Bro och Bräcke

Familjeregister för Bro.
Familjeregister för Bräcke.

Rosenberg år 1881 :    Bro i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.
Bräcke i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By nära Boxvikskilen af Kattegatt.

Gården Bro omnämns första gången 1418 som Bru.  Namnet bildat från den bro som leder över Morlandabäcken.
Bräcke nämns år 1402 som Braekko.  Gården ligger vid en ganska brant sluttning vilket gett upphov till namnet.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 759-760.