Hembygdsföreningar i Morlanda

Det finns många hembygdsföreningar i Morlanda. De flesta har tillgång till ett museum där de verkar.
Öppettiderna varierar men sommartid brukar museerna vara öppna dagligen.
Föreningen Skaftö Gille har i sin lokal en stor befolkningsdatabas med mycket utförliga personuppgifter.
 

Karta över museer på Orust


Morlanda Hembygdsförening med museum i Hälleviksstrand

Stiftelsen Bildtska hembygdsmuseet kontaktperson Birgitta Bane, Erik Dahlbergsg 48, 411 31 Göteborg, tel 0304 550 47

Mollösunds hembygdsmuseum tel 0304 21183

Käringöns fiskarstuga kontaktperson Brita Elander, tel 0304 56143

Skepparhuset på Gullholmen kontaktperson Sune Johansson, 474 71 Gullholmen, tel 0304 57070

Flatö-Malö hembygdsförening kontaktperson Maj-Britt Gunnarsson telefon 0304-55 047

Föreningen Orusts Släktforskare Kontaktperson: Birgitta Sahlgren, ordförande, tfn: 0304-451 13

Föreningen Sjöstjärnan, Fiskebäckskil kontaktperson Kristina Jarnedal, Tenorgatan 14, 421 38 Västra Frölunda, tel 031-49 72 55

Skaftö Gille kontaktperson Irja Olsson, tel 0523 21026

Skaftö Hembygdsförening kontaktperson Jan Berndsson, Fiskebäckskil 070 630 80 74


Tips om fler uppgifter om föreningar, hör av er till

Rolf Berlin
Clementingränd 25
S-175 57 Järfälla
Telefon: 08- 580 277 82
E-mail: rolf@morlanda.se

L