Svanvik, Tofta, Torebo och Tönsäng

Familjeregister för Svanvik.
Familjeregister för Tofta.
Familjeregister för Torebo.
Familjeregister för Tönsäng.

Rosenberg år 1881 :  Svanvik i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Gård i Morlanda sn. Tillhör sns fattigväsen.
Tofta i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Fattiggård i Morlanda sn vid Kattegatt; 1 mtl, tax. 30,000 kr.
Torebo
i Göteborgs och Bohus län. Herregård i Morlanda sn, Orousts v. hd, nära Koljöfjärden; 1 mtl, tax. 28,000 kr., qvarn 3,000 kr.
Tönsäng i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. By i Morlanda sn, vid Lafösundet af Kattegatt.

Svanvik omnämns första gången år 1388 som Suanvik. Det finns rikligt med svanar i de närbelägna vikarna.
Tofta omnämns år 1528 som Togte. Gården uppkallad efter den äldre beteckningen på en hustomt = toft.
Torebo nämns 1430 som Thorebodum.  Namnet bildat av personnamnet Thor(a) och en eller flera bodar.
Tönsäng omnämnd 1402 som Thorsaeng. Senare angiven som Tonsseng 1544 med betydelsen Tun = inhägnad äng något högre belägen än omgivningen.

Svenska Gods och Gårdar år 1943 :  Fotografi och text nedan från  del 41 sidan 776-777.