Sidan 49     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Innehåll       Nästa sida>>

Morlanda Patronella Pastorat.
Utgöres af en Socken med samma namn, jemte dertill hörande 5 kapeller, nemligen Fisckebäckskil-, Grundsund, Gullholmen, Kärringö och Mållösund, deraf Socknen och de öar, å hwilka odelbar jord finnas, innehåller 13/16:dels qwadratmil och hela Pastoratet en folkmängd af 4969 personer.
Kyrkan, den wackraste och största i Fögderiet, är jemte Tornet uppförd af sten å ett under Säteriet Morlanda afhyst ¼:dels hemman Ebilsätt.
Säterier äro: Morlanda 1 mantal, som öfwer 300 år innehafts af Adelig Familien Bildt. -- Å detta med underliggande hemman Berg 1 mantal och Ebilslätt ¼, som alla hafwa lermyll och sandjord, utsås 64 tunnor diverse Säd och winterfödas 55 Nötkreatur, 8 hästar och 40 Får. Ängen innehåller 60 geom. Tunneland, och å Egendomen finnes Ek och grof Barrskog. Till Egendomen hörer ock Kårehogen 1 mantal, Torebo 1, Getrilla ½ och Hätteröd ½, samt bortpantade Hållta ½ mantal.

    Ovanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden nedan
 Sidan 49     Johan Fredrik Hellberg, (År 1824)    Beskriving av Morlanda socken      <<Innehåll       Nästa sida>>