Huseby, Hällevik och Hälleviksstrand

Familjeregister för Huseby.
Familjeregister för Hällevik.
Familjeregister för Hälleviksstrand.

Rosenberg år 1881 :   Huseby i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.
Hällvik i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, vid Kattegatt. (Holmberg år 1848)
Hällviksstrand. Fiskeläge i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt. Poststation kallad Helleviksstrand.

Huseby omnämns första gången 1388 som Husaby.  Det finns ett flertal gårdar i Sverige med detta namn. De betecknar ofta administrativa och militära platser som var viktiga för det äldre danska riket. På likartat sätt besattes ursprungligen gårdarna med namnet Tegneby av fogdar i dansk/svenska riket.

Hällevik omnämns år 1388 med Haelgavik.  Namnet kan tolkas som Helgesvik efter mansnamnet Helge. Det finns dock en mängd platser där förledet betecknar helig eller fridsam. På Island har 8 berg kallats för Helgafjell där förledet betecknar något vördnadsfullt. På Helgö i Mälaren fanns en viktig handelsplats och hantverkarby under 500-talet.
En tolkning av den platsens namn är ön som var fredad för handel och bosättning för hantverkare. Om Huseby var en vikingatida militäranläggning och Tegneby var en dito kunglig fogdegård är det rimligt att tro Hällevik var dess last och handelsplats.
Hälleviksstrand nämns första gången 1617. Namnet bildat av stranden som hör till gården Hällevik.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 764-766.