Assletorp, Berg och Bjönni

Familjeregister för Assletorp.
Familjeregister för Berg nr1 med Ebildslätt.
Familjeregister för Berg  nr 3.
Familjeregister för Berg på Skaftö.
Familjeregister för Bjönni.

Rosenberg år 1881 :   Assletorp. By i Morlanda sn, Orusts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Berg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. Gård under Morlanda herregård. Ett annat Berg i sn är en by på Skaftölandet.
Bjönne. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Orousts fastland.
Ebildslätt. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, under Morlanda.

Assletorp omnämns första gången 1388 som Aasa thorpe. Yngre namn är Aaslathorpe med betydelsen Atles torp.
Berg omnämns år 1383 som Baerghi. Yngre namn är Berg med samma betydelse. Berg nr1 brukas under Morlanda säteri.
Bjönni kallades år 1586 och i länsräkenskaperna 1601 Björnn Enng. Troligtvis namngivet av någon 1500-talsnybyggare med namnet Björne.
Ebildslätt omnämns år 1388 som Aeplastodli. Ett yngre namn är Ebelthufft från 1573. Betydelsen skulle möjligtvis kunna vara äppelträdsslätten.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 758