Grundsund, Grönskult, Gunnesbo och Gåsö

Familjeregister för Grundsund.
Familjeregister för Grönskhult.
Familjeregister för Gunnesbo.
Familjeregister för Gåsö.

Rosenberg år 1881 :  Grundsund i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Betydligt fiskeläge vid Kattegatt i Morlanda pastorat på Skaftölandets s.v. kust. Platsen, har 795 inv., som lefva af fiske (storsjöfiske med salterier o. dyl.). Alla lägenheters tax.-v. 80,500 kr. Ångbåtsförbindelse med Göteborg, Fiskebäckskil, Lysekil m. fl. Från Grundsunds gästgifvaregård fås båtskjuts till Lysekil 0,7 mil, Fiskebäckskil 0,7, Gullholm 0,7 och Ellös 0,5 mil. Grundsund har liknämd poststation och utgör en kapellförslg i Morlanda pastorat.
Grönskult. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandets ö. sida.
Gunnesbo. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet.
Gåsö i Göteborgs och Bohus län. Bebygd ö i Gullmarsfjorden af Kattegatt, tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, s. om Lysekil och v. om Fiskebäckskil på Skaftölandet, hvarifrån hon skiljes genom sundet Gåsöredd. Qvarn. (Holmberg år 1846)

Grundsund omnämnt som fiskeläge år 1617. Benämningen anger det grunda sundet mellan Ösö och Skaftölandet.
Grönskult är nämnd 1391 som Grönskoltum. Namnet bildat med utgångspunkt från den grönbeväxta kullen intill gården som  liknar en huvudskult.
Gunnesbo nämnd 1528 som Gundlesboo.  Namnet förklaras som Gunnes bo där det senare ledet bo = gård.
Gåsö ömnämns första gången 1568 som Gaasöö. Namngivet med tanke på den rikliga förekomsten av vildgäss.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidorna 959, 963-964.