Röd, Slätthult, Stensbo och Sörbo

Familjeregister för Röd .
Familjeregister för Slätthult.
Familjeregister för Stensbo.
Familjeregister för Sörbo.

Rosenberg år 1881 :  Röd i Göteborgs och Bohus län, Oroust v. hd, Morlanda sn. Gård på Skaftölandet; på socknens fastland finnes en liknämd by.
Slätthult i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn vid Ellösefjärden af Kattegatt.
Stensbo
i Göteborgs och Bohus län. By i Morlanda sn, Orousts v. hd.
Sörbo i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, s. om kyrkobyn. Från härvarande gästgifvaregård skjutsas till Hogen 1,1 mil, Hällevik och Hälleviksstrand 0,8 och Ellös 0,3 mil.

Röd omnämns första gången år 1528 som Rudt.  Namnet syftar på den röjning som gjordes vid gårdens anläggande.
Slätthult omnämns år 1415 som Sletholtte. Gården belägen vid en slätmark intill ett hult = skogsdunge.
Stensbo nämns 1415 som Steinsbudhum.  Namnet bildat av personnamnet Sten och en eller flera bodar.
Sörbo omnämnd 1388 som Saurbodhum. Bildat av saur i betydelsen dyig myrmark samt bod.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 774-776.