Skaftön, Stuveröd och Vägeröd

Familjeregister för Skaftön.
Familjeregister för Stufveröd.
Familjeregister för Vägeröd.

Rosenberg år 1881 :  Skaftön eller Skaftölandet. Betydlig ö i Bohusläns skärgård, den största näst Oroust, Hisingen och Tjörn, 2/3 mil lång i n.o. och s.v., nära 1/3 mil bred, skild genom Gullmarsfjorden i n. från Lysekil, genom Ellösefjorden i s. från Oroust. Den ganska kala, klippiga ön har odlade dalar och har ursprungligen varit flere öar, hvilka förenats genom sundens uppgrundning. Ön utgör 11 ¾ mtl och har mångar byar och gårdar samt de ansenliga fiskelägena Grundsund och Fiskebäckskil, båda med kapell, ångbåtsstation o.s.v., samt Rågårdsvik - alt inom Morlanda sn, Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län. Byn Skaftö ligger på öns n.ö. sida och har qvarn tax. 4,000 kr. Från Skaftö skjutsstation befordras till Forsa 0,9 mil, Fiskebäckskil 0,8, Grundsund 1, Stockevik 0,8; båtledes till Oxevik 0,3 mil, Lysekil 0,8, Flatö 0,5 och Fröjdendal 0,8 mil.
Stuveröd i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn på Skaftölandet i Kattegatt.
Vägeröd. Kronoegendom i Morlanda sn, Orousts hd, Göteborgs och Bohus län, på Skaftölandet; ½ mtl.

Skaftön nämnd första gången år 1388 som Skaftöy. Möjligtvis uppkallad efter likhet med berg med ett skaftliknande utseende.
Stuveröd nämns 1388 som Stuffwerwd. Namnet sammanställt av stufer = stubbe samt röd = röjning.
Wägeröd omnämnd 1528 som Weerudt. Senare angiven som Wegeröd vilket syftar på att gården låg vid en väg när röjningen av marken gjordes.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidorna 959 och 967-968.