Kila, Korsgård, Kungsviken, Kårehogen och Köperöd

Familjeregister för Kila .
Familjeregister för Korsgård.
Familjeregister för Kongsviken. .
Familjeregister för Kårehogen.
Familjeregister för Köperöd.

Rosenberg år 1881 :   Kila i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.
Kongsviken.
By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Koljöfjärden af Kattegatt.
Korsgård i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, på Flatön i Kattegatt.
Kårehogen. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, vid Morlanda kyrka. Poststation.
Köperöd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn.

Kila omnämns första gången 1454 som Kiile.  Benämnd efter den kilformiga vik som gården ligger vid.
Korsgård omnämns år 1388 som Krosgardenom.  Gården belägen vid något vägkors eller kryssformad naturformation.
Kungsviken nämns 1423 som Kunungxvikkene.  Det mest sannolika är att förklara ortnamnet med att vikarna tillhört kungamakten, jämför Hällevik.
Kårehogen nämnd 1568 som Korehoffit. Vid gården finns en gravhög och hogen = hög. Kåre kan vara ett mansnamn.
Köperöd omnämns år 1388 som Kiaeipariodre. Senare betecknad som Koberöö 1528. Möjligtvis bildat av en kopp eller käppformad naturformation.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 768-770.