Fiskebäck, Fiskebäckskil, Fossa och Rågårdsvik

Familjeregister för Fiskebäck.
Familjeregister för Fiskebäckskil och Östersidan.
Familjeregister för Fossa.
Familjeregister för Rågårdsvik.

Rosenberg år 1881 :  Fiskebäck i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.
Fiskebäckskil. Kapellförslg och betydligt fiskläge i Morlanda pastorat, Oroust v. hd, Göteborgs och Bohus län, på den n., klippiga och skoglösa stranden af Skaftölandet vid Gullmarsfjorden af Kattegatt, midt emot Lysekil. Platsen, som sommartiden är en ganska mycket besökt badort, som räknar 712 inv., har poststation samt flere handlande och handtverkare. Regelbunden ångbåtsförbindelse med Göteborg, Uddevalla och andra orter. Båtskjuts erhålles till Lysekil 0,5 mil och Grundsund 0,7 mil. Taxeringsvärdet af alla lägenheter 103,300 kr. (Holmberg år 1848)
Fossa i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet.
Rågårdsvik. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet, vid Ellösefjärden af Kattegatt. Med båtskjuts befordras till Ellös 0,5 mil, Gullholmen 0,8, Fröjdendal 0,5 och Flatö 0,5 mil.
Östersidan. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Fiskebäck omnämns första gången 1388 som Fiskibaek. Namnet syftar på den bäck som går genom området och som varit lämpligt för fiske.
Fiskebäckskil är nämnd 1597 som Fiskebaekskil. Namnet syftar på den havsvik eller kil som finns på Fiskebäcks ägor.
Fossa nämnd 1388 som Forsum. Senare benämnd Fossa år 1528.  Namnet bildat av en fors vid bäcken intill gården.
Rågårdsvik omnämns första gången 1576 som Rogaardsvig. Namnet betecknar en gränshägnad eller rågång mellan Fossa och Gunnesbo.
Östersidan omnämnd år 1755 och betecknar östra sidan av den kil som gett Fiskebäckskil dess namn.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidorna 959, 961-963.