med en qwarn 1/1 i Morlanda sn, Tångäng Uppegård ½ i dito, Edzhult 1/1 dito, Mahlön ½ dito, Undre Myckleby med ett torp ¾ i Myckleby sn, Torp med en Platz 3/8 i Morlanda sn, Grimsåhs 3/5 dito, Ellös strandsäte Stora Huseby 1/3 dito.

2       Lieutnanten Johan Lillia visar att han äger panten han fått av pastorskan Brita Nörings barn ½ Henå och att den inte blivit inlöst. Lillia uppbjuder gården första gången.

3       Röd ¼ uppbjöds andra gången.

4       Magnus Arfvidsson och hans hustru Magdalena C von Seth har sålt till Anders Andersson ½ Grinsby 1/1 i Myckleby sn. Magnus hustru har ärvt 1/3 efter sin far Inspektoren Herman von Seth. Svågern Johan von Seth har inlöst de övriga 2/3.

5       Magnus Arfvidsson har med hustruns samtycke sålt till Pär Jonsson ½ Grinsby 1/1.

6       Sahl Olof Jönssons änka Ambor Olufsdotter i Neder Ödsmohl 1/3 i Torp sn älste son Torbiörn Olofsson har löst pant och brukat gården utan att yngste brodern Anders Olofsson fått del av arvet. Ambor testamenterar gården till Anders som ska lösa gården. Systrarna Marit och Börta Olofsdöttrar överlåter sina delar till brodern Anders.

7       Anders Andersson i Grinsby  har  lånat av styrmannen  Hindrick Engebrektsson i Krogane med pant i Syltenäs ¼.

8       Jöran Larssons i Stahla i Langelands sn barn har enats om att älsta sonen Lars Jöransson ska ha gården Stahla mot att betala brodern Rassmus och systrarnas män Olof Olsson, Tohre Marcusson och Engebrekt Christoffersson.

9       Lars Gunnarsson i Kihl har lånat av Anders Nilsson i Krogeröd och Anders Nilsson i Bufeåhs med pant i Kihl Wästergården ¼.

10     Gunnilla Relfsdotter har lånat av Anders Mårtensson i Gunnarsbo med pant i Krabberöd ¼.

11     Hans Pärsson i Mällby har på begäran av Gunnar Swännungsson och Torbiörn Olofsson i Yttre Holm frågat Sören Andersson i Wäster Holm om han ville låta dem köpa gården vilket han inte ville.

12     Olof Järpsson på Hanekållen har lånat av Hans Rassmusson i Dyreby med pant i Hanekållen ¼ i Valla sn.

13     Hans Swensson i Kråssekiärr har lånat av Jöns Rassmusson i Hällebäck med pant i 15-öris bohl i Kråssekiärr.

14     Rassmus Tohlsson har lånat av Oluf Järpsson i Nödskiär med pant i Boxwik ¼.

15     Maret Olsdotter i Twet har lånat av Börje Swensson i Boet på Lyr med pant i Öster Twet ¼.

16     Curlanda och Lilla Kiebene ½ uppbjöds andra gången.

17     von Brömsen har lånat av sin svåger fendricken Carl Bildt med pant i Nedre Myckleby ¼.

18     Östre Buhrås uppbjöds andra gången.

19     Olof Andersson i Lilla Wassö har lånat av Jöns Pärsson i Fläskum med pant i Lills Wassö 1/8.

20     Kierstin Olsdotter i Stenshult och hennes sahl man har testamenterat 3-öris bohl i Stenshult ¾ till sonen Lars Olsson mot att försörja dem. Lars flyttar från gården och bryter testamentet. Kierstin återtar testamentet och säljer 2-öris bohl i och ¼ i gården till dottern Dordi Olsdotter och mågen Sifwar Jonsson mot skötsel i livstiden.

21     Gunnilla Andersdotter i Gategård i Rör sn tvistar med sina syskon om andel i gården. Enats om att svågern Sören Andersson i Uthegård lämnar gården som han brukar och ger till sin son Olof Hansson mot att lösa halva panten hos Anders Nilsson på Råssöen. Hon betalar Olof Östensson i Asmunderöd hans hustrus arv i Uthegård.

22     Lars Andersson och Anna Pärsdotter har sålt Ryselwik i Stenkyrka sn till svågern och brodern Nils Pärsson i Rösselwik. Pär Ambiörnsson och Siri Pärsdotter har fått hennes arvslott i gården.

23     Börje Pärsson i Rössellwik ½ säljer sin del i gården till brodern Nilss Pärsson.

24     Nilss Pärsson erkänner skuld till svågern Pär Andersson i Bräcke med pant i Rössellwik ¼.

25     Johan Hansson på Hermanö och hustrun Barbro Andersdotter har lånat av Pär Olsson i Hoga i Tegneby sn med pant i Hermansö 2/8.

26     Torger Östensson har av sin bror Pär Östensson i Rersseröd fått betalt för sin arvedel i Resseröd.

27     Jacob Rassmussons syskon har enats om att styvfadern Rassmus Andersson får bruka Nederdahlen ¼ till nästa år då Torsten Pärsson på Nederdahlen arrenderar gården i 8 år eller till dess Asmund Jacobsson är myndig. Lars Markusson på sin hustrus vägnar, Karin Rassmusdotter, Börta Rassmusdotter.

28     Brewik ½ uppbjöds tredje gången.

29     Möggenäs ½ uppbjöds tredje gången.

30     ¼ i Siröd ½ uppbjöds andra gången.

31     Ballckeröd 1/1 uppbjöds tredje gången.

32     Östra Brattåhs uppbjöds andra gången.

33     1/3 i Hällern ¼ uppbjöds tredje gången.

34     Rassmus Tållesson i Hoglanda visar att han betalt sin svärfar Brynte Anonsson för Hoglanda ¼ och sin svåger Lars Bryntesson för sin hustru hennes arvslott. Rassmus svägerskor Anna och Börta Bryntesdöttrar och deras män Anders Torsson och Anders Rassmusson har fått sina arvslotter. Avl. Halfward Bryntessons dotter Helena Halfwardsdotter och hennes man Engebreckt Andersson har fått sin lott.

35     Relf Olsson i Langekiärr byter panten som nämndeman Bengt Christoffersson i Stordahl fått i Langekiärr ¼ mot pant i Norderäng ¼.

36     Pärnilla Pärsdotter har av Pär Andersson i Nordwik fått sitt arv. Pär har också betalt Wellom Hanssons arvingars arv.

37     Neder Tållungeröd 1/1 som Nilss Hälljesson dels genom testamente fått av sina föräldrar och dels inlöst av sina syskon uppbjöds första gången.

38     Husesyns instrument och Cautions skrift ingavs för Hällewik Millangården 1/1 för avträdande åboen Lars Larsson och tillträdande Hans Pärsson i Åckerwik och Anders Hansson i Hällewik. I caution träder Jöns Andersson i Hällewikz strand.

39     Hendrick Torstensson har betalt sina bröder Östen  och Simon Torstenssöner för odelsjorden i Hoga. Hindrick uppbjöd gården första gången.

40     Kållekiärr 6-öris bohl uppbjöds andra gången.

41     Knöde 1/1 uppbjöds andra gången.

42     Börje Larsson i Lifwetorp har lånat av Anders Halfwordsson i Kiärra i Tegneby sn med pant i ½ Lifwetorp.

43     Anun Rassmusson, Hans Rassmusson, Nils Torbiörnsson och Jöns Rassmusson har förlikts med sina bröder och svågrar Berent och Pär Rassmussöner att de skall ha ¼ var i Kiärrslätt 1/1 i Stenkyrka sn enligt förlikningsdom.

44     Madam Anna Mock har lånat av Lars Biörnsson i Olsnäs med pant i Räflanda 1/1.

45     Engebrekt Larsson och Olof Andersson har förlikts så att Engebrekt och hans hustru Sigri Andersdotter ska ha två änghagar av Kålbuxeröd 1/1 och en liten hage Änghagen kallad mot betalning och de ska lämna sin del i Kålbuxeröd 1/3 som de ärvt efter sahl Olof Andersson i Högen ¼ till Olof och hans hustru.

46     Pär Jönsson i Grinsby intygar att han av sin son Arfwen Pärsson i Kalseröd fått betalt för hustrun Sirid Olsdotters arvejord i Kallseröd ¼ efter hennes föräldrar.

47     Lars Gunnarsson och hustrun Olug Jacobsdotter har köpt Kijhl ½ och uppbjöd gården första gången.

48     Britta Tillroth har lånat av Jon Torstensson i Skantorp med pant i ½ Kalföen.

49     Knut Bildt har till Jon Torstensson sålt Skantorp.

50     Hans Matsson och Christina Jönsdotter har lånat av Jöns Andersson i HällewicksStrand med pant i Nedergården Röd ½ i Morlanda sn.

51     Anna Olsdotter i Kallfoss testamenterar till sin man Olof Swensson sina kläder, till sin mor Kirstin Swensdotter linkläder och till sin syster Mahlin Olsdotter diverse köksredskap.

52     Berent Olsson i Äfja i Valla sn har för sin sahl hustru Kierstin Andersdotter av hennes far Anders Andersson fått för barnet Regina Berentsdotter Kierstins arv i gården.    

53     Anders Helljesson i Ståckewiken har muntligt testamenterat till sin son Christen Andersson  Ståckewiken ½ mot att han tar hand om sin bror Hans Andersson.

54     Esbiörn Andersson testamenterar till sin son Anders Esbiörnsson gården Höggerö ¼.

 

 

1742  27 september

1       Anders Ingesson i Bärga har förordnat att sonen Rassmus Andersson ska lösa sina systrars Börta, Kierstin och Börta Andersdöttrars arv i Bärga ¼. Vilket godtogs av dem och deras män Esbiörn Andersson i Häggwall, Lars Ingesson i Langeland och Pär Ellertsson i Kråssen

2       Rassmus Andersson i Bärga visar kvitto på betalning till Olof Ollsson i Tönäng för sin far Anders Ingessons lån och inlöser därmed ¼ Bärga samt kvitto på betalning för faderns lån av Nilss Eskelsson, Bärent Pärsson i Klefwa, Bärent Nillsson i Röra, Lars Järpsson i Swanwjk, Börta Ericksdotter i Swanwjk och Engebrekt Andersson i Näte(?).

3       Siröd ¼ uppbjöds tredje gången.

4       Bokhållare Conrad Hammar har fått av sin svåger skiepparen Paul Wikström sin andel i ½ Askeröen, han har också fått systerbarnens arv med pant till barnens förmyndare i Clostergården. Wikström uppbjöd gården första gången.

5       Pär Andersson har lånat av hustru Pernilla Torbiörnsdotter med pant i Utegården Rålanda.

6       Nills Pärsson i Säckebäck och hans hustru lovar sin blivande måg Bärent Biörnsson att bebo Öfwer Hoga ¼ i Stahla sn i åtta år.

7       Capiteinskan Catarina von Seth har lånat av Anders Olofsson med pant i Andenäs ¼ i Möckleby sn.

8       Anders Andersson har lånat av Håkan Ericksson i Kåkhed med pant i Stenhult ¼ i Torp sn.

9       Bryngel Ifwarsson har fått av sin svåger Assmund Tållesson i Surdahl hustruns arv efter fadern i Uppegården Surdahl.

10     Olof Biörnsson på Staffanshollmen har fått av sin älste son Bärent Olofsson i Hällene betalt för gården Knöde ½ i Klåfwedahls sn.

11     Bärent Greersson i Fåsseröd har lånat av Anders Pärsson i Röra med pant i 1/3 av Fåsseröd ½.

12     ¼ av Kiärrslätt 1/1 uppbjöds andra gången.

13     Kiärrslätt ¼ uppbjöds andra gången.

14     Knöde ½ uppbjöds tredje gången.

15     Olof Järpsson i Hanekullan har fått av sin bror Hälje Järpsson på Störredahlen arvet efter fadern. Marit och Anna Järpsdöttrar har också fått sina arv.

16     Arfwid Pärsson i Kalseröd har fått Kalseröd ¼ . Joen Esbiörnsson och hans hustru Börta Ollsdotter har fått för hennes arv efter fadern. Arfwids far Pär Joensson i Grindsby har fått av Arfwid sina övriga barns andelar i modern Sigrid Ollsdotters arv i Kalseröd.

17     Stenhult 6-öres bohl uppbjöds andra gången.

18     Tållungeröd ½ uppbjöds andra gången.

19     Haga ¼ uppbjöds andra gången.

20     Änkan Karin Marcusdotter i Hals har lånat av Lars Olofsson i Röd med pant i Stora Hals ¼.

21     Johan Hansson och hustru Barbro Andersdotter låter dottern Cicilia Johansdotter och måg Anders Tohlsson bruka Hermanö 1/8 i tio år.

22     Henå ½ uppbjöds andra gången.

23     Hälje Andersson i Rålanda har betalt sin halvbror Anders Andersson hans andel i Rålanda 1/1, sin svåger Swen Jönsson för hans hustrus andel efter fadern Anders Ollsson, svågern Nills Trullsson för hans hustrus andel. Anders Ollsson har fått betalt för svågern Torjer Torbiörnssons hustrus andel .

24     Olof Halfwordson i Mowjk har lånat av Hälje Ollsson på Apelröd med pant i Mowjk Sörgården ½.

25     Hans Kock har lånat av Pär Ollsson i Häggwall med pant i all egendom.

26     Olof Pärsson har av Rassmus Tohlsson i Boxwjk fått sin hustrus andel i Boxwjk efter fadern Börge Esbiörnsson.

27     Öfra Brattåhs ¼ uppbjöds tredje gången.

28     Kijhl 1/1 uppbjöds andra gången.

29     Kållekiär Säxöres bohl uppbjöds tredje gången.

30     Nämndemannen Joen Ollsson i Burås Uppegården ¼ i Langeland sn magaskiftar med sahl hustruns systerdotter Kierstin Torbiörnsdotter och hennes trolovade Nills Häljesson i Tållungeröd Kiärra ¼ i Stahla sn

31     Anders Tohlsson har lånat av Johan Pärsson i Stensbo med pant i Härmanö ¼.

32     Kierstin Olofsdotter i Stenshult har fått köpesumman av Sifwar Jonsson.

33     Öfwer Lalleröd 1/6 uppbjöds tredje gången.

34     Kurlanda ½ uppbjöds andra gången.

35     Erick Bengtson i Getebräcka ingav skuldbrev han fått av Olof Larson i Stenshult för lån med pant i Stenshult ¼.

36     Röd ¼ i Tegneby sn uppbjöds tredje gången.

 

 

 

1743 mars 16.

1       Henå ½ uppbjöds tredje gången.

2       Anders Torstensson i Bräcke har lånat av Jöns Ingesson i Leby med pant i Bräcke ¼.

3       Nils Olsson har lånat av Anon Rassmusson i Siröd med pant i Wästra Tålleby ¼.

4       Avl Anders Nilssons i Rönnäng ¼ testamenterar gården till barnen mot att de löser ut modern Karin Olofsdotter. Dottern Ambor Andersdotter och hennes trolovade Swen Swänsson i Bräckewiken får gården mot att de föder modern och de sju barnen. Uppgörelsen godkännes av Hans Kock för sin hustru, Olof Andersson. Nils Andersson samt Jon, Per, Christen och Karin.

5       Anders Hansson i Hähla och Jörgen Andersson i Lerwik byter gårdar så att Anders lämnar till Jörgen Hällewik Öfwergården ½ i Morlanda sn och får Brewik ½ i Stenkyrka sn. Båda gårderna uppbjöds första gången.

6       Jungfru Anna Brun säljer Buenäs 1/3, Stenröd 1/3 och Wällteröd till sina systersöner överstyrman Helge Bruhn och Coufferdi skiepparen Helge Grefwe.

7       Erick Börgesson i Skår på Tjörn har betalt sina svågrar länsman Jacob Rassmusson, Olof Alfsson och Erick Arfwidsson deras arvedel i Skår 1/3 i Stenkyrka.

8       Engebrekt Jonsson i Rålanda skiftar arvet efter sin avl hustru mellan sina barn Olof, Petter och Jonas.

9       Jacklefiäll ¼ som avl befallningsman Petter Tillroths änka Cicilia Grotte sig tillpantat av sin son Lorents Tillroth uppbjöds första gången.

10     Stenshult 6-öres bohl uppbjöds tredje gången.

11     Jacob Ericksson och hustrun Karin Jönsdotter säljer till dottern Kirsti Jacobsdotter och tillkommande man Nils Hansson Koballe ½ i Stenkyrka sn.

12     Nils Olofsson i Olsby har lånat av sin son Joen Nilsson i Olsby med pant i gården.

13     Inge Jöransson i Röd på Mjörn har lånat av drängen Jon Helgesson i Röd.

14     Torger Nilsson och Malin Larsdotter säljer till sonen Östen Torgersson och hans hustru Marit Swensdotter Fögetorp ¼.

15     Kärra ¼ uppbjöds andra gången.

16     Jerp Persson i Åseby är skyldig Börge Nilsson i Röra med pant i en ”swart hielmet Ko, en swartrygget qwiga och ett brunt Stoo”.

17     Torbiörn Esbiörnsson har fått sin hustru Johanna Jonsdotters arv av svågern Nils Jonsson i Säckebäck ¼.

18     Hendrik Torstensson i Haga har lånat av Nils Rassmusson i Narfweröd och Rassmus Olsson på Ödegiärdet med pant i Haga ¼ i Langeland sn.

19     Lilla Askeröen ½ uppbjöds andra gången.

20     Helje Persson i Fiäleboo och Helje Olsson i Apleröd ¼ har kommit överens om att Olsson avstår Apleröd i Valla sn och en skogsteg i Stala sn som fadern Olof Simonsson testementerat till honom till sin svåger Persson som uppbjöd gården första gången.

21     Sahl Bryngel Ifwarssons änka Anna Tållesdotter överlåter gården Surdahl Uppegården 1/3 till sin bror Asmund Tållesson mot betalning till sig och sin nya man Per Jonsson i Myggenäs.

22     Carl Fyrster och hustrun avstår arvet i Bufwenäs Wälteröd och Stenröd efter morbrodern Jöns Brun och brodern Anders Grefwe till brodern Helge Grefwe.

23     Knöde ½ uppbjöds andra gången.

24     Helje Biörnsson och änkan Anna Larsdotter i Biörlanda sn på Hisingen samt Anna Andersdotter, Anders Andersson, Hans Welomsson, Torbiörn Biörnsson och Olof Andersson har av brodern Jacob Andersson i Hede ½ på Tjörn fått sina arvsdelar.

25     Ingebor Relsdotter i Kiöleröd har till sin systerson Anders Olofsson i Kållekiärr sålt odelsjorden i Kållekiärr.

26     Jöran Andersson, Anna Persdotter, Asmund Persson och för de omyndiga barnen Joen Jonsson har av Berent Persson i Surdahl 1/3 fått betalt för sina arvslotter. Gården uppbjöds första gången.

27     Kiärslätt ¼ uppbjöds tredje gången.

28     Jöns Persson har lånat av Anders Persson på Gullhollmen med pant i Bro ½.

29     Hindrick Nillsson har lånat av Cristen Börjesson i Biönneröd med pant i Rålanna ¼.

30     Joen Olsson i Kyrckobåtn, Olof Andersson i Siröd och Anna Nilsdotter har av svågern Per Nilsson i Skår fått sina arvslotter i Skår 1/3.

31     Secreteraren Knut Bildt erkänner sin skuld till skepparen Mårten Olsson med pant i Wäster Tohnsäng ½ som bonden Hans nu bebor.

32     Kallseröd ¼ uppbjöds andra gången.

33     Buråhs ¼ uppbjöds andra gången.

34     Rer Marckusson i Kållekiärr har fått betalt av Herman Jöransson och av Anders Börjesson i Utäng för jord.

35     Bryngel Olofsson i Medstugan ¼ har för lån pantsatt Kållbuxeröd ¼ som han ärvt efter sin far Olof Rassmusson.

36     Järp Ollsson och Elin Matesdotter i Tyffta har lånat av Lars Jonsson i Angrimseröd 3/8 med pant i gårdarna som stärbhuset efter Olof Jonsson äger. Lars får fortsätta bruket av Angrimseröd.

37     Cecilia Bundi har krävts på återlösen av panten hon givit Olof Jonsson i Sörbo. Hon kan ej lösa panten varför Olof övertar gården.

38     Rassmus Andersson har av sin bror Oluf Andersson fått sin andel i Neder Hoga ¼. Olof Simonsson för sin hustru Karin Andersdotter i Amunddahlen samt Händrick Nilsson för sin hustru Börta Andersdotter i Neder Hoga har fått sina arvsdelar i gården efter deras far Anders Jonsson.

39     Jöran Anderssons, Assmund Pärssons och Berent Pärssons svåger Olof Jonsson och syster Ingeborg Pärsdotter i Rönäng efterlämnade omyndiga barn Anna, Siri, Cecilia och Gunnela Olsdöttrars arv skiftas så att Anna får gården Rönäng ¼ tillsammans med sin blivande man Pär Ollsson i Bäckewiken mot att systrarna får bo kvar och löses ut. Pär uppbjöd gården första gången.

40     Kiärslätt ¼ uppbjöds tredje gången.    

41     Nils Eskelsson i Häggwall, Nils Eskelsson i Balkeröd och Rasmus Andersson i Bergja förmyndare för Eskel och Oluf Eskelssöner och Elin Eskelsdotter i Rörwik har fått deras arv av styvfadern Arne (?) och modern Ingebor Andersdotter.

42     Swen Jonsson, Nils Nilsson, Jöns Olsson, Olof Persson, Jonas Jonsson och Oluf Larsson har sålt sina arvslotter i Härlycke efter far och svärfar Jon Swensson till svågern Jon Jonsson.

43     Jon Jonsson i Kärra ville betala sin halvbror Arwed Jonssons skuld på brodern Pers uppdrag och erbjöd  Torger Torbiörnsson betalning men blev nekad att betala.

44     Kihl ½ uppbjöds tredje gången.

45     Haga ¼ uppbjöds tredje gången.

46     Marcus Jörgensson i Kållekiärr har av Helge Jerpsson på Styredahlen fått arvet för sahl Anna Jerpsdotters d ä barn efter hennes far sahl Jerp Olsson.

47     Nils Persson har av Börgie Persson köpt Röselwik ½ som uppbjöds första gången.

48     Olof Larsson har ärvt och löst från systern Anna Nilsdotter 1/3 av Koballe ½ och uppbjöd gården första gång

49     Jacob Christensson har av Börge Rearsson i Aröd lånat med pant i Koballe ¼.

50     Neder Tållungeröd uppbjöds tredje gången.

51     Simon, Östen och Hindrik Torstenssöner i Ottesdahla har lånat av Olof Åkerström med pant i ½ av Haga ½ i Langeland sn. Åkerström uppbjöd gården första gången.

52     Rasmus Heljesson, Jon Heljesson och Ingebor Olssdotter har av brodern Nils Hällgiesson i Tålungeröd fått sina arvslotter efter föräldrarna i Nedre Tålungeröd ½. Rasmus har tagit emot för brorssonen Jon Persson i Buråhs Uppegård. Ingebor för sina omyndiga döttrar Kari och Anna Pärsdöttrar. För de omyndiga systrarna har förmyndarna mottagit arvet.

53     Cicellia Bundis pant- och avståelsebrev till Olof Jonsson i Sörbo uppvisades. Hon har inte kunnat lösa panten varför Sörbo tillfaller Olof  som uppbjöd gården första gången.

54     Sören Olofsson i Hielmwik har lånat av Rassmus Jonsson i Warekihl med pant i Ytter Hielmwik Uppegården ¼.

55     Jöns Rassmusson i Kihla visade kvitto på betalning till sina svågrar Lars Rassmusson i Bua och syster Märta Rassmusdotter samt Jöran Hindriksson på Skiedet och syster Anna Rassmusdotter för fädernearvet i Kihla.

 

 

1743  juni  14   (ärendena är ej numrerade i protokollet)

1       Kärra ¼ uppbjöds tredje gången.

2       Kallseröd ¼ uppbjöds tredje gången.

3       Hans Kock har lånat av Jöran Andersson i Brewik och dess svåger Asmund Persson i Sörby med pant i fast och lös egendom.

4       Biörn Olsson i Muhltorp har lånat av Nils Olsson i Kallseröd med pant i Muhltorp ¼.

5       Koballe ½ uppbjöds andra gången.

6       Brewik ½ uppbjöds andra gången.

7       Lilla Askeröen ½ uppbjöds tredje gången.

8       Joen Larsson i Hammar, Clement Nilsson i Rönängen, Bernet Larsson i Tångeröd, Olof Larsson i Rönnängen och Erick Larsson i Kommeröd har med sin mor Anna Ericksdotters samtycke till älsta brodern Anders Larsson på Jäluf sålt moderns arv i Jäluf.

9       Knut Bildt har av Arfwid Andersson i Östra Slätthult lånat mot att Arfwid brukar och bebor gården i 20 år.

10     Jaklefiäll ¼ uppbjöds andra gången.

11     Hällewiken Millangården ½ uppbjöds andra gången.

12     Anders Olssons i Otteslätt sterbhus delas mellan änkan Marit Andersdotter och barnen Anders, Nils och Gunilla. Farbröderna Olof Olofsson i Hielmwik och Tårbiörn Olsson i Rörwik samt änkans svåger Swen Jönsson i Båtsbräcka övervakade delningen.

13     Jöns Andersson har sålt ¼ av Bro Nedergården 1/1 till sin bror Tohl Andersson i Bro. Jöns har som delbetalning fått Röd Nedergård ½ . Tohl uppbjöd gården första gången.

14     Fögetorp ¼ uppbjöds andra gången.

15     Rönnäng ¼ uppbjöds andra gången.

16     Simon Nilsson i Spierr har av Helge Jerpsson på Styredahlen fått Marit och Anna d y Jerpsdöttrars arv efter deras mor Börta Börgesdotter.

17     Lars Olsson i Rönnäng har lånat av Berendt Persson i Snödahl med pant i gården.

18     Apleröd ¼ uppbjöds andra gången.

19     1/3 av Koballe ½ uppbjöds andra gången.

20     Rönäng ¼ uppbjöds andra gången.

21     Råseröd ½ uppbjöds andra gången.

22     Nills Eskillsson i Balckeröd har betalt för moderns, faderns och mormor Anna Trulsdotters i Balckeröd begravningar intygar Trulls Olsson, Anders Olsson på Såbyöö och för de omyndiga barnen Olof Olofsson i Rönängen.

23     Knöde ½ uppbjöds tredje gången.

24     Anmäldes ett jordaskifte mellan Allexander Carl SimmingSchiöldt och hans hustru Inger Maria Bildt som lämnar till Daniel Bildt Allmack Sörgården ½ i Myckleby sn och får Fossa ½ med fiskeläget Rågårdzwik i Morlanda sn och Skaftöland.

25     Biörn Olsson har pantsatt Hallsbäk Uppegård ¼ i Klevedals sn till sahl Anders Andersson. Dottern Mallin Biörnsdotter och hennes trolovade Nils Andersson har löst panten från änkan Marit Nilsdotter och hennes måg Olof Larsson. Nils uppbjuder gården första gången.

26     Biörn Olsson och hans måg Nils Andersson har fått betalt för den stuga och frambo som sahl Anders Andersson skulle byggt av änkan Marit Nilsdotter och hennes måg Olof Larsson.

27     Esbiörn Andersson har genom magaskifte fått Höggeröd ¼ i Torp sn och delar mellan barnen. Anders får gården mot att han försörjer modern, Erik får ”den under fierdingen liggande och tillhörande Platzen som Anders Bös och Olof Arfwidsson bebo”

28     Omyndiga pigan Karin Jacobsdotters innestående arv hos Lars Gunnarsson säkras genom pant till förmyndaren Anders Nilsson i Burås i Lars gård Kihl ½ i Valla sn.

29     Haga ¼ uppbjöds andra gången.

30     Oluf Amundsson i Kråsekär visar kvitto på betalning av svågern Christopher Engelbrektsson för Olofs köp av Godahlen ¼.

31     Omyndiga pigan Regina Andersdotters arv efter farbrodern Mattis Relfsson i Swanwik som hon efter hans och hustrun Barbro Persdotters död skulle få har av hennes far och morbror ändrats. Barbro och hennes blivande man Bengt Nillsson ger henne kontant ersättning, bröllop och hemgift samt uppfostrar och kläder henne som sitt barn. Fadern Anders Relfsson i Ståcken och godemännen Per Nillsson och Christian Nillsson underskrev.

32     Anders Hansson i Hälle och Jörgen Andersson i Brewik har gjort byte mellan Anders Hällewik Öfwer- eller Millangård ½ i Morlanda sn och Jörgens Brewik ½ i Stenkyrka sn. Jörgens bror Tore Andersson som bebor Brewik får en plats i Brewiks hamn Arbogen kallad.

33     Anders Relfsson på Högen i Askims hd och Frölands sn samt Berendt Persson i Klefwa i Valla sn och Olof Olsson i Stenkyrka sn har förlikts med brodern och svågern Joen Relfsson i Swanwik. Efter fadern Relf Joensson och modern Ingri Andersdotter i Swanwik Sörgården ½ har Anders för egen del, Berendt för hustrun Anna Relfsdotter, Olof för hustrun Johanna Relfsdotter fått sina arv av Joen. Uppbjöd gården första gången.

34     Christen Olofsson i Åseby har lånat av Anon Rasmusson i Siröd med borgen av brodern Olof Olofsson i Önne.

35     Buråhs ¼ uppbjöds tredje gången.

36     Surdahl ¼ uppbjöds andra gången.

37     Skår 1/3 uppbjöds andra gången.

38     Surdahl 1/3 uppbjöds andra gången.

39     Neder Hoga ½ uppbjöds andra gången.

40     Lars Olsson i Rönnängen ¼ och Kårewiken har betalt fadern Lars Dyresson för gården och sina bröder Nils Olofsson i Tålleby och Joen Olofsson. Lars uppbjöd gården första gången.

41     Per Joensson i Myggenäs fordran på Ingeborg Welamsdotter i Qwatroneröd inskrevs.

 

1743  september 4       (ärendena är ej numrerade i protokollet)

1       Buråhs ½ uppbjöds tredje gången.

2       Koballe ½ uppbjöds tredje gången.

3       Erick Cristophersson har till sin bror Bengt Christophersson sålt Lilledal ¼. Bengt uppbjöd gården första gången.

4       Häradsskrivaren Eric Fagerdahl och Anders Råthe har lånat av lieutenanten Allexander Simmingschiöld med pant i fast och lös egendom i Ottestahla Norgården.

5       Rönnäng ½ uppbjöds tredje gången.

6       Bengt Helgesson i Hogen har ersatt sin bror Tore Helgesson och systrar Karin och Ingel Helgesdöttrar  för arvet i Hogen ¼.

7       1/3 av Koballe ½ uppbjöds tredje gången.

8       Halsbäck ¼ uppbjöds andra gången.

9       Apleröd ¼ uppbjöds tredje gången.

10     Rasmus Nilsson i Tyfft ¼ har sålt gården till sonen Olof Rassmusson och sonen Anders får odelsjorden i Böö.

11     Haga ¼ uppbjöds tredje gången.

12     Swanwik Sörgården ½ uppbjöds andra gången.

13     Sex lotter uti Jäluf ½ uppbjöds andra gången.

14     Skår 1/3 uppbjöds tredje gången.

15     Tårger Esbiörnsson har för sig och sina systrar Anna och Börta Esbiörnsdöttrar av brodern Olof Esbiörnsson fått deras arv i Twet 1/3. Olof uppbjöd gården första gången.

16     Surdahl 1/3 uppbjöds tredje gången.

17     Nils Torbiörnsson i Säby har lånat av sin bror Allexander Torbiörnsson med pant i 2 kor.

18     Snödahl 1/3 som Bernedt Persson köpt uppbjöds första gången.

19     Per Olsson i Rönnäng har för sin blivande hustru Anna Olsdotter fått av förmyndaren Joen Joensson på Stora Dyröen hennes arv efter föräldrarna Olof Jönsson och Ingebor Persdotter.

20     Rönnäng ¼ uppbjöds andra gången.

21     Olof Persson och hustrun Anna Marckusdotter ger sin son Rasmus Olsson Öfre Hoga ¼ mot att han betalar sina systrar Sirid Olsdotter i Trålltorp och Ingebor Olsdotter i Brattorp. Mågar Olof  Olsson, Lars Mårtensson och Joen Joensson (?).

22     Lars Joensson i Stordahl har av sin bror Olof Jonsson i Tyfft fått arvet efter föräldrarna.

23     Lars, Helge, Sören och Olof Anderssöner har kommit överens om att deras bror Biörn får Hielmwik Öfwergården 1/3 mot att han betalar bröderna och systern Kierstin samt övertar pantskulden.

24     Kyrckiofiäll ¼ som Kort Olofsson köpt uppbjöds första gången.

25     Olof Tohlsson har givit sonen Swen Olsson i Mållesund halva Twet Sörgården ½ och sonen Tohl Olsson den andra halvan.

26     Bro Nedergården ¼ uppbjöds andra gången.

27     Neder Hoga ¼ uppbjöds tredje gången.

28     Hällewik Millangården ½ uppbjöds tredje gången.

29     Olof Hansson och Berendt Hansson har för sina hustrur av svågern Olof Torckelsson i Åkerwik fått deras arvslotter i Stordahl ¼.

30     Marit Hindricksdotter i Boxwiken ¼ har av sin måg Olof Andersson och dotter Elin Andersdotter fått betalt för gården efter avl sonen Hindrick Andersson. Brodern Cristen Andersson och hans hustru Anna Andersdotter i Stahla har fått sin arvslott.

31     Olof Joensson i Tyfft har betalt sina syskon Carl, Anders d ä, Anders d y, Lars och svågrarna Anders Sörensson och Olof Simonsson för deras arv i Tyfft ½.

32     Rösselwik ½ uppbjöds tredje gången.

33     Jöns Koch säljer Röö ¼ på Lyr till Helge Nilsson och Olof Larsson som uppbjöd gården första gången.

34     Gurun(?) Andersdotter säljer till Eric Persson Gläshed 1/3 som hon ärvt efter sin son Anders Olsson och löst från Nils Olofsson och hans syster Ingeborg Olofsdotter på Kiärsöen. Eric är bror till Anders änka Börta Persdotter.

35     Fögetorp ¼ uppbjöds tredje gången.

 

1744 mars 6     (ärendena är ej numrerade i protokollet)

1       Lars Olsson testamenterar till sin hustru Karin Persdotter i Stahla all sin lösa egendom så att varken moder, broder, syster, släkt eller arvingar har något att fordra.

2       Anders Olsson i Kållekiärr har för sin hustru Börta Larsdotter fått av Engebreckt Jonsson i Brok allt arv.

3       Olof Torbiörnsson och Börta Andersdotter i Öbbe har lånat av Olof Engelbrecktsson i Krogane med pant i Hede ¼ i Möckleby sn.

4       Olof Andersson i Siröd har lånat av Nils Pärsson i Tubberöd med pant i Siröd ¼.

5       Lars Olofsson har till sin svåger Per Swensson och syster Anna Olofsdotter i Lönne sålt Stenshult ¼.

6       Ingeborg Tårckelsdotters och hennes avl man Nils Perssons på Klädesholmen egendom testamenteras till hennes nye man Olof Nilsson mot kontanter och skötsel.

7       Swen Olofsson i Hielmwik har lånat av av Anders Nilsson i Brandalen med pant i Hielmwik Yttergården ¼.

8       Olof Rasmusson i Kallseröd har betalt sina svågrar för deras hustrurs arv i Kallseröd ¼. För sina hustrur: Olof Andersson i Trolltorp, Olof Andersson, Anders Bengtsson i Hästlägg, Olof Andersson, Håkan Olsson, Arfwid Persson.

9       Olof Andersson på Slätta har av sin bror Joen Andersson i Trållåhs fått sitt arv i Trållåhs ¼ i Torp sn.

10     Jacob Olsson, Hans Ericksson som barnens förmyndare, Mattis Båhlson har sålt till sin styvfar Helge Biörnsson sitt och avl broderns arv i Möllnebo ½ på Tiörn som styvfadern och avl modern köpt. Helge har ärvt två delar och de 6 syskonen Jacob och  Per  Olofssöner, Anna, Börta och Inger Olofsdöttrar samt halvsystern Karin Helgesdotter resterande. Karin ärver gården efter föräldrarna.

11     Olof Olsson i Åhseby gjorde en muntlig fördelning till sina syskon.  Margareta och hennes man Olof Simonsson får Åhseby ¼ mot att de betalar syskonen samt ger systern Kirstin en extra peng.

12     Odelsjorden i Rösund som Erick Persson köpt uppbjöds första gången.

13     Brynte Andersson i Hagetorp har givit sin nu sahl dotter Ingierd Bryntesdotter ¼ av Hoglanda ½ men när hennes man nu gift om sig får sönerna Jöns och Lars Bryntessöner gården.

14     Hoff 3/8 uppbjöds andra gången.

15     Dordi Swensdotter i Tålleby har lånat av Tore Olsson i Tålleby med pant i Tålleby ¼.

16     Simon Larsson i Måwik har lånat av Rasmus Tållesson i Hoflanda med pant i fastigheten i ödebruket Måwik Hähla.

17     ¼ av Kyrckiofiäll 5/16 blev av Arne Olsson uppbjudet första gången.

18     ¼ av Kyrckiofiäll 5/16 blev av Kort Olsson uppbjudet andra gången.

19     Äsbiörn Dristig på Platsen har fått arvet efter Lars Olsson Blek som honom och hans sahl styvmor tillfallit. Till hustru Olu Håkansdotters säkerhet protokollföres.

20     Twet 1/3 uppbjöds andra gången.

21     Halsbäck ¼ uppbjöds tredje gången.

22     Swanwik Sörgården ½ uppbjöds tredje gången.

23     Hogen ¼ uppbjöds andra gången.

24     Lars Heljesson i Holeby har lånat av Lars Mårtensson i Trålltorp med pant i Horleby 3/8.

25     Cecilia Grotte för sin son Johan Tillroth säljer ena Jacklefiäll ¼ och Lorents Tillroth den andra ¼ till Rasmus Jonsson i Warekihl som uppbjuder gården första gången.

26     Avl Gunnar Swenssons och hans förut avl hustru Anna Jonssons i Yttre Holm arv skiftades mellan sönerna Anders, Olof, Per och Lars.

27     Lars Swensson i Östra Kållungeröd på sin och hustruns vägnar ger sin halvbror Sifward Swensson i Röra fastigheten i Wästra Röra som Lars ärvt efter fadern Swen Larsson.

28     Anders Relfsson och hustru Karin Swensdotter ger sin svåger Sifwer Swensson i Röra hennes arv i Wästra Röra ½.

29     Biörn Olofsson har bortpantat ½ av Halsbäck Uppegård ¼ till sahl Anders Andersson och hans hustru Marit Nilsdotter. Marit bor på gården med dottern och mågen Olof Larsson med de flyttar. Gården pantsätts nu hos dottern Maglena Biörnsdotter och hennes man Nils Amundsson.

30     Olof Olofsson, Bengt Olsson, Anders Olsson, Nils Ingemarsson för sin hustru Marit Olsdotter och Hellja Olsdotter skiftar arvet efter sina föräldrar så att Anders behåller gården Swanwik 1/2 och betalar syskonen.

31     Marcus Jöransson i Kållekärr ¼ betalar till sin svärmors syskon Kierstin Jerpsdotter, Helje Jerpsson i Stordalen för hans ”2:ne pupiller” Börta och Ingri Jerpsdöttrar och till sahl Anna Jerpsdotters barn arvet efter Jerp Olsson.

32     Olof Jerpsson på Hanekullen säljer till Marcus Jöransson sitt arv efter fadern ¼ i Kållekärr 1/1. Marcus uppbjöd gården första gången.

33     Torger Jonsson i Hogen 1/2 har lånat av sin bror Swen Jonsson i Museröd med pant i Hogen.

34     Mattis Nilsson avser att gifta sig med änkan Ingebor Gullbrandsdotter i Kiöleröd men testamenterar sin egendom till henne att gälla även före vigseln om han skulle omkomma på sjön.

35     Christen Olsson i Åhseby har lånat av nu sahl Carl Jonsson i Olsby och lånar av änkan Gurud (?) Andersdotter i Olsby med pant i Åhseby ¼.

36     Måns Persson och hustrun Sissella Jönsdotter lämnar all lös egendom till dottern Ingebor Månsdotter och hennes man Joen Rasmusson i Balckeröd mot att de betalar syskonen Anna, Ingierd, Elin och Kierstin Månsdöttrar.

37     Sex lotter i Jäluf 1/2 uppbjöds tredje gången.

38     Böa ¼ på Lyr uppbjöds andra gången.

39     Bröderna Engelbreckt Olofsson i Öfre Trätte och Rasmus Olsson i Biällensåhs (?) delar arvet efter föräldrarna så att Engelbreckt behåller Öfre Trätte 1/3 som Rasmus äger mot att betala systern och svågern Anders Christensson.

40     Olof Andersson har fått av Olof i Wrå (?) arvet efter systern Karin Andersdotter.

41     Arfwid Bernhard Wergin och hans hustru Ullrica Eleonora von Stahllen har sålt till Joen och Lars Nilssöner Skafftö 1/1.

42     Helge Grefwe kräver av sin moster Anna Bruhn avbetalning och ränta för lån av arvet efter Jöns Bruhn med pant i Bufwenäs ¼. Helge övertar Bufwenäs.

43     Jöran Nilsson och Sissela Helgesdotter, Simma (?) Swensson och Anna Helgesdotter, Olug Helgesdotter på Wahlöen, Per Olofsson, Relf Hindricksson, Anna Hindricksdotter säljer odelsrätten till platsen Kärret på Kallseröds mark till hustrurnas systerson Per Jonsson i Biönneröd.

44     Rönnäng ¼ uppbjöds tredje gången.

45     Häröd 1/2 odelshemman som Hindrick Bärtellsson dels ärvt och dels löst från sina syskon uppbjöds första gången.

46     Sigrid Ehrenpreus pantsätter Brottkärr i Stala sn till Cicilia Grotte för att betala sin svåger assessoren David Göthenstiernas lån av Simon Åkerström för Sigrids son Joachim Göthenstiernas lån. Sonen Friedrich Göthenstierna samtycker.

47     Anders Olsson i Nedre Hoga visar att hans far Olof Andersson och mor Sigrid Engelbrecktsdotter har köpt Nedre Hoga ¼ och senare har Anders löst ut sina systrar Bodela och Marit Olofsdöttrar.

48     Sörbo 1/2 som JacktLieutenanten Berendt Tillroth köpt uppbjöds första gången.

49     Anders Olsson och Marcus Persson har delat skog mellan sig. (ingen uppgift om orten).

50     Joen Heljesson i Tållungeröd visar att han betalt sin hustru Marit Nilsdotters systrar  Anna med förmyndarens kvitto, Kierstin med sin moder Bodela Andersdotters kvitto och Börta med sin man Per Relfssons kvitto deras arv i Tållungeröd 1/8. Joen uppbjöd gården första gången.

51     Platsen Kärret som nämndeman Per Jonsson i Biönneröd fått uppbjöds första gången.

52     Hogen ¼ som Jöns Östensson köpt uppbjöds första gången.

53     Femöris och 4 1/2 pgars bohl odelsjord i Lunden uppbjöds för Olof Nilsson och Nils Olsson första gången.

54     Jonas och Cristian Lindqvist förpantar till Swen Ohlsson Bagge i Öbbe den ärvda Cronoteg i gården Wästra Boganne som deras far rådman Anders Jonsson köpt.

55     Hindrick Östensson och Kierstin  Jacobsdotter testamenterar till sina söner Östen i Asmunderöd och Swen i Åker gården Hogen ¼ som sonsonen Jonas Östensson får överta.

56     Bengt Andersson har för sin hustru Maren Relfsdotter fått av Sigrid Relfsdotter i Biönne arvet i Biönne enligt kistebrevet.

57     Bro Nedergården ¼ uppbjöds tredje gången.

58     Boxwik ¼ uppbjöds andra gången.

59     Hielmwik Öfwergården ¼ som Biörn Andersson köpt uppbjöds första gången.

 

1744 oktober 18

1       Fru Göthenstierna vill betala lån från Cicilia Grotte med pant i Böö. Pengarna hade förts till Hielmwik men Grotte var inte hemma varför pengarna lämnades på Swanwik. Göthenstierna anser sig ha betalt och kräver pantbrevet åter.

2       Hans Pärsson i Åkerwjk har lånat Hans Swensson i Kråssekiärr med pant i 5 öres bohl Kråssekiärr.

3       Swen Biönnesson i Bö har lånat av Jöran Olofsson i Öfre Trätte med pant i Wästra Böö ¼.

4       Engelbreckt Bamssesson har lånat av Bengt Christiansson i Stordahla och av Olof Knutsson i Olsnäs med pant i fast egendom.

5       Hällje Månsson i Kyrckofiäll kräver pant i Torrbiörn Larssons på Lyr i Bäckewik fasta egendom för ett lån.

6       Torbiörn Larsson i Bäckewik på Lyr har lånat av Tolle Börjesson i Södre Walsäng med pant i fast egendom.

7       Pär Christoffersson i Kiärra 1/2 har lånat av Rassmus Pärsson i Böö med pant i Kiärra.

8       Hustru Anna Pärsdotter  i  Öllseröd har lånat av Anders Arfwidsson  i  Stora Wassö med pant i Nedre Öllseröd ¼.

9       Simon Åkerström kräver av Joachim Giöthenstierna betalning för lån men Giöthenstierna pantsätter sin fasta egendom.

10     Hustru Guri Andersdotter i Olsby kräver pant i Erick Pärssons i Gläshed fasta egendom för obetald skuld.

11     Hans Pärsson i Åkerwijk kräver pant i Hans Swenssons i Krossekjärr fasta egendom för ett lån.

 

1744 oktober 18  (protokoll på två olika ställen)

1       Rassmus Tållesson i Morik för sin omyndige son Ingee Rassmusson uppbjöd Hoflanda 1/8 första gången.

2       Platsen Kiärret under Kalseröd uppbjöds tredje gången.

3       1/3 av Jetebräcka ¼ uppbjöds andra gången.

4       Ström 3/8 uppbjöds tredje gången.

5       Gunnarsbo 1/3 uppbjöds andra gången.

6       ¼ av Hogen 1/2 uppbjöds andra gången.

7       Jacklefiäll 1/2 uppbjöds tredje gången.

8       Kiärra 1/2 uppbjöds andra gången.

9       Kärra 1/2 uppbjöds andra gången

10     Hoga ¼ uppbjöds tredje gången.

11     Tållungenäs 1/8 uppbjöds tredje gången.

12     Hoff ¼ uppbjöds andra gången.

13     Hielmwijk 1/3 uppbjöds andra gången.

14     Olsby Västergården ¼ som Jon Nilsson köpt av sina föräldrar Nils Olofsson och Kierstin Jörgensdotter uppbjöds första gången.

15     Jon Nilsson i Olsby visar att han av sin mor köpt Väster Olsby och uppbjuder första gången.

16     Olof Simonsson i Åseby visar att han av sin avl svåger Olof Olofsson fått i testamente Åseby ¼ mot att betala Olofssons bror Christian och syster Kierstin. Olofsson uppbjuder gården första gången.

17     Börje Swendsson visar att han av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Giöthenstierna har köpt Boet ¼ som uppbjuds första gången.

18     Boet 1/4 har Per Biönnesson köpt av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Giöthenstierna och uppbjuder gården första gången.

19     Torbiörn Larsson har köpt av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Bäckewiken 1/8 som uppbjuds första gången.

20     Lars Hansson har köpt av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och Friedrich och Joachim Giöthenstierna Östra Böö 1/2 som uppbjuds första gången.

21     Engelbreckt Bengtsson har köpt av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Giöthenstierna Bäckewiken ¼ som uppbjöds första gången.

22     Swen Biönnesson har köpt av Kammrerskan Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Giötenstierna Wästra Böö ¼ som uppbjöds första gången.

23     Pär Olsson och hans hustru Anna Olsdotter har köpt Rönnäng ¼ och skall betala Annas systrar Siri, Sissella och Gunnilla Olsdöttrar.

24     Röra 1/2 uppbjöds tredje gången.

25     Anna Christensdotter har till sin son Olof Larsson sålt 1/3 i Koballa Östergård 1/2.

26     Skafftö 1/1 uppbjöds tredje gången.

27     Råland Östergården 1/3 uppbjöds andra gången.

28     ¼ av Kyrckefiäll 5/16 uppbjöds tredje gången.

29     Surdal 1/3 uppbjöds tredje gången.

30     Häröd 1/2 uppbjöds tredje gången.

31     Östra Brattås ¼ uppbjöds andra gången.

32     ¼ av Önne ¾ uppbjöds andra gången.

33     Hogen ¼ uppbjöds tredje gången.

34     Mellan gården Tolleby 1/8 uppbjöds andra gången.

35     Avl Olof Engelbrecktssons i Hoga enda barn Börta Olofsdotter visar att Olofs svågrar Lars Hansson i Udde valla och Lars Olsson på Dugebacken för sina hustrur Börta och Karin Olofsdöttrar fått deras arv i Hoga ¼.

36     Nils Hälljesson och hans hustru Kierstin Torbiörnsdotter beviljades fastebrev på Kärra ¼ som de bytt till sig av nämndeman Jon Olsson  i Kärra mot Buhrås ¼.

37     Jon Olofsson i Reflanda, Börje Olofsson i Biönneröd, Olof Andersson Tolleröd och Anders Olofsson i Hogen har på egna och sina hustrurs vägnar sålt till sin styvmor Börta Jacobsdotter 1/3 av Stora Wassöö 1/3 som uppbjuds första gången.

38     Wäster Slätthult ¼ uppbjuds andra gången.

39     Pär Pärsson i Bäck anhåller om uppbud på Åseby ¼ som hustru Maret Simonsdotter pantsatt hos honom. Men då ingen inlösningsdag är utsatt i pantbrevet får gården inte övertas.

40     Jon Olsson i Kierra visade att han bytt till sig 1/2 av Kiärra 1/2 mot Buhrås ¼ av Nils Hälljesson i Tollungeröd och 1/2 av Kiärra 1/2 har Jons hustru Sophia Torckelsdotter ärvt.

41     Askier Pärsson fick fastebrev på Kallseröd ¼ som han köpt.

42     Skiepparen Paul Wickström fick fastebrev på Lilla Askeröhn 1/2 som han dels ärvt och dels köpt av Conrad Hammar.

43     ¼ av Kyrckjofiäll 5/16  skiärgårdshemman uppbjöds tredje gången.

44     Erick Börjesson fick fastebrev på Skår 1/3 som han köpt av sina svågrar länsman Jacob Rassmusson, Olof Olofsson och Erick Arfwidsson.

45     Hälje Pärsson fick fastebrev på Bäck (?) i Valla sn samt en skogsteg i Stala sn.

46     Östen Torgersson fick fastebrev på Fägntorp (?).

47     Nösund 1/2 uppbjöds tredje gången.

48     4 1/2 penningsbohl i Lunden uppbjöds tredje gången.

49     Jonas Torjersson visar att han köpt Bäckewijken 1/8 av Sigrid Ehrenpreus och hennes söner Friedrich och Joachim Giöthenstierna med häradshövding David Giöthenstiernas samtycke.

50     Jackt Leutenanten Berendt Tillroth lämnar till Kyrkoherden Lars Lachonius sin hustrus arvegods Sörbo 1/2 att förvalta för sina styvbarn.

51     Kållekiärr ¼ uppbjöds tredje gången.

52     Rönängen ¼ uppbjöds andra gången.

53     Hustru Guru Andersdotter i Olsby begär pantlösen av Erick Pärssons gård Gläshed 1/3 vilket beviljades. Hon uppbjöd gården tredje gången.

54     Bengdt Hälljesson i Hogen har av sina svågrar Nils Olofsson i Näs och Jöns Larsson i Swenslannda samt bror Tore Hälljesson köpt Hogen ¼ och uppbjuder första gången.

55     Nils Andersson och Carl Nilsson i Morik visar att de köpt Morik 1/2 av Simon Larsson samt uppbjuder var sin del första gången.

 

1745 den 21 januari (protokoll på två ställen).

1       Anna Pärsdotter i Öllsseröd har lånat av Anders Andersson i Stora Wassöö med pant i Nedre Öllsseröd ¼.

2       Pär Pärsson i Bäck har av hustru Marit Sunesdotter fått i pant Aseby ¼.

3       Jöns Rassmusson i Hällebäck visar pantbrev utgivet av kyrkoherden Lars Lachonius för lån på Sörbo 1/2.

4       Nils Rassmusson i Narfweröd har lånat Hindrick Torstensson med pant i hälften av Haga 1/2 i Långelanda sn

 

1745 den 21 januari

1       Millan gården Tålleby 1/8 uppbjöds tredje gången.

2       Wästre Bogane 3/8 uppbjöds andra gången.

3       Östre Brattås ¼ uppbjöds tredje gången.

4       Slätthålt ¼ uppbjöds tredje gången.

5       Torger Gunnarsson i Nedre Håröd har betalt sina syskon Inger, Börta, Barbro och Sissella Gunnarsdöttrar deras arv i gården. Oluf Mårtensson och Mårten Olsson har sålt till Torger 1 1/2 öris 1 penningsbohl i samma gård. Torger uppbjöd gården första gången.

6       Östergården Rålanda 1/3 uppbjöds tredje gången.

7       Åseby ¼ uppbjöds andra gången.

8       1/3 av Jetebräcka ¼ uppbjöds tredje gången.

9       Anna Persdotter, Jöran Andersson, Assmund Pärsson och de omyndiga barnens förmyndare har till Bernt Pärsson sålt Surdahl 1/3.

10     Anders Olufsson i Hede har till sin son Oluf Andersson överlåtit Tyfta 1/2 som uppbjöds första gången.

11     Jon och Petter Pärsson har av sina föräldrar fått Budalen 1/2 mot att deras syster Kierstin Pärsdotter får Fagerfiell ¼. Budalen uppbjöds första gången.

12     Rasmus Torstensson i Boxwijk har dels köpt och dels ärvt Boxwijk ¼ som uppbjöds första gången.

13     Jon Andersson i Yttre Romb som han köpt av Swen Toresson uppbjöds första gången.

14     Hogen ¼ uppbjöds andra gången.

15     Lars Olsson i Bärgia 1/2 har köpt gården av sin svärmor Anna Olufsdotter och av Nils Pärsson och uppbjöd gården första gången.

16     Wästre Böö ¼ uppbjöds andra gången.

17     Bäckewiken 1/8 uppbjöds andra gången.

18     Bäckewiken ¼ uppbjöds andra gången.

19     Boet ¼ uppbjöds andra gången.

20     Boet ¼ uppbjöds andra gången.

21     Bäckewijken 1/8 uppbjöds andra gången.

22     Östre Böö 1/2 uppbjöds andra gången.

23     Gunnarsbo 1/2 uppbjöd tredje gången.

24     Hiälmwik Öfwergården 1/2 uppbjöds tredje gången.

25     Hoga ¼ uppbjöds tredje gången för Oluf Andersson.

26     Hoga ¼ uppbjöds tredje gången för Jon Andersson.

27     Oluf Hansson har köpt Wästre Böö ¼ av Sigrid Erenpreutz och hennes söner Friedrich och Joachim Giöthenstierna och uppbjöd gården första gången.

28     Anna Giöransdotter, Joen Pärsson, Knut Persson och Petter Pärsson har av Lars Hansson fått sina arv i Fagerfiell ¼. Kierstin Persdotters arv förvaltas av hennes mor Anna Jöransdotter och styvfar Rassmus Rassmusson i Budahlen. Lars uppbjuder gården första gången.

29     Kiärra 1/2 uppbjöds tredje gången för Clement Olsson.

30     Kiärra 1/2 uppbjöds tredje gången för Oluf Nilsson.

31     ¼ av Önne ¾ uppbjöds tredje gången.

32     1/3 av Stora Wassö 1/3 uppbjöds andra gången.

33     Hustru Anna Tållesdotter i Möggenäs har till sin bror Assmund Tållesson sålt Surdahl 1/3.

34     Rönängen ¼ uppbjöds tredje gången.

35     Morik 1/2 uppbjöds andra gången.

36     Biörn Halfwårdsson i Lifwetorp 1/2 har av sin svärfar Lars Börjesson för sig och sin hustru Kierstin Larsdotter fått gården mot att Biörns far Halfwård Bengtsson efterskänker Lars hans skuld.

 

1745 den 18 maj med Orusts härader

1       Oluf Rassmusson har köpt  Karlsseröd ¼  som uppbjöds första gången.

2       Hogen ¼ uppbjöds tredje gången.

3       Wästre Bogane 3/8 uppbjöds tredje gången.

4       Undre Häröd ¼ uppbjöds andra gången.

5       Östre Rom ¼ som Swen Toresson bytt mot Yttre Rom ¼ uppbjöds första gången.

6       1/3 av Wassöö 1/3 uppbjöds tredje gången.

7       Engebrett Jonsson i Rålanda, Anna Jönsdotters omyndiga barn Anders Biörnsson och Ingrid Jönsdotter i Strand samt Torbiörn Olsson i Rörwik har till Hellgie Jönssons barn Rasmus Hellgesson och Elin Hellgesdotter sålt Öfre Strand ¼.

8       Oluf Jönsson i Öfre Strand ¼ har av sina systrar Malin och Ingrid Jönsdöttrar köpt gården samt betalt brodern Engebrett Jönsson.

9       Tohl Andersson i Bro har köpt ¼ av Bro Nedergården 1/1 av sin bror Jöns Andersson.

10     Yttre Rom 1/2 uppbjöds andra gången.

11     Östre Böö 1/2 uppbjöds tredje gången.

12     Wästre Böö ¼ uppbjöds andra gången.

13     Bäckewiken 1/8 uppbjöds treddje gången av Torbiörn Persson

14     Bäckewiken 1/8 uppbjöds tredje gången av Jonas Torgersson.

15     Bäckewiken ¼ uppbjöds tredje gången av Engebrett Bengtsson.

16     Boet ¼ uppbjöds tredje gången av Pär Biörnsson.

17     Boet ¼ uppbjöds tredje gången av Börgie Swensson.

18     Wästre Böö ¼ uppbjöds tredje gången av Swen Biörnsson.

19     Boxwik ¼ uppbjöds andra gången.

20     Swen Olsson Bagges lån till gästgivaren Arfwid Lerman med pant i gästgiveriet och färgemans lägenheten vid Svanesund inskrevs.

21     Sigrid Erenpreutz och hennes avl man Anders Giötenstierna lån av Anna Lagercreutz med pant i säteriet Swanwik samt av Cicilia Grotte med pant i Bråtskiär 1/2 har återbetalats och panterna lösts.

22     Hans Persson i Bua har köpt Tåftenäs ¼ i Stenkyrka sn av Jon Persson i Örtorp, Marta Peersdotter i Fiskebäcks kihl, Esbiörn Olsson i Orrewik (?), Christen Jonsson i Hellewik och Erick Ericksson i Brewik.

23     Hans Jönsson och hustrun Börta Andersdotter i 2/3 av Häller ¼ har fått gården av Nils Bengtsson i testamente

24     Hans Jönsson i Häller har efter förlikning fått 1/3 av Häller ¼ av Anders Andersson i Dalby.

 

1745 den 31 maj med Tjörn.

1       Tyffta 1/2 uppbjöds andra gången.

2       Lars Dyresson har genom testamente fått Kobballa ¼ samt nyttjanderätten till återstående Kobballa ¼. Gården uppbjöds första gången.

3       Per Nilsson i Skår 1/3 har köpt gården av Olof Jerpsson på Hanekållen och uppbjöd gården första gången.

4       Bergia 1/2 uppbjöds andra gången.

5       Olssby ¼ uppbjöds andra gången.

6       Åseby ¼ uppbjöds tredje gången.

7       Wästre Olsby ¼ uppbjöds andra gången.

8       Biörn Olsson i Multorp har till sin dotter Malin Biörnsdotter och blivande måg Nils Anonsson överlåtit Halsbäck Uppegård i Klövedals sn.

9       Anders Larsson får fastebrev på 6 broderlotter i Jäluf 1/2 som han ärvt och köpt av Jon Larsson i Hammar, Clement Larsson i Häggwall, Bernt Larsson i Tångeröd, oluf Larsson i Rönänga och Erick Larsson i Krommeröd. Den sjunde broderns Alf Larsson i Korsswik kvitto visades ej.

10     Hoflanda 1/8 uppbjöds andra gången.

11     Rassmus Tållesson visar att han köpt av sina föräldrar Tålle Börgiesson och Elin Nilsdotter ¼ av Morik 1/1 och ¼ av Morrikz hahle 1/8 och betalt sin svåger Olof Larsson i Rönängen för hans dotter Kierstin Olsdotters och svågern Oluf Larssons i Kobballa för hans hustrus arv. Gården uppbjöds första gången.

12     Enkan Karin Andersdotter i Rönängen visar att hennes avl man Larss Olsson betalt sin mor Ingeborg Larsdotter för hennes del i Rönängen ¼ och Kårwicken till Nilss Olsson i Tålleby för hans systers arv och till Jon Olsson hans arv.

13     Nils Hansson och hans hustru Kierstin Jacobsdotter ges fastebrev på Kobballa 1/2 som de köpt av sina svär- och föräldrar Jacob Christensson och Karin Jonsdotter.

14     Anders Hansson ges fastebrev på Brewik 1/2 som han bytt till sig av Jon Andersson mot Millangården i Hällewik 1/2.

15     Pär Andersson ges fastebrev på 1/3 av Rössellwik 1/2 som han köpt av sin svärmor Ingeborg Börisdotter.

16     Bernt och Tålle Gunnarssöner i Fosseröd skall betala till sin systers Marit Gunnarsdotter man Arfwid Näbb för hennes arv i 2/3 av Fåsseröd 1/2 som uppbjöds första gången.

17     Morik ¼ uppbjöds tredje gången för Carl Nilsson.

18     Morik ¼ uppbjöds tredje gången för Nils Andersson.

19     Bernt Olsson i Hällane ges fastebrev på Knöde 1/2 som han köpt av sin far Oluf Biörnsson.

20     Anders Olsson i Utängen visar att hans far är ägare till 1/3 i Utängen med 1/3 i Emteröd och Anders brukar ¼ medan brodern Börgie Andersson har resterande. Anders har betalt det som far, Olof d y och farbror överenskommit. Anders uppbjuder gården första gången.

 

1745 den 18 maj med Orust.

1       Essbiörn Christensson i Hökeliden visar att avl Pär Olssons barns i Nedre Öllseröd och Anders Anderssons i Stora Wassö ansökan om inteckning i gården för lån till Anna Persdotter kan godtas.

2       Oluf Jönsson i Sörbo att Bernt Tillroth lånat med pant i Sörbo 1/2 vilket intecknades.

3       Joachim Giötenstierna har lånat av sin mor fru Erenpreutz med pant i sitt farsarv.

4       Simon Åkerström har lånat Friedrich Giötenstierna och hans hustru M K Weinhålts med pant i arven efter fadern och farbrodern Carl Giötenstierna.

 

1745 den 31 maj med Tjörn.

1       Trulls Olsson i Möggenäs har lånat av Nils Eskilsson i Ballkeröd med pant i Möggenäs Millangården ¼.

2       Knut Nilsson i Olssby har lånat av sin bror Jon Nilsson i Olsby med pant i 1/2 Staffansholmen.

 

1745 den 14 oktober.

1       Olof Hansson i Böö visar att han betalt Erick Ericksson, Nils Andersson, Tore Börjesson, Anna Larsdotter och Lars Nilsson för deras andelar i Böö Wästergården 1/2. Olof begär uppbud första gången.

2       Bernt och Tålle Gunnarssöner i Fåsseröd har betalt sin systers man Arfwid Näbb samt löst panten hos Bryngel Ifwarsson och begär uppbud andra gången.

3       Östre Rom ¼ uppbjöds andra gången.

4       Marit Hindricksdotter i Boxwijk samt Christen Larsson i Stahla och hans hustru Anna Andersdotter har till den förras måg och de senares svåger Olof Andersson sålt sina andelar i Boxwijk ¼. Med Olofs hustrus Elin Andersdotter arvslott i gården godkännes överlåtelsen.

5       Majoren Johan Casper Griffenschultz och Ammiralskan Christina Strömstierna säljer till åboarna på Kiärringeöen Gunnar Andersson, Hans Hindricksson, Mårten Joensson, Tore Andersson, Pär Joensson, Olof Joensson, Swän Andersson och Pär Andersson skatteöarna Wallerön, Tornö och Weholmen i Morlanda sn. Uppbjöds första gången.

6       Utängen ¼ uppbjöds andra gången.

7       Skår 1/3 uppbjöds andra gången.

8       Hoflanda 1/8 uppbjöds tredje gången.

9       Wästre Ollsby ¼ uppbjöds tredje gången för Joen Nilsson.

10     Wästre Ollsby ¼ uppbjöds tredje gången för Joen Nilsson.

11     Morrik ¼ och ¼ av Morriks hahle 1/8 uppbjöds andra gången.

12     Anders Andersson i Grinsby har sålt till Christopher Andersson Saltenäs ¼ som uppbjöds första gången.

13     Järp Hansson i Brook har av hustru Gunur Järpsdotter köpt hennes del i Wästre Brook samt betalt Pär Asmundsson i  Surdal för lånepanten i gården.  Uppbjöds första gången.

14     Rasmus Andersson i Bergia ¼ har inlöst gården från sina systrar Börta, Kierstin och Börta Andersdöttrar samt betalt Olof Olofsson, Nils Äskilsson, Bernt Nilsson i Röra, Lars Järpsson  Swanwijk, Börta Ericksdotter i Swanwijk, Engebräckt Andersson i Nääs, Lars Ingesson i Langeland, Pär Ellertsson i Kråssen deras fordringar. Uppbjöds första gången.

15     Cicilia Johansdotter och hennes blivande man Anders Tohlsson på Hermanö ¼ som hennes föräldrar Johannes Hansson och Barbro Andersson sålt begär och får fastebrev.

16     Hälgie Nilsson och Olof Larsson på Böö ¼ på Lyr får fastebrev på gården som de köpt av Rådmannen och Bruks Patronen Jöns Kock. Änkan Guru Andersdotter begärde att få köpa gården nekades prövning.

17     Boxwijk ¼ uppbjöds andra gången.

18     Wästre Böö ¼ uppbjöds tredje gången.

19     Yttre Rom 1/2 uppbjöds tredje gången.

20     Bergia 1/2 uppbjöds tredje gången.

21     Tyfta 1/2 uppbjöds tredje gången.

22     Olof Olsson i Kihl visar att han av Hälgie Nilsson i Önneröd, Pär Nilsson i Äng, Anders Andersson i Hwalsäng, Marit Nilsdotter i Halssbäck och Pär Andersson i Esshult köpt Böö Wästergården 1/3 samt löst pant hos Anon Larsson. Uppbjöds första gången.

23     Giödden Amundsson visar att han och hans blivande hustru Elin Larsdotter av hennes föräldrar Lars Ingelsson i Langeland och hustru Elin Ericksdotter köpt 2/8 av Langeland 5/8 och uppbjöd första gången.

24     Arfwid Simonsson i Gustorp (?), Anders Larsson i Härbiönneröd och Relf Jacobsson i Tönsäng har för sina hustrur fått deras andelar i Fiällegierde 1/2 av sin svåger Torbiörn Mattisson som uppbjöd gården första gången.

25     Nedre Häröd ¼ uppbjöds tredje gången.

26     Anders Nilsson i Håf får fastebrev på 6 örisbohl eller Håf 3/8 varav han köpt hälften av sin bror Relf Nilsson och ärvt hälften.

27     Fendrik Carl Bildt har av Capiteinen Carl Gustaf von Brömssen köpt Torp 3/8 mot Nedre Möckleby ¼ uppbjöds första gången.

28     Kalseröd ¼ uppbjöds andra gången.

29     Avl Lars Andersson och hans syskon har tilldömts Tången ¼. Lars har betalt Lars Hansson för hans hustru Elin och Hälgie Christenssons hustru Gunnilla Biörnsdotter. Lars syskon Christen Andersson och Marie Andersdotter har ärvt gården som uppbjöds första gången.

30     Olof Andersson får fastebrev på Ström 3/8. Olof har köpt halva gården av Åsa Swänsdotter och hans hustru Margareta Swänsdotter har ärvt den andra hälften efter sina föräldrar.

31     Avl FältCommisarien Jöran Wallenströms arvingar får fastebrev på Häröd 1/1 med platsen Fossdalen. Gården hade köpts av Commisarien Jöns Holt av Lieutenat Börje Bartwik men köpet återgick då Wallenström fick köpa sitt arvegods.

32     Rasmus Joensson i Wahrekihl får fastebrev på Jaklefiell 1/2 som han köpt av Cicilia Grotte och hennes som Lorentz Tillroth.

33     Esbiörn Hälgesson i Hagen har betalt Joen Essbiörnsson i Swänungeröd faderns skuld med Hagen ¼ i pant, Joen Tronsson har fått betalt för sin fordran för köpet av 1 örisbohl i Hagen. Esbiörns syster Ingeborg Hälgiesdotter och hennes man Petter Halsse har sålt sitt arv i gården till Esbiörn som uppbjöd första gången.

34     Sifwer Swänsson i Röra får fastebrev på Wästre Röra 1/2 som han dels köpt av sin halvbror Lars Swänsson i Kollungeröd och syster Karin Swänsdotter och dels ärvt.

35     Jöns Östensson får fastebrev på Hagen ¼ som han köpt av sin farfar och farmor Hindrick Östensson och Kierstin Jacobsdotter.

36     Joen Hälgesson får fastebrev på Tållungeröd Wästergården 1/8 som han löst från sin hustrus Marit Nilsdotter systrar Anna Nilsdotter, Kierstin Nilsdotter enligt moderns Boddella Andersdotter kvitto och Börta Nilsdotter enligt hennes mans Pär Relfsson kvitto för deras arv.

37     Anders Olofsson får fastebrev på Nedre Hoga ¼ som han köpt av sina systrar Boddella och Märit Olofsdöttrar, moderns Sigrid Andersdotter andel behåller han.

38     Anders Nilsson får fastebrev på Sundahl Nedergården 1/3 som han köpt av Amund Börjesson i Långkiär, Asmun Börjeson i Surby, Asmun Tållesson och Gabriel Börjesson i Surdal, Tålle Börjesson i Hwalsängen, Nils Larsson i Böö, Bernt Pärsson i Surdahl, Pär Joensson i Höwigenäs, Anders Börjesson på Dufwedalen på Tjörn och Jöran Andersson i Hällebäck samt Erick Gullbrandsson, Mattis Nilsson, Truls Rasmusson i Kiäleröd och Erick Gullbrandsson på Kiölerödz holme.

39     Bröderna Joen och Lars Nilsson får fastebrev på Skafftö 1/1 som de köpt av Arfwid Bernhard Vergin och hans hustru Ulrica Eleonora von Stahlen.

40     Bengt Joensson i Gåle visar att han betalt sin syster Ingierd Joensdotter i Brunnefiäll hennes andel i Gåle 1/2 och att Ingierd sålt sin andel i gården till Bengt som uppbjöd första gången.

41     Anders Olofsson i Swanwijk ¼ har genom förlikningsdom fått gården efter sin svärfar klåckaren Relf Biörnsson mot att Anders syster Hälgia Ollsdotter och hennes man Swän Ifwarsson i Tyfta får lika stor del i Tyfta. Uppbjöds första gången.

42     Tönsäng ¼ som Swen Ifwarsson i Tyfta fått mot att han lämnat hustrun Hälgia Ollsdotters del i Swanwijk ¼ till hennes bror Anders Olofsson mot att klåckare Relf Biörnsson och hans hustru får disponera Tönsäng ¼ på livstid uppbjöds första gången.

43     Hindrick Bärtelsson får fastebrev på Nedre Häröd 1/2 i Rör sn som han köpt av Bärtel Andersson, sina omyndiga syskon, sin mor Ingeborg Ollsdotter och sin morbror Jöran Ollsson.

44     Olof Esbiörnsson får fastebrev på Twet 1/3 som han köpt av Torger Esbiörnsson, Börta Esbiörnsdotter och Tålle Esbiörnsson i Twet samt Anna Esbiörnsdotter och Torbiörn Äbbesson i Rämmedalen.

45     Olof Nilsson i Togstala visar att han löst ut sina syskon ur Yttergården Burås ¼, bröderna Christian och Simon och Simon Nilsons änka Anna Pärsdotter, sin syster Börta Nilsdotter och hennes man Lars Pärsson i Krageröd. Uppbjöds första gången.

46     Mårten Ollsson i Gunneröd har av sina bröder Esbiörn och Larss Olofssöner köpt 2 örisbohl i Gunneröd och av sina systrar Ingierd och Elin 1 örisbohl. Mårten uppbjuder 3 örisbohl Gunneröd första gången.

47     Nils Rasmusson och Olof Nilsson får fastebrev på 5 öris och 4 1/2 pennings bohl i Lunden som de ärvt efter sina fädrer Rasmus och Nils Olofssöner. Fäderna har köpt gården av Karin Ollsdotter i Warekihl, Nils Ollsson i Leby, Kierstin Olofsdotter, Tohl Ollsson i Rom och Kierstin Olofsdotter. Larss Nilssons och Swen Simonssons i Hiälmwijk samt Tore Arfwidssons i Lalleröd rätt till gården avslogs.

48     Kyrkoherden Lars Lachonii styvbarn får fastebrev på Sörbo 1/2 som JacktLieutenanten Bernt Tillroth efter 2 uppbud  mot ersättning avstår till till styvbarnen som närmaste bördemän.