Hålta, Härbjörneröd, Hästekälla och Hätteröd

Familjeregister för Hålta .
Familjeregister för Härbjörneröd.
Familjeregister för Hästekälla.
Familjeregister för Hätteröd.

Rosenberg år 1881 :   Hålta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn.
Härbjörneröd. By i Morlanda och Tegneby snr, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län
Hästekälla. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Hätteröd. Gård med qvarn i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Hålta omnämns första gången 1568 som Holtte.  Betyder hultet eller skogsdungen vid gården.
Härbjörneröd omnämns år 1388 med Haerbiornarudi.  Haerbjörn är ett mansnamn och röd =röjning för anläggande av gård.
Hästekälla nämns 1388 som Haestakieldo.  Gården benämnd efter platsen där hästarna fick dricksvatten.
Hätteröd omnämns 1519 som Hätterwdh. Första delen av gårdsnamnet står för det hättformiga berget som ligger vid gården.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 767.