Bua, Bäcken, Ellös, Glimsås och Gullberg

Familjeregister för Bua.
Familjeregister för Bua på Flatön.
Familjeregister för Bäcken.
Familjeregister för Ellös och Gullberg.
Familjeregister för Glimsås

Rosenberg år 1881 :   Bua i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Byar: »B. i Dalen» ( på Oroust fastland) och »B. å Flatön.»
Bäcken
i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn nära kyrkan.
Ellös. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Ellösefjärden af Kattegatt, hvilken fjärd bildas af Skaftölandet i n. samt Hermanö och Lafö i s. (Holmberg år 1848)
Glimsås. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kattegatt.
Gullberg i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fiskeläge i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.

Gården Bua omnämns första gången 1418 som Bwdom.  Namnen Bua på Flatön resp i Morlandadalen bildade av att en eller flera bodar funnits på platserna.
Bäcken nämns år 1464 som Baekken.  Gården ligger vid en bäck som gett upphov till namnet.
Ellös nämns första gången 1607 som just Ellös. En förklaring till ortnamnet är "eldåsen" för den närbelägna höga åsen som kan ha brukats för vårdkasar.
Glimsås omnämns första gången 1528 som Glensos.  Namnet Glimsås kan betyda den glänsande åsen. Jämför med närbelägna Ellös.
Gullberg nämnd 1635 vars namn kan tolkas som det guldglimrande berget. Jämför med närbelägna Ellös och Glimsås.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 760-762.