Otteslätt, Rålandsberg och Äskekärr

Familjeregister för Otteslätt.
Familjeregister för Rålandsberg.
Familjeregister för Äskekärr.

Rosenberg år 1881 :   Eskekärr i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.
Otteslätt. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.
Rålandsberg. By i Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län.

Otterslätt omnämns första gången år 1528 som Otterslet.  Namnet kan tolkas som utterslätten men även mansnamnet Ottar kan ha gett upphov till namnet.
Rålandsberg omnämns år 1388 som Ralandum.  Gården belägen vid ett gränsområde (rå = gräns) mellan Tegneby och Morlanda.
Äskekärr nämns 1402 som Aeskikiaerne.  Namnet syftar på ett kärr där det växt Askträd.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 773-774.