Flatön, Getrilla, Gullixeröd och Gunneröd

Familjeregister för Flatön.
Familjeregister för Getrilla.
Familjeregister för Gullixeröd.
Familjeregister för Gunneröd.

Rosenberg år 1881 :   Flatön. Ö i Kattegatt vid segelleden till Uddevalla, mellan halfön Bokenäset och Oroust. Här ligga flere byar, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Getrilla
. Gård i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, nära Kolsjöfjärden af Kattegatt. Qvarn tax. 6,000 kr.
Gullexeröd. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Gunneröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Flatön omnämns första gången 1388 som Flatöy.  Gårdarna på Flatön ligger i huvudsak på den flata delen av ön.
Getrilla omnämns år 1388 med Gaeiterhaelli.  Tolkningen Gethällen ser ut att stämma språkligt det är svårt att hitta  någon bergshäll som kan förknippas med utseendet av en eller flera getter.
Gullixeröd nämns 1430 som Gudligxrudh. Namnet bildat av mansnamnet Gullik och röjning av mark.
Gunneröd omnämns 1402 med Gunnaerud. Ortnamnet bildat av mansnamnet Gunne och röjning av mark.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 762-763.