Engebrekt Svensson Jörlin
born 1733-06-11, dead 1810-06-20
Engebrekt Svensson Jörlin
b. 1733-06-11
Törreby
Jörlanda (O)
d. 1810-06-20

Göteborgs Domkyrkoförs (O)
Rektor, Magister


Biography ] [ Children ]
Sven
Börgesson

b. 1703-05-03
Törreby, Jörlanda (O)
d. 1757-02-15
Källsby, Jörlanda (O)


Börge
Larsson

b. 1665 Törreby, Jörlanda (O)
d. 1729-03-25 Törreby, Jörlanda (O)

                
                
Gunnur
Rearsdotter

b. 1660 Nösnäs, Norum (O)
d. 1739-05-20 Källsby, Jörlanda (O)

Rear Jerpsson
b. about 1638 Norum (O)
Gunilla Andersdotter
b. about 1630 Jörlanda (O)
Börta
Engebrektsdotter

b. 1709-09-26
Vulseröd, Jörlanda (O)
d. 1768-11-30
Källsby, Jörlanda (O)


Engebrekt
Svensson

b. 1660 Törreby, Jörlanda (O)
d. 1719-04-01 Källsby, Jörlanda (O)

                
Gunilla Olsdotter
b. about 1630 Jörlanda (O)
Elsa
Andersdotter

b. 1665 Vulseröd, Jörlanda (O)
d. 1738-04-16 Källsby, Jörlanda (O)

                
                
Startpage ] [ Name index ] [ Birthplace index ] [ Birthdate index ]

Engebrekt Svensson Jörlin, born 1733-06-11 in Törreby, Jörlanda (O), dead 1810-06-20 in Göteborgs Domkyrkoförs (O) (Göteborgs Domkyrkoförsamling C:4 (1807-1815) Bild 161 / sid 313 (AID: v30153.b161.s313, NAD: SE/GLA/13180)). Rektor, Magister.

(Ur Wikipedia 2015-10-30) "Jörlin inskrevs 1757 vid Uppsala universitet. År 1759 försvarade han avhandlingen Plantae Tinctoriae inför Carl von Lin né och promoverades till filosofie magister 1761. Efter vetenskapliga resor i utlandet förordnades Jörlin 1769 till docent i botanik i Lund, tjänstgjorde som lärare vid g ymnasiet i Göteborg, utnämndes 1781 till extra ordinarie adjunkt vid universitetet i Lund. Han erhöll 1784 rektorsbestäl lningen vid trivialskolan i Göteborg, som han innehade i flera år. Jörlin författade flera för den stora allmänheten avsedda skrifter, såsom Flora macelli hortensis, eller den svenska kök s- och kryddgården (1784) samt Svenska vilda träds och buskars plantering (1801). Han gav uppslag till odling av alsikek löver som foderväxt."


Married 1787-05-27 in Göteborg (O) to
Kristina Elisabet Carowski, born 1745-03-05 in Göteborgs Kristine (O), dead 1797-10-12 in Göteborg (O).

Children:
Britta Maria Jörlin, born 1789-02-09, dead 1848-12-08


Research:
© 
This page is created with the program Holger8 2017-05-11