Carl Gripenhielms karta från år 1690, avsnittet västra Orust och Morlanda socken.

Som framgår av teckenförklaringen under kartan finns det många intressanta kartdetaljer

som tex utseendet av kyrkor, gårdarnas skattenatur och vägarnas beskaffenhet.