Lavön, Lunden och Malön

Familjeregister för Lavön.
Familjeregister för Lunden.
Familjeregister för Malön.

Rosenberg år 1881 :   Lafö. Bebodd ö i Kattegatt tillhörande Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, innanför Gullholmen och vid Orousts fastland. Ön är 1/3 mil lång och utgör 1 mtl.
Lunden
i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd, Morlanda sn. By.
Malö. By på en liknämd ö i Ellösefjärden af Kattegatt och räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Lavön omnämns första gången år 1388 som Laföy.  Kan vara benämnd efter den rikliga lavvegetation eller bergsformationer som liknar lavar.
Lunden omnämns år 1388 som Lundenom.  Gården belägen vid ett skogsområde och en skogslund brukar förknippas med en förkristen kultplats.
Malön nämns 1388 som Mallöy.  På Malöns östra del finns en stenmal eller stensamling som gett upphov till namnet.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 770-771.