Backa och Evensås

Familjeregister för Backa i dalen.
Familjeregister för Stora och Lilla Backa på Skaftö.
Familjeregister för Evensås.

Rosenberg år 1881Backa. By i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd och by i Morlanda sn på Skaftölandet vid Grundsunds kapell.
Evensås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.

Backa omnämns första gången 1388 som Bakka. Yngre namn är Backe med betydelsen sluttande mark.
Evensås nämns år 1568 som Offuinzaas. Namnet bildat av mansnamnet Even och ås.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidorna 960-961.