Islandsberg, Jonsborg, Lönndal, Näreby och Röd

Familjeregister för Islandsberg.
Familjeregister för Jonsborg
Familjeregister för Lönndal.
Familjeregister för Näreby.
Familjeregister för Röd på Skaftö.

Rosenberg år 1881 :  Islandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet i Kattegatt.
Jonsborg i Göteborgs och Bohus län. Liten ö i Kattegatt s. om Skaftölandet, bebodd och som 1/8 mtl räknad till Morlanda sn, Orousts v. hd.
Lönndal. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Näreby i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.
Röd i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Gård på Skaftölandet; på socknens fastland finnes en liknämd by.

Islandsberg nämnd 1528 som Islandbierg. Möjligtvis uppkallad efter likhet med bergen på Island. Mer sannolikt är att platsen uppkallats av de kraftiga havsströmmar som finns väster om berget och som kraftigt påverkar sjöfarare som passerar platsen. Ett dialektalt ord för ström är iia.
Jonsborg nämns 1568 som Jonnsborig. Namnet sammanställt av mansnamnet Jon samt ett borgliknande berg.
Lönndal omnämnd 1528 som Landall. Senare angiven som Lwndall vilket syftar på att gården ligger vid en dal där det växer lönn.
Näreby nämnd första gången 1528 som Nedherby. Senare benämnd Nerby 1561. Byn är höjdledes belägen nedanför gårdarna Backa och Lönndal.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidorna 964-966.