A. BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN   2

B. ALLMÄNT OCH BLANDAT  3

C. RELIGION   3

Predikningar, psalmer och sånger  3

Kyrkohistoria  3

Kyrkohistoria : särskilda personer  4

Frikyrklig verksamhet 4

E. UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING   4

F. SPRÅKVETENSKAP   4

Runologi 6

G. LITTERATURHISTORIA   6

H. SKÖNLITTERATUR   6

Folkdiktning, sägner  6

Dialektlitteratur  7

I. KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM    7

Arkitektur och-kyrkobyggnad  8

Musik  9

J. ARKEOLOGI 9

K. HISTORIA (Lokalhistoria se avd. N. Geografi) 11

L. BIOGRAFI MED GENEALOGI 11

Särskilda släkter  13

Särskilda personer  13

M. ETNOGRAFI OCH FOLKLIVSFORSKNING   14

Bebyggelse och byggnader  14

Föremål 15

Näringsliv  15

Folktro och folkseder  15

N. GEOGRAFI 16

Orust 19

Särskilda orter, Bjönni, Lavön, Tofta och Tönsäng  20

Särskilda orter, Edshultshall och Barrevik  20

Särskilda orter, Ellös  20

Särskilda orter, Fiskebäckskil 20

Särskilda orter, Grundsund  20

Särskilda orter, Gullholmen och Härmanö  21

Särskilda orter, Käringön och Måseskär  21

Särskilda orter, Malön och Flatön  22

Särskilda orter, Mollösund  22

Särskilda orter, Morlanda  23

Särskilda orter, Skaftö och Gåsö  23

O. SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP   24

Förvaltninq  24

Rättsvetenskap  25

Statistik  25

Befolkningsvetenskap  25

P. TEKNIK INDUSTRI OCH KOMMUNIKATIONER   25

Transportmedel och kommunikationer  26

Q. EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN   28

Skogsbruk  28

Jakt 28

Fiske  28

Post- och telekommunikationer  28

U. NATURVETENSKAP   29

Geologi 29

Botanik  30

Zoologi 31

Naturskydd  32

V. MEDICIN   32

X. MUSIKALIER   32


A. BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN

1.        Abersten, Simon: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923 : bibliografisk översikt / av S. Abersten och C.A, Tiselius, - Göteborg, 1924, - 215 s.

2.        Abersten, Simon: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923 : bibliografisk översikt : tillägg och rättelser intill utgången av år 1930 / av S. Abersten och C.A, Tiselius, - Göteborg, 1934, - 44 s.

3.        Berthelius, Per-Henrik: Min bohuslänska bokhistoria. – Båtdokumenta-tionsgruppen : Skärhamn, 1988, - 223s.

4.        Björsjö, Nils: Geografisk bibliografi för Göteborgs och Bohuslän åren 1950-1959. - (Gothia ; 9, 1961, s. 149-163)

5.        Claesson, Claes: Vikarvet 1916-1951 : en bibliografi. - (Vikarvet ; 1952-1957, s. 64-73)

6.        Fornminnesföreningen i Göteborg, Fyndmeddelanden. 18, Register över fornminnesföreningens publ. 1874-1979: - Göteborg, 1983, - 84 s.

7.        Granat, Stellan : Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. Systematiskt och alfabetiskt register samt orts- och personregister för Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1960-1978. - Uddevalla, 1983, - 68s.

8.        Jacobowsky, Carl Vilhelm: Böcker om Bohuslän : en översikt. -Uddevalla, 1922. - 30 s.

9.        Kleberg, Tönnes; En bohuslänsbibliografi. - 1934, (Biblioteksbladet ; 19, s. 305-308)

10.     Litteratur om: krig, konflikter og festningsverk i Østfold-Bohuslän-Dalsland : Økomuseum grenseland, Halden, 2000, Norska, 28 s.

11.     Mattsson, Elisabet: Litteratur om Bohuslän; utgiven av länsavdelningen vid Göteborgs stadsbibliotek. - Omarbetad uppl, - Göteborg, 1967. 44 s.

12.     Ortshistorisk litteratur om Bohuslän och Dalsland : från 1600-talet till 1981 : med förkortningsreg: Inst. för ortshistoria, Uppsala, 1982, 13 s.

13.     Ponten, Gunnar: Ny bohuslänslitteratur : förteckning över litteratur om Bohuslän 1959-1961, - (Vikarvet ; 1960-1961, s. 111-113)

14.     Ponten, Gunnar: Ny bohuslänslitteratur : förteckning över litteratur om Bohuslän 1962-1963, - (Vikarvet ; 1962-1963, s. 70-74)

15.     Sjögren, Inga Brita: Ny bohuslänslitteratur ; förteckning över litteratur om Bohuslän 1953-1959. - (Vikarvet ; 1958-1959, s. 77-80)

16.     Strannberg, Britta: Litteratur om Orust och Tjörn: Bidrag till en lokalbibliografi, : Borås, 1978, 82 s.

17.     Sundström, Erik: Vem skrev vad om Skaftö? Skaftöhäftet nr 5, Fiskebäckskil, 2001, 33 s.

18.     Söderberg, Leif: Litteratur om Bohuslän ; utg. i samarbete med Länsavdelningen vid Göteborgs stadsbibliotek: Göteborgs och Bohus läns landsting, 1976 , 103 s.

19.     Torgerstam, Harald, Vikarvet 1952-1989 : en bibliografi, - (Vikarvet ; 1988-1989, s. 57-69)

20.     Västsvensk topografi omfattande landskapen Västergötland med Göteborg, Bohuslän, Halland och Dalsland i ord och bild, - Göteborg, 1941, - 52 s. : ill. - (Thulin & Ohlson katalog ; 135)

21.     Åkerström, Hans: Litteratur om Kungälv : en bibliografi, - utgiven av Kulturnämnden i Kungälv, 1976, 30s.

B. ALLMÄNT OCH BLANDAT

21      Morlanda hembygdsförenings stadgar, - Ellös, 1957, - 6 s.

C. RELIGION

23.     Församlingsblad för Morlanda pastorat //, - Ellös, 1953 (årg, 4)- ,2-5 nr år, - Fortsätter: Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat.

24.     Den gamla kyrkklockan i Mollösund / E.T, - (Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat ; 2, 1951, nr 6-8, s 5-6)

25.     Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat, Ellös, 1950 (årg, l) 1952 (årg. 3), 2-12 nr/år. - Fortsättes av: Församlingsblad för Morlanda pastorat.

26.     Ljunggren, Gustaf: Ett minne från min barndoms kyrka : fem biskopar berättar, - ill. - (En julbok till f örsamlingarna i Göteborgs stift ; 17, 1943, s. 99-101)

27.     Åmark, Mats: Bohusläns medeltida kyrkklockor, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1946-194'7, s. 1-20)

28.     Örnberg, Sune: Hägmässa i Mollösund: sommaren och döden, - ill. - (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1972-06-28)

Predikningar, psalmer och sånger

29.     Crona, Hugo: Predikan hållen vid kapellpredikanten i Käringön Laurenz Olof August Simsons begrafningsakt i Käringöns kyrka den 6 juni 1900, - Växjö, 1900, - 17 s.

30.     Hof, Johannes Algot: Avskedspredikan domssöndagen den
24 november 1929 i Gullholmens kyrka, - Lund, 1930, - 16 s.

31.     Rehnberg, John: Tal vid invigning av ny kyrkogård på Gullholmen, lördagen den 26 maj 1951, - (Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat ; 2, 1951, nr 9, s. 1-3)

32.     Simson, Laurenz Olof August: Högtidssånger : för församlingen på Käringö; på åhörares begäran sammandragna och öfversedda af
Carl S. Lindblad; - Käringö, 1910, - 96 s.

33.     Simson, Laurenz Olof August: Predikningar : utgifna efter hans död, - Lund, 1909, - 129 s.

34.     Simson, Laurenz Olof August: Sånger. - [S.1,, s.a.] - 16 s.

Kyrkohistoria

35.     Thornblad, Lars: Ur Mollösunds gamla kyrkas räkenskapsbok, - (Årbladet ; 1965, nr 2, s. [3-4]) (Årbladet ; 1966, nr 1, s. [31)

36.     Thulin, Gabriel: Utredning rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän, - Stockholm, 1901, - 261, 287, 88 s. Morlanda s. 233-243

37.     Ullman, Uddo Lechard: På en klippö i Kattegat : kyrklig kulturbild, - Käringön, (Läsning för svenska folket ; 30, 1902, s. 15-39)

38.     En visitation för hundra år sedan / J.N. Om en biskopsvisitation i Morlanda år 1851. (Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat ; 2, 1951, nr 10, s. 2-4)

Kyrkohistoria : särskilda personer

39.     SIMSON, LAURENZ OLOF AUGUST, Almqvist, Jonny:
Simson en legendarisk kapellpredikant Il (Bohusläningen 1973-11-02)

40.     SIMSON, LAURENZ OLOF AUGUST, Davidsson, Ingmar: Kapellpredikant L.O,A, Simson och hans insatser för Käringöns ekonomiska, sociala och religiösa liv : uppsats för proseminariet i historia vid Göteborgs universitet vårterminen 1970, - Göteborg, 1970, - 27 bl. Duplic.

41.     SIMSON, LAURENZ OLOF AUGUST, Green, Allan:
Pastor Simson gjorde om Käringön, ill. (Bohusläningen 1957-04-13)

42.     SIMSON, LAURENZ OLOF AUGUST. Lindblad, Carl S,: Minnesblad efter L.O.A. Simson på Käringö : samlade till
10-årsdagen efter hans död, - Göteborg, 1910, - 63 s. : ill.

43.     ROSEN, TEOFIL. Lindblad, Carl Severin,: En kristen student, - Göteborg, 1919, - 128 s.

44.     SIMSON, LAURENZ OLOF AUGUST, Lindblom, Torild:
Simson på Käringön : en legendarisk prästgestalt, - ill. - (En julbok till församlingarna i Göteborgs stift ; 20, 1946, s. 42-61)

Frikyrklig verksamhet

45.     Johansson, Anders: Åstol och södra Bohuslän, - ill. Ingår i: Bohuslänsinteriörer / samlade av Gustav Söderberg, 1936, s. 87-94.
Om det frikyrkliga livet på Åstol, Gullholmen och Käringön.

E. UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING

46.     Bildningsarbetet i Bohuslän ; en översikt / utgiven av Göteborgs och Bohus läns bildningsförbund, - [Mölnlycke], 1936. - 78 s. : ill.

47.     Emanuelsson, Henry: Ur folkskolans historia i vår bygd, - ill. Ingår i: Från vår bygd / [utgiven av Tegneby hembygdsförening], D. 5, 1973, s. 7-37.

48.     Jansson, Anna: Morlanda folkskolors historia (1842-1880), - ill. Ingår i Morlanda hembygdsbok [utgiven av Morlanda hembygdsförening], del 1-2, 1981.

F. SPRÅKVETENSKAP

49.     Abrahamson, Erik: Ortnamn på Orust. 1, - Namn och bygd ; 42, 1954, s. 84-105) 2, - (Namn och bygd ; 43, 1955, s. 111-136)

50.     En bohuslänsk "bö-bok". Ingår i: Skrifter / utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola, 4, 1926, s. 41-50, - S. 41-43: Inledning / av Hjalmar Lindroth, - S. 44-50: "Fiske böbok tillhörig Hendrik Jonasson i Säby 1868 8 jannuvari".

51.     Brattö, Olof: Bro, Brud och bråte i några ortnamn i Bohuslän. (Vikarvet ; 1998/1999, s. 10-14)

52.     Brattö, Olof: Militära namn i Bohuslän; Båtsmän i Morlanda, Göteborg, 2004, 91 s. och 67 s.

53.     Brattö, Olof: Personnamnen i Bohuslän, Del 1-4, Göteborg, 1992-1996, D 1. 151 s.  D 2 . 221 s.  D 3 132 s. D 4 149 s.

54.     Brynnel, Gustaf: Stock, Stocken, Stockholm : ett ortnamnselement i ny belysning, - Göteborg, 1965, - 38 s. : ill. Stocken, Morlanda, s. 6.

55.     Cederschiöld, Gustaf: Undersökning af folkspråk och folktraditioner i Göteborgs och Bohus län under året 1897, - (Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia ; 6, [1895]-1900, s. 259-274) S. 269-274: [9] sägner från nordvästra Orust, - S. 274: Vaggvisa från Orust.

56.     Gothenius, J.: Anteckningar om allmogemålet å Orust och Tjörn. Götheborgska magasinet ; 1759, nr 24)

57.     Janzen, Assar: Vedholmen och stora segelleden utefter Bohuslän, - ill. - (Namn och bygd ; 33, 1945, s. 140-151)

58.     Johansson, Sune: Ortnamnen i området vid Gullholmen och Hermanö. – Munkedal, 1991, 94 s.

59.     Jä ved inte nöt...". - (Tyft ; 39, 1953, s. 18-19) Jämförelse mellan Orust- och Tjörnbornas dialekter.

60.     Liden, Evald: Två bohuslänska ortnamn, - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1932-1933, s. 192-199) Stillingsön s. 194-199.

61.     Lindroth, Hjalmar: Bohusläns härads- och sockennamn, - Göteborg, 1918. - 115 s. - (Skrifter / utgivna av Institutet för ortnamns och dialektforskning vid Göteborgs högskola)

62.     Lindroth, Hjalmar: Bohuslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelse­historia, - ill. - (Gäteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1945, s. 1-116 & kartor)

63.     Lindroth, Hjalmar: Kust- och skärgårdsnamnen i Göteborgs och Bohus län, - Göteborg, D. 1 : Sjökortet Tjörn, - 1922. - 240 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola ; 3)

64.     Lindroth, Hjalmar: Namnforskningar bland Västkustens öar och skär. Stockholm, 1921. - 75 s. - (Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs högskola : ny följd ; 19) Mest om kustnamnen på sjökortet "Tjörn".

65.     Lindroth, Hjalmar: Om de "vackra" i- och y-ljuden på Orust och Tjörn. - (Tyft ; 11, 1919, julnumret, s. 50-52)

66.     Ljungner, Erik: Om fjordar och fjordnamn, - ill. - (Vikarvet ; 1949­1951, s. 69-77) B1 a om "Fräknefjord", fjorden öster om Orust.

67.     Moberg, Lennart: Orust – ett intrikat namnproblem. – Ingår i ”Spår av odling” – ISBN 91-630-2868-9, Göteborg, 1994, s 187-195.

68.     Olsen, Magnus: Nogen norske stedsnavnes vidnesbyrd om kjobmandsfärd i middelalderen : tillaeg til A. Bugge: Bjarnasona-kvaedi og handelen paa Tjörn. - (Maal og minne ; 1916, s. 40-46)

69.     Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, - Göteborg,
8 : Ortnamnen i Orusts västra härad av David Palm. -1963. - 425 s. ill. Titelrubrik: Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg.
9 : Ortnamnen i Orusts ö, härad, - 1940, - 219 s. : ill. Titelrubrik: Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola.

70.     Pipping, Hugo: Valbo och Orust, (Namn och bygd ; 8, 1920, s. 32-34)

71.     Rencke, Karl: Terminologien i det bohuslänska storsjöfisket, - ill. - Göteborgs Kungl, vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. Femte följden. Ser, A, ; bd l, 1929, nr l, 68 s.) Om fiskelägen på Orust och Tjörn.

72.     Sundström, Erik, Ortnamn på Skaftö, Fiskebäckskil, 2003, 30 s.

73.     Tengström, C,G.: Studier över sydbohuslänska inkolentnamn, - Göteborg, 1931, - 394 s. - (Göteborgs högskolas årsskrift ; 37, 1931:2) Diss. Göteborg, Orust och Tjörn s. 122-191.

Runologi

74.     Boije, Sten: Bohusläns runinskrifter, - ill. - (Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia ; 3, [1884]-1886, s. 258-288) Även utg, som särtryck. Räfsal s. 262-266, Hoga s. 266-273.

75.     Lindroth, Hjalmar: Nytolkade runinskrifter i västra Sverige. Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1921-08-04) Bl a om Hoga-stenen.

G. LITTERATURHISTORIA

76.     Ingelow, Jules: Svenska folkförfattare : bygdediktare, hembygds­och folklivsskildrare / av Jules Ingelow & Iwar Nilsson, - Hvetlanda, [2]. - [1931], - 170 s. : ill. S. 117-118: Ewald Wetterström, Svanesund, [3], - 1938, - 111 s. : ill. S. 27-28: Frans Georg Flyckt, Rönnäng, - S. 76: Erik Waldemar Ohlzon, Stillingsön.

77.     Wright von, Wilhelm och Ferdinand, Dagböcker, De två yngre konstnärsbrödernas dagböcker är här samlade i en volym.
Wilhelm, som bosatte sig på Orust i Bohuslän, gjorde sig känd för sina planschverk över den marina faunan vid den svenska västkusten.
ISBN 978-951-583-137-8. Helsingfors 2007

H. SKÖNLITTERATUR

78.     Ekelund, Jakob: Bergflickan på Oroust, eller den sista hedningen i Norrige : bohusländsk folksaga / af J, E-d, - Stockholm, 1831, - 152 s.

79.     Ekelöf, Gunnar: Flygarbegravningen, - ill. - (Vintergatan : Sveriges författareförenings kalender ; 1945, s. 103-112) Om en engelsk flygarbegravning i Mollösund 1942.

80.     Geijerstam, Gustaf af: Det yttersta skäret :.en kustroman, - Stockholm, 1898, - 208 s. Motiv från Käringön.

81.     Grundström, Helmer: Flickan från Mollösund, (Hällungen 1944, s. 52)

82.     Lundgren, Arne: Simson: roman, Stockholm, 1982, 248 s. :
Gloria Deo: Motiv från Käringön. Stockholm, 1983, 302 s.

83.     Sandberg, Torsten: En ö i väster : roman, - Uppsala, 1939, - 300 s. Motiv från Käringön.

84.     Sundström, Erik: Gröderhamningen: roman, Fiskebäckskil, 2003,
156 s. : Den ogudaktige, 2004, 158 s. : Britta Majas arv, 2005, 158 s. : Joels val, 2006, 158 s.

85.     Sundblad, Johannes; Skärgårdslif i vester :-tidsbilder och bygdetyper, - Norrköping, 1890. - 314 s. S: 1-132: Storsjöfiskaren från Wallerö, -
S. 133-201; Elin på Måseskär.

Folkdiktning, sägner

86.     Bergstrand, Carl-Martin: Bohuslänska sägner, -Göteborg, 1947. 202 s.

87.     Cederschiöld, Wilhelm: Folksägner från södra Bohuslän. - ill. Ingår i: Folksägen och folkdiktning i västra Sverige / D. Arill..., 1923, s. 31-60,

88.     Frithiov, Pehr: Orustsägner,
1 : Om gengångare och varsel, - (Bohusläningen ; 1922-09-28)
2 : Om gengångare och varsel, - (Bohusläningen ; 1922-10-17)
3 : Om gengångare och varsel, - (Bohusläningen ; 1922-11-04)
4 • Från hav, sjö och strand, - (Bohusläningen ; 1922-11-20)
5 : Från hav, sjö och strand, - (Bohusläningen ; 1922-12-04)
6 : Gamle sjöbussens erfarenheter . - (Bohusläningen 1922-12-16) .
7 : Om nissar och tomtar, - (Bohusläningen ; 1923-02-13)
8 : Om svartkonster. - (Bohusläningen ; 1923-04-17)
9 : Näcken, - (Bohusläningen ; 1923-05-08)
10 : Om havsfolk och sjöjungfrur, - (Bohusläningen.; 1923-05-24)
11 : Om älvor, - (Bohusläningen ; 1923-06-23)
12 : Tomtebruden, - (Bohusläningen ; 1923-07-24)
13 : Orreleken på Morlandategen, - (Bohusläningen ; 1923-07-26)
14 : Pastor Ståhlberg och trollen, Smeden (Bohusläningen ; 1923-08-09)
15 : Om varulven, - (Bohusläningen ; 1923-09-17)
16 : Om jättar, dvärgar, bärggubbar, - (Bohusläningen ; 1924-04-12)
17 : Vad 80-åringen visste berätta, - (Bohusläningen ; 1924-05-10)
18 : 80-åringen berättar vidare, - (Bohusläningen ; 1924-05-31)
19 : Den "slue" drängen, - (Bohusläningen ; 1924-07-26)

89.     Rencke, Karl: Havsfolket, Ingår i: Bohuslänska folkminnen : studier och uppteckningar / [utgivna av] Västsvenska folkminnesföreningen ; redigerade av-David Arill. 1922, s. 64-75.

Dialektlitteratur

90.     Wetterström, Evald: Bla dur Kattrins poäsialbom : dikter på "Orust­svenska", - (Vikarfvet ; 1922, s. 40-45) S. 40-41: Vårlängt, - S. 41-42: Hösttankar, - S. 43-44: Blömmer. - S. 44-45: Glöra.

91.     Wetterström, Evald: I skälve verket : pellemött i fire gröber / hobbkalat åtte E,W, - Göteborg, 1950, - 41 s. - (Rim å remedier på rene klare olostemårt ; 3)

92.     Wetterström, Evald: Kattrins poäsialbom : rim på rene klare oloste­mårt åtte E.W. - Uddevalla, 1929. - 40 s. Anre opplawa, - Svanesund, 1931, - 40 s. Treje applawe, - Göteborg, 1948, - 44 s. - (Rim å remedier på rene klare olostemårt ; l)

93.     Wetterström, Evald: Orspråg å orstäv : på rene klare olostemårt : tusen stöcken] / samlate åtte E.W, - Göteborg, 1956, - 60 s. - (Rim å remedier på rene klare olostemårt ; 4)

94.     Wetterström, Evald: Remedier på olostemål / åtte E.W. - [Svanesund], 1931. - 52 s.

95.     Wetterström, Evald: Remedier : på rene klare olostemårt / åtte E.W, - Göteborg, 1949. - 45 s. - (Rim å remedier på rene klare olostemårt ; 2) S. 33-45: Ordförklaringar.

96.     Wetterström, Evald: Rim å remedier på rene klare olostemårt / åtte E;W, - Göteborg, 1958, - 197 s. Tidigare utg, i 5 separata delar.

97.     Wetterström, Evald: Viser å räxer : på rene klare olostemårt : kommentarer till "Orspråg å orstäv" / samlate åtte E.W, - Göteborg, 1956. - 27 s. - (Rim å remedier på rene klare olostemårt ; 5)

98.     Zackrisson, Maj: Dialektord och talesätt från Käringön, - Ellös, 1997 59 s.

I. KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM

99.     Eklundh, Bernt: Målare i sommarsol på Orust och Tjörn, - (Göteborgs Tidningen ; 1962-07-17) Konstkrönika, Inlägg av C,E. Goes med svar av Bernt Eklundh 1962-07-22.

100.  En gammal altartavla i Käringö kyrka / 0.0. - (Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat ; 2, 1951, nr 3, s. [3])

101.  Gardell, Sölve: Om kors och korshus i medeltidens Bohuslän, - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1930, s. 1-19) Om andaktskors bl a i Röra, Myckleby, Torp, Morlanda och Valla.

102.  Hagnell, Axel: Två bohuslänska målare : Karl Nordström och Carl Wilhelmson, - ill. Ingår i: Bohuslän : en bok för skola och hem / utgiven av Anders Haglund och Axel Hagnell, 2, uppl. 1930, s. 134-140.

103.  Hallbäck, Sven Axel: Medeltida dopfuntar i Bohuslän, - Vänersborg, 1961, - 58 s. ; ill.Med sammanfattning på tyska. Dopfuntar bl a från Morlanda, Tegneby, Röra, Stala, Valla och Stenkyrka.

104.  Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten : från Allaert van Everdingen till Carl Wilhelmson : en översikt, - Stockholm, 1956 - 248s. ill. - (Sveriges Allmänna , Konstförenings publikation ; : 64)

105.  Hegardt, Hanna: Studier i västsvensk kyrklig konst : västsvenska kyrkotakmålningar från sextonhundratalets slut till omkring 1800. - Göteborg, 1923, - 144 s. ; ill. - (Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum ; 17)

106.  Wistrand, Per Gustaf: Bohuslänska folkdräkter, - Stockholm, 1908. - 18 s. . ill. Särtryck ur: Fataburen, 1908.

Arkitektur och-kyrkobyggnad

107.  Claesson, Claes: Våra kyrkor : Bohuslän : text och foto, - Stockholm, 1958, - [2073 s. : ill.

108.  Göteborgs stifts kyrkor, 5 : Orusts och Tjörns kontrakt, - ill. - (En julbok till församlingarna i Göteborgs stift ; 5, 1931, s., 176-178) 6 : Orusts och Tjörns kontrakt, - ill. - (En julbok till församlingarna i Göteborgs stift ; 6, 1932, s. 198-205)

109.  Göteborgs stifts prästgårdar, 11 : Orusts och Tjörns kontrakt, - ill. - (En julbok till församlingarna i Göteborgs stift ; 12, 1938, s. 195-201)

110.  Hallbäck, Sven Axel: Stiftets kyrkor. - ill. Ingår i: Göteborgs stift i ord och bild, 1950, s. 563-733.Korta texter och interiör- och exteriörbilder av stiftets kyrkor och kapell.

111.  Jacobsson, John: Göteborgs och Bohus läns kyrkor i ord och bild, - Skara, 1933, - 169 s. : ill.

112.  Minnesskrift vid Gullholmens kyrkas 150-års jubileum 1949. - Uddevalla, 1949, - 53 s. : ill. S. 1-23: Från altare och predikstol i Gullholmens kyrka, - S. 24-26; Två dikter vid kyrkans 150-års jubileum 1949 / av Jonas Nilsson, - S. 27-53: Gullholmens kyrka dess tjänare och församling under ett och ett halvt sekel : historik / sammanställd av Jonas Nilsson.

113.  Mollösunds kyrka 100 år / S ,M, - (Församlingsblad för Morlanda pastorat ; 17, 1966, nr 2, s. [1-2])

114.  Norborg, Carl: Småkyrkobyggandet på stiftets landsbygd, - ill. Ingår i: Göteborgs stift i ord och bild, 1950, s. 451-4.60, Bl a Hälleviksstrands kyrka, Flatöns kapell, Nösunds kapell, Skärhamns kyrka och Blekets kapell.

115.  Något om kyrkorestaureringar på Käringön / 0.0, - (Kyrkligt månadsblad för Morlanda pastorat ; 3, 1952, nr 4-5, s. [1-3])

116.  Rehnberg, Bertil: Hälleviksstrands kyrka, historik och beskrivning. – Ellös, 1994, 23 s.

117.  Rodhe, E.H.: Helleviksstrands kyrka : tal vid Helleviksstrands kyrkas invigning, - ill. Ingår i; Skärgårdsbilder : från Morlanda kyrkor och hembygd / af Carl S, Lindblad, 1911, s. 25-29.

118.  Sandberg, Torsten; Kyrkorna på Orust : historier, sägner och skrock.
Morlanda kyrka, - (Bohusläningen ; 1922-05-08)

119.  Sanne, Gunnar: Morlanda kyrka. - Ellös, 1963, - [6] s. : ill.

120.  Slagarp, Bill: Käringö kyrkas historia. – Ellös, 1995, 27 s.

121.  Tiedje, Th : Krigargravarna vid Bohusläns kust, - ill. - (En julbok till församlingarna i Göteborgs stift ; 3, 1929 s. 239-244) Krigargravar i Mollösund, på Vedholmen utanför Käringön och på Stora Risholmen i Ellösefjärden.

122.  Vår svenska kyrka [3] / redaktionskommitte; Elis Malmeström, Eric Nilsson, - Göteborg, 1950, - 191 s. : ill. S. 122-127: Kyrkorna i Orusts och Tjörns kontrakt.

Musik

123.  Broberg,. Sven Gren: Ur den kyrkliga musikens historia i stiftet. - ill. stift i ord och , Ingår i: Göteborgs bild, 1950, s. 399-416. Morlanda kyrkas äldre orgel s. 401.

124.  Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. – Göteborg, 2001, 198 s.

125.  Holm, Östen: Om en gammal sångsedvänja i ett bohuslänskt fiskeläge. Musikrevy ; 9, 1954, s. 17-18), Mollösund.

126.  Holm, Östen: Sången då båtarna siktas : försvunnen gammal sedvänja i ett bohuslänskt fiskeläge. - ill. - (Bohusläningen ; 1953-10-28)

127.  Kring den nya orgeln i Mollösund / W,F, - (Församlingsblad för Morlanda pastorat ; 6, 1955, nr 4, s. [2-3])

128.  Kyhlberg, Bengt: Gammal orgelklang, - (Röster i radio ; 21, 1954, h, 43, s. 16) Morlanda kyrkas äldre orgel.

129.  Wester, Bertil: Gotisk resning i svenska orglar : en undersökning med huvudsaklig begränsning till det svenska materialet-under medeltiden, - 2, uppl. - Stockholm, 1936, - 379 s. : ill. Med sammanfattning på tyska, - Kapitel 12: Morlanda och andra orglar : blick på den medeltida traditionens fortlevande i nyare tids orgelfasader.

J. ARKEOLOGI

130.  Alin, Johan: Stenåldersforskningen i Bohuslän, - Göteborg, 1953, - 68 s. Orust och Tjörn s. 10-12, 42-43.

131.  Arbin, Staffan von: Skeppershamn, Käringön, Marinarkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 2006, 14 s.

132.  Axelsson, Susanne: Kungsviken 1:6, Arkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 2001, 10 s. Dito Huseby 3:50, 2002, 11 s.

133.  Berntsson, Britta: Anteckningar angående fornlämningar i Morlanda. - Henån, 1980, 15 s.

134.  Bronsåldersgrotta vid Ellös med givande kulturlager : vacker upptäckt av amatörarkoolog : undersökning / av dr Alin. - ill. - (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1941-10-03)

135.  Claesson, Claes: Levande forntid : en bohuslänsk bildrapsodi / text och foto: Claes Claesson ; teckningar: Erik Wilhelm. - Uddevalla, 1956, - 30 s..: ill. Beskrivning av 26 arkeologiskt intressanta platser, varav 7 på Orust och Tjörn.

136.  Ekhoff, Emil: Bohusläns fasta fornlemningar från hednatiden, - ill. 3 : Orusts östra och vestra härad, - (Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia ; 3, [1884]-1886, s. 145-206)

137.  Falkenström, Per: Morlanda-Slätthult 1:29, Arkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 2007, 14 s.

138.  Fredsjö, Åke: En gjutform från bronsåldern från Berg i Morlanda. -ill. - (Bohusläns hembygdsf örbunds årsskrift ; 3, 1962, s. 8-10)

139.  Fredsjö, Åke: Studier i Västsveriges äldre stenålder, -,Göteborg, 1953, - 193 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av arkeologiska museet i Göteborg ; 1) Boplatsområdet vid Tosskärr, Stenkyrka socken, s. 32-69. Skälebacken s. 69.

140.  Hernek, Robert: Världens äldsta tuggummi? Arkeologiska fynd vid utgrävningen vid Huseby klev, - Kungsbacka, 1995, 139 s.

141.  Hernek, Robert: Förhistoriskt fiske i Bohuslän. Ingår i Bohuslän : årsbok 2003, 0348-937X, s. 83-102 : ill.

142.  Johansson, Glenn: Fornlämning 37, Morlanda socken, Arkeologisk undersökning. – Kungsbacka, 1997, 60 s.

143.  Jonsäter, Mats: En stenåldersboplats i Fiskebäck på Skaftö: Stockholm, 1986, 13 s.

144.  Krantz, Claes: Bronsåldersrösena som sjömärken : ett stycke nautisk arkeologi, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1940, s. 1-29) Orust och Tjörn s. 9-12.

145.  Larsen, Hjalmar: De tidigaste spåren av mänsklig bebyggelse i Bohuslän : en historik och ett program, - ill. - (Vikarvet ; 1931, s. 36-67). Orust och Tjörn s. 45, 49, 53-54.

146.  Lepiksaar, Johannes. Benfynd av djur från utgrävningarna på Skållehus, Härmanö. (Vikarvet ; 1996/97, s. 79-88)

147.  Lindholm, Kristina: Skaftö-Fiskebäck, Arkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 1995, 8 s. Dito Morlanda 2:26, Kungsbacka, 1999, 10 s.

148.  Lindman, Gundela: Forntid i Bua, Arkeologiska undersökningar, - Kungsbacka, 1997, 74 s..

149.  Lundin, Ingela. Tången S:1, Arkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 2000, 13 s. Dito Skaftö-Fiskebäck 1:367, 2004, 18s.
Dito Morlanda golfbana, 2006, 16 s.

150.  Montelius, Oscar: Bohuslänska fornsaker från hednatiden / beskrifna af Oscar Montelius och Emil Ekhoff, - Stockholm, 1874-1894. - 493, 79 s. ill. Särtr, ur: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornmin-nen och historia ; 3, [1884]-1886. Orusts östra och vestra härad s. 318-349.

151.  Munkenberg, Betty-Ann: Fornlämning 367, Morlanda socken, Arkeologisk undersökning. – Kungsbacka, 1997, 42 s.

152.  Märkliga fornlämningar i Bohuslän ; [vägledning] / [utgiven genom Kungl, Vitt. Hist, och Antikvitets Akademien], - Stockholm, 1945. - 19 s. : ill. - (Svenska fornminnesplatser ; 34) Beskrivning av 48 fornlämningar, varav 7 på Orust och Tjörn.

153.  Niklasson, Nils: Bua i Morlanda ; en mellanneolitisk-boplats på Orust, - Göteborg, 1962, - 45 s. ; ill. - (Studier i nordisk arkeologi ; 3) Med sammanfattning på engelska.

154.  Ortman, Oscar: Morlanda-Bua 1:17, Arkeologisk undersökning, Bohusläns museum, 1995, 5s. Dito Kristinebergsvägen, Skaftö, 1995, 5s. Morlanda-Röd 2:32, 1995, 6s. Dito Kårehogen 1:37, 1996, 10 s. Do Nedre Tången 3:21, 1997, 3 s. Dito Skaftö Berg 2:165, 2001, 16 s. Dito Tönsäng 1:23, 2001, 10 s. Dito Kårehogen 1:28, 2007, 15 s.    Dito Grönskult 1:11, 2007, 14 s.

155.  Pettersson, Johan: Ett grottfynd från Gullholmen, - ill. - (Göteborgs­Posten ; 1957-07-28)

156.  Pettersson, Johan; Grottfyndet från Ulkhåleberget, - ill. - (Vikarvet ; 1952-1957, s. 44-49)

157.  Pettersson, Johan: Skållehus på Hermanö, - ill. - (Vikarvet ; 1949­1951, s. 113-137) Med sammanfattning på engelska, 24.

158.  Swedberg, Stig: Assletorp 1:3, Arkeologisk undersökning, - Bohusläns museum, 2002, 8 s.

K. HISTORIA (Lokalhistoria se avd. N. Geografi)

159.  Almegius, Folke: Orust under 1000 år. Orust kommun, ill. 1999, 48 s.

160.  Bohusläns historia ; utarbetad på uppdrag av Göteborgs och Bohus läns landsting-/ under redaktion av Erik Lönnroth, - Stockholm, 1963. - 474 s. . ill.

161.  Carlsson, Helen: Orust: historia och miljö, Kulturmiljöprogram. Bohusläns museum, 1994 210 s.

162.  Wildte, Fridolf: Bohusläns häradssigill : under den svenska tiden, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1932-1933, s. 148-156)

L. BIOGRAFI MED GENEALOGI

163.  Bagge, Benjamin; Matrikel öfver Götheborgs stifts presterskap och skolebetjening, - Götheborg, 1819, - 318 s. S. 42-43; Tjörns härad, - S. 44-47: Orousts westra härad. - S. 47-48: Orousts östra härad.

164.  Bexell, S.P,: Götheborgs stifts historia och herdaminne / S.P, Bexell och J. G. Bexell, - Götheborg, D. 1, - 1835, - 326 s. S. 219-242: Oroust och Tjörns prosteri.

165.  Bohusläningar 1927 : porträttgalleri, - Göteborg, 1928, - 198 s. ; ill. Socknarna förtecknas i alfabetisk följd.

166.  Bromander, Lars Magnus: Matrikel öfver Götheborgs stifts presterskap och skol-stat, - Götheborg, 1831, - 198 s. S. 34-41, 174-175: Oroust och Tjörns contract.

167.  Folkskolans lärarekår i Göteborgs stift, - Göteborg, 1930, - 534 s. : ill. S. 231-256, 516: Orust och Tjörns kontrakt.

168.  Göteborgs och Bohus läns kalender : landstingsområdet : 1939 / redigerad av Hubert Lärn, - Göteborg, 1939, - 822 s.

169.  Göteborgs och Bohus läns kalender ; landstingsområdet : 1952 / utgiven på föranstaltande av Länsstyrelsen, - Uddevalla, 1952. - 191 s.

170.  Göteborgs och Bohus läns kalender 1890 / utgifven af John Kleberg. - Göteborg, 1889. - 258, 70 s. : ill.

171.  Göteborgs och Bohus läns kålender, 1914 / redigerad och utgiven av Ernst Hörman, - Göteborg, 1914, - 522 s.

172.  Göteborgs och Bohus läns kalender 1923 / utgiven av: G.A. Persson, Göteborg, 1923, - 322 s.

173.  Göteborgs och Bohus läns porträttgalleri. - Halmstad, D. l j. - 1935, - 505 s.: ill. D. 2. - 1935, - 473 s. : ill.

174.  Hellman, Axel: Prostar i Älvsyssel, ill. (Bohusläningen ; 1968-12-23)

175.  Kalender för Göteborgs och Bohuslän / utgifven af And. Lindgren och Aug. Christensson. - Göteborg, 1874, - 144 s. Omslagstitel: Göteborgs- & Bohus-läns kalender för 1874.

176.  Kleberg, Klas: Minnesteckning öfver sedan förra prästmötet bortgångna inom stiftet tjänstgörande ämbetsbröder. Ingår i: Handlingar rörande prestmötet i Göteborg : den 9, 10 och 11 juni 1903, 1904, 37 s. Bl.a om Carl Magnus Olsson, Klädesholmen och Rönnäng, Laurenz Olof August Simson, Käringön, och Carl Josef Hellberg, Gullholmen.

177.  Krantz, Claes: Gestalter från kusten : bohuslänska tids- och personbilder, - Stockholm, 1942, - 252 s. : ill. S. 32-44: En trollkarl från Mollösund, - S. 176-183: Skärgårdsprästen med vidunderliga levnadsdata, - S. 236-241: Rövaren från Stigfjorden.

178.  Lindhult, Hans August: Personal-matrikel öfver Göteborgs stift. - Göteborg, 1872. - 48 s. S. 11-12: Orousts och Tjörns kontrakt.

179.  Magni, August Birger: Matrikel öfver Göteborgs stift, - Göteborg, 1893, - 192 s. S. 20-24: Orousts och Tjörns kontrakt.

180.  Niklasson, Nil.s:. Samlare i Bohuslän, - ill. - (Vikarvet ; 1945, s. 75-84 Bl a Axel Vincent Bildt, Torebo, August Berg, Långelanda, Anders Antonsson, Brattås, och John Bunyan Johansson, Göteborg.

181.  Norborg, Knut: Göteborgs stift 1885-1949 : biografisk matrikel över stiftets prästerskap, - Halmstad, 1949, - 473 s. : ill.

182.  Norborg, Knut: Göteborgs stift 1950-1964 ; biografisk matrikel över stiftets prästerskap. - Göteborg, 1964, - 280 s. : ill.

183.  Nordström, J.A,:Röe herresäte i Bro socken Bohuslän, - ill. (Vikarvet ; 25, 1968, s. 3-11) Bla, Knut Knutsson Båt och Jon Darre, Morlanda.

184.  Nordström, J.A.: Svenskgodset i Bohuslän : studier över Bohusläns äldre frälse, - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1936, s. 123-130) Bl a om innehavarna av Morlandagårdarna.

185.  Ohlsson, H. Theodor: Förteckning öfver Göteborgs stifts prästerskap. - Lund, 1894, - 19 s. S. 5-6: Oroust och Tjörns kontrakt.

186.  Olsson, Ragnar: Bonderiksdagsmän från Bohuslän, l. - ill. - (Bohusläningen ; 1973-05-24) Bl a om Jacob Ollsson, Hästekälla, Morlanda. 3, - (Bohusläningen ; 1973-05-29) Bl a om Anders Christensson, Klefwa, Torp, och Olof Nilsson, Gilleby, Tegneby.

187.  Peters, Knut: Göteborgs stift : statistisk topografisk och biografisk matrikel, - Lund, 1945, - 483 s. S. 91-104: Orusts och Tjörns kontrakt.

188.  Pettersson,_Sven: Göteborgs stifts herdaminne : samt geografisk, statistisk och historisk beskrifning öfver pastoraten jemte, sammandrag / af Sven Pettersson och A. Rob, Litzen, - Göteborg, 1872, - 618 s. S. 135-159: Orousts- och Tjörns kontrakt.

189.  Pettersson, Sven: Matrikel öfver Göteborgs stifts presterskap, lärare vid elementar-läroverken, pedagogierna och seminarium, m.tn, - Göteborg; 1876, - 182 s. S. 56-61: Oroust- och Tjörns kontrakt.

190.  Rabe, Oscar Erhard: Matrikel öfver Götheborgs stift, - Götheborg, 1854, - 241 s. S. 18-22: Orousts och Tjörns contract.

191.  Rydstrand, Sven: Kvinnor, präster, torpare, bönder : bohuslänska gestalter och minnen, - Brodalen, 1962, - 189 s. : ill. B1 a om Anders Falk, Tofta, Morlanda, och Herman Johansson, "Gullborgen", Gullborga, Morlanda.

192.  Rydstrand, Sven: Storgubbar och småfolk i gångna tiders Bohuslän : studier i Bohusläns domböcker, - Brastad, 1972. - 225 s. : ill.

193.  Skarstedt, Carl Wilhelm: Göteborgs stifts herdaminne, - Ny upp1. / utgiven av Knut Norborg ; under medverkan av Sigvard Öhrvall. - Göteborg, 1948, - 724 s. : ill.

194.  Skarstedt, Carl Wilhelm: Göteborgs stifts herdaminne.: ur kyrkan och skolan : efter mestadels otryckta källor sammanfördt, - Göteborg, Lund, 1878-1885, - 1272 s.

195.  Stiftskyrkans tjänare, - ill. Ingår i: Göteborgs stift i ord och bild, 1950, s. 751-993. - S. 815-826: Orusts och Tjörns kontrakt.

196.  Wieland, Arthur; Bohusläningar. - ill. Ingår i: Bohuslän ; landskapet vid Västerhavet / redaktion C,T. Holmström. 1943, s. 91-101.

197.  Västsvenska kvinnor och hem / utgiven av Georg Eneroth, - Göteborg, 1946, - 814 s. : ill. Tjörn s. 271-273, Orust s. 314-335.

Särskilda släkter

198.  HÄSTEKÄLLASLÄKTEN. Arrhen, Erik: Med fem riksdagsmän i stamträdet, ill. - (Sydsvenska Dagbladet Snällposten ; 1955-06-O1)

199.  HÄSTEKÄLLASLÄKTEN. Arrhen, Erik: Talmanssläkten från Orust. (Norrlands-Posten ; 1955-04-19, Norrbottens-Kuriren ; 1955-04-20)

200.  ÅKERSTRÖMSLÄKTEN, Almegius, Folke: Länsmän och bönder från Orust. - Svanesund, 1977, 94s.

Särskilda personer

201.  Almegius, Folke: Tusen anor från Orust. 2 uppl – Henån, 1991, 65 s.

202.  ANDERSSON, FRITIOF, Tengby, Rune: en dokumentation över fjärdingsmannen F.A. i Morlanda, Göteborg 1988, 82 s.

203.  BERGSTRÖM, JACOB, Rydstrand, Sven: Silldräng från Mollösund frälseman på Vese, - ill. - (Bohusläningen ; 1957-03-09) bl ev

204.  BILDT, ABRAHAM GUSTAF. Karlson, Gustaf E,: Abraham Gustaf Bildt föregångsman i skärgården, - ill. - (Bohusläns hembygdsförbunds skrift ; . 12, 1971,      s. 49-54)

205.  BILDT, ABRAHAM GUSTAF. Karlson, Gustaf E,: Abraham Gustaf Bildt Morlanda, en fiskarbefolkningens välgörare, - ill. - (Bohusläningen ; 1970-12-23, julnumret)

206.  BILDT, AXEL, En föregångsman: godsägare Axel Bildt på Torebo / E.H. – ill. - (Vikarvet ; 1930, s. 57-58)

207.  BILDT KNUDSEN, DANIEL. Hansson, Knuth; Bahus regiments chefer 1628-1658. - (Vikarvet ; 1960-1961, s. 95-107) Om Daniel Bildt Knudsen s. 102-104.

208.  FALK, ANDERS. Rydstrand, Sven: Anders Falk på Tofta : en bohuslänsk storbonde, - ill. - (Hällungen ; 1957, s. 25-27, 69)

209.  GILLBRANDSSON, JÖNS. Almegius, Folke: Jöns Gullbrandsson i Vräland en bondekrönika från Orust. – Svanesund, 1982, 144 s.

210.  JONSSON, EMANUEL, Wetterström, Evald: Bli mä': skepparehistorier / samlade av E,W, - Uddevalla, 1930, - 64 s. : ill.

211.  KNUTSSON, KNUT, En herre till Morlanda / F. E. K, - (Bohusläningen ; 1948-04-12)

212.  OLSSON, JACOB. Arrhen, Erik: En bondeståndstalman från Orust, [1].: Två släkter trollas samman. - ill. - (Bohusläningen ; 1955-04-23) 2] : Jacob Olsson blir riksdagsman, - ill. - (Bohusläningen ; 1955-04-30) [3] : Jacob Olsson : en "ganska god talman", - ill. - (Bohusläningen ; 1955-05-04) .4 : Jacob Olssons politiska skuta går i kvav, - ill. - (Boh_usläningen ; 1955-05-10) 5 : Jacob Olsson hemma på Orust, - ill. - (Bohusläningen ; 1955-05-13)

213.  OLSSON, JACOB,-Arrhen, Erik: Jacob Olsson i Hästekälla : en bondeståndstalman från Orust i Bohuslän vid riksdagen 1720 : berättelse om en människa, en släkt och en bygd, - Uddevalla, 1955. - 225 s. : ill.

214.  OLSSON, JACOB, Hougström, Bo: En bondeståndstalman från Orust. - (Bohusläningen ; 1963-06-08)

215.  STRÖMSTIERNA, OLOF. Bohuslänska gestalter : - ill. - (Vikarvet ; 1930, s. 42-43) amiral Olof Strömstierna.

216.  STRÖMSTIERNA, OLOF, Hagnell, Axel: En fiskarpojke som blev amiral, - ill. Ingår i: Bohuslän : en bok för skola och hem / utgiven av Anders Haglund och Axel Hagnell, 2, uppl, 1930, s. 103-105.

217.  STRÖMSTIERNA, OLOF, Krantz, Claes: Amiralen = (Hällungen ; 1946, s. 18-20) från fiskarstugan, - ill.

218.  STRÖMSTIERNA, OLOF, Rydstrand, Sven: Amiralens sista vilja. (Bohusläningen ; 1956-11-24)

219.  STRÖMSTIERNA, OLOF, Sandberg, Torsten: Olof Knape Strömstierna : fiskarpojken som blev amiral, - ill. - (Sveriges flotta ; 40, 1944, 71-72)

220.  VAHL, MARTIN, Johansson, Carl: Några händelser ur båtsman Vahl's levnad, - Fiskebäckskil, [s.a,] - 10 bl, Duplic.

221.  WIDELL, LUDVIG, Bohuslänska gestalter : generalkrigskommis
sarien Ludvig Widell, - ill. – (Vikarvet ; 1930, s. 48-49)

M. ETNOGRAFI OCH FOLKLIVSFORSKNING

222.  Bergstrand, Carl-Martin: Gammalt från Orust : folkminnen från Orust med närliggande öar, - Göteborg, 1962, - 260 s. : ill.

223.  Bohuslänska folkminnen : studier och uppteckningar / [utgivna av] Västsvenska folkminnesföreningen ; redigerade av David Arill. - Uddevalla, 1922, - 196 s. : ill.

224.  Rydstrand, Sven: Snapphanar och andra i gamla tiders Bohuslän, - Brodalen, 1969, - 245 s. : ill.

225.  Tro, sed och sägen : folkminnen / utgivna av David Arill. - Göteborg, 1924, - 79 s. Titelrubrik: Västsvenska folkminnesföreningen.

Bebyggelse och byggnader

226.  Aren, Hans: Husen på Käringön, Orust Kommun, Henån, 1986, 158 s.

227.  Aren, Hans: Käringöns framtid, Arkitektur, Chalmers tekn. högsk. – 1983, 150 s.

228.  Bohusläns museum, Mollösund en bebyggelseinventering av ett fiskeläge: Stockholm, 1980, 88 s.

229.  Länsstyrelsen, Morlanda säteri: Kulturhistorisk dokumentation av byggnadsminne. Göteborg, 1983, 84s.

230.  Morlanda-godsets huvudbyggnad 250 år, - ill. - (Bohusläningen ; 1925-05-05)

231.  Pettersson, Johan: Kustgårdsstranden : ett bidrag till den bohuslänska fiskebebyggelsens utvecklingshistoria, - ill. - (Vikarvet ; 1949-1951, s. 78-112) Med sammanfattning på franska.

232.  Pettersson, Johan: Den svenska skagerakkustens fiskebebyggelse : en etnologisk studie, - Lund, 1953, - 263 s. : ill. Diss. Lund, - Med sammanfattning på engelska.

233.  Reparation av en väderkvarn på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:107. Lysekils kommun, 2005 8 s.

234.  Sandell, Östen: Väderkvarnar på Mollösund, Hermanö-Gullholmen och Käringön. (Vikarvet ; 1984-1985, s. 15-54)

235.  Skvaltkvarnen i Morlanda bevaras till eftervärlden / Valde. - ill. (Bohusläningen ; 1953-08-10)

236.  Slott och herresäten i Sverige : ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk : Halland, Bohuslän, Blekinge. - Malmö, 1968. - 386 s. . ill. Morlanda s. 261-269. Sundsby s. 273-282.

237.  Tornå, Seth: Konservfabrik i Ellös. - ill. - (Byggmästaren ; 35, 1956, A 2, s. 38-39)

238.  Westerlind, Ann Mari: Fiskelägen i Bohuslän ; [ett forskningsprojekt om bevarandeproblem - / Ann Mari och Gunnar Westerlind, Stockholm, 1972, - 88 s. : ill. - (Den nordiska trästaden ; 21) Beskrivning av trähusmiljöerna i 23 bohuslänska fiskelägen bl å Gullholmen, Käringön, Edshultshall, Mollösund, Kyrkesund, Klädesholmen, Tjörnekalv och Åstol.

239.  Åkerhielm, Erik: Svenska gods och gårdar : illustrerade herrgårdsskildringar, - Stockholm, . .2, - 2, uppl, - 594 s. : ill. Morlanda s. 32-33, Sundsby s. 327-328.

Föremål

240.  Schoultz, Gösta von: Bohusläns folkliga möbler ; en kulturgeo-grafisk studie, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1940, s. 84--95)

Näringsliv

241.  Ber kvist, Sven 0,: Då krogen var västkustens rastställe, - ill. - (Bohusläningen ; 1973-11-21)

242.  Bergkvist, Sven 0.: Västkustens forna krogliv, - ill. - (Borås Tidning ; 1974-O1-31) Samma artikel som ovan.

243.  Olsson, Alfa: Kostvanor bland fiskare i Bohuslän. - ill. - (Folkliv ; 11, 1947, s. 5-32) Med sammanfattning på engelska.

Folktro och folkseder

244.  Celander, Hilding: Stjärngossespel och julbocksupptåg från södra Bohuslän, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1948, s. 18-34) Orust och Tjörn s. 24-34.

245.  Hansson, Knut: Häxjakten : ett 300-årsminne : andra avsnittet: rättegångarna, - (Borås Tidning ; 1974-11-12)

246.  Kjellberg, Sven T,: Död och gengångare : några anteckningar från Mollösund och Gullholmen / av Sven T, Kjellberg och Olof Hasslöf, - (Vikarvet ; 1929, s. 25-30)

247.  Larsson, Ruth: En trollkona skall du icke låta leva : en berättelse från de bohuslänska häxprocessernas tid. - Göteborg, 1975, - 250 s. : ill. Bl a sägner om kapten Elin alias Helga i Pilanna och om Margareta Huitfeldt.

248.  Linderholm, Emanuel: De stora häxprocesserna i Sverige : bidrag till svensk kultur- och kyrkohistoria, - Uppsala, D. 1 : Inledning, Bohuslän, - 1918, - 272 s. S..113-117: Rannsakningen i Mollösund, - S. 139-159: På Orust.

249.  Olsson, Arnold: Dödstro och begravningssed i Morlanda, - (Folkminnen och folktankar ; 13, 1926, s. 184-190)

250.  Pettersson, Johan: Eld på berget. - ill. - (Bohusläns hembygds-förbunds årsskrift ; 2, 1961, s. 30-36) Vårdkasar bl a på Vetteberget, Boxvike vette, Hermanö och Varfjälls vette.

251.  Pettersson, Kerstin: Seder och bruk i forna tider i skärgården. – (Tyft ; 31, 1943, s. 12-14)

252.  Settergren, Ingrid: Bohuslänska majstänger, - ill. - (Folkminnen och folktankar ; 17, 1930, s. 173-185)

253.  Svenungsson, Lars Manfred: Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän 1669-1672 : häxorna, satan, rätten. - Hjärtum, 1970, - 339 s. : ill Ryggtitel: Trolldomen i Bohuslän 1669-1672.

254.  Thornblad Lars: Häxor och trollkarlar i Mollösund, - (Årbladet ; 1962, nr, 2, s 3)(Årbladet ; 1963, nr 1,s. 3) (Årbladet ; 1963, nr 2, s. 3-4) (Arbladet ; 1964, nr l, s. 2-4) (Årbladet ; 1964, nr 2, s. 2-4)

255.  Trolleriprocesserna i södra Bohuslän : anteckningar ur handlingarne i Riksarkivet av F,E.K, - (Bohusläningen ; 1920-09-27) (Bohusläningen ; 1920-10-04)

256.  Ängermark, Wilhelm: Djävulskonster och trollfolk i Bohuslän : kring några häxprocesser. - ill. - (Bohusläningen ; 1967-04--11)

N. GEOGRAFI

257.  Berg, Wilhelm: Bohusläns forntid, - Göteborg, 1906, - 118 s. : ill.

258.  Berg, Wilhelm: Bohusläns historia, - Göteborg, l, -1912. - 541 s. : ill 2, - 1915-1921, - 552 s.

259.  Bergkvist, Sven 0.: Strandhugg på västkusten / Sven 0. Bergkvist, Bert Olls. - Stockholm, 1974, - 118 s. : ill. Gullholmen s. 70-76, Mollösund s. 77-83, 89, Käringön s. 85­87, 90-93.

260.  Bergstrand,-Carl-Martin: Kulturbilder från 1700-talets Bohuslän. - Göteborg, 1937, - 120 s. - (Folkloristiska studier och samlingar, 6)

261.  Beskrivning till Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Göteborgs och Bohus län, - Malmö,
Gullholmens, Käringöns och Mollösunds socknar i Orusts västra härad. - 1938, - 9, 5, 7 s. Morlanda socken i Orusts västra härad. - 1938, - 71 s.

262.  Bohuslän / redaktion: Richard Holmström och Artur Svensson ; foto: Erik Liljeroth ; inledning; Per Nyström ; text: Claes Claesson 2 omarb. och tillökade uppl, - Malmö, 1963, - 513 s. : ill. (Allhems landskapsb.)

263.  Bohuslän ; landskapet vid Västerhavet / redaktion C,T, Holmström - Stockholm, 1943, - 456 s. : ill.

264.  Bohuslän från Uddevalla / [utgiven av Uddevalla turistbyrå], - Uddevalla , 1951, - 16 s. : ill. - S_8-9: Till yttersta skären : en båtfärd till Gullholmen och Käringön.

265.  Bohuslän i ord och bild, - ill.
Gullholmen, - (Bohusläningen ; 1924-12-08)
Mollösund, - (Bohusläningen ; 1924-12-13)
Morlanda socken : 1, - (Bohusläningen ; 1924-12-29)
Morlanda : 2 : municipalsamhällena, - (Bohusläningen ; 1925-O1-19) Käringön, - (Bohusläningen ; 1925-02-03)

266.  Bohuslän i ord och bild : kalender med ortsbeskrivningar / utgiven av (Bohusläningen ; under redaktion av Frans E. Karlson, - Uddevalla, D. l, - 1924, - 240 s. - ill. D. 2. - 1925, - S. 241-592, - ill.

267.  Brattö, Olof: Strandsittarna i Bohuslän under 1600-talet, (Vikarvet 1990/1991, s. 27-44)

268.  Brattö, Olof: Tidiga fiskelägen i Bohuslän, några notiser. (Vikarvet 1996/1997, s. 3-21)

269.  Bohusläns och Dalslands turisttrafikförenings årsbok Uddevalla, 1916-1921, Fortsättes av: Turisttrafikföreningens för Bohuslän och Dalsland årsbok.

270.  Bruzewitz, Gustaf: Elfsyssel (södra Bohus-län) : historiska minnen, samlade ur såväl äldre som nyare verk och urkunder ; med afbildningar af de märkvärdigaste fornlämningar, historiska ställen m,m, Stockholm, 1975. - 332 s. ill. Faks, av 1, uppl., Götheborg, 1864.

271.  Bååth-Holmberg, Cecilia: Hemma i Sverige : minnen och bilder, - Uppsala, 1914, - 277 s. : ill. B1 a reseskildring från Orust.

272.  Gadd, Arne; Bohuslän, - Stockholm, 1969, - 237 s. : ill.

273.  Gustafsson, Arne; Hembygd i Sverige / text och foto Arne Gustafsson ; teckningar Alvar Eliasson, - Uppsala, [1975], - 119 s. : ill.
S. 78-79: Hembygdsmuseet, Mollösund.

274.  Gåsö-skärgården, sjömätning och kartografi. Lantmäteriverket, 1999

275.  Handbok rörande Göteborgs och Bohus län ; [utdrag af Göteborgs och Bohus läns kalender år 1902] / utgifven af John Kleberg, - Göteborg, 1901, - 48 s. : ill.

276.  Hansson, Wilhelm: Bohuslän genom hundra år, - Göteborg, 1970. - 311 s. . ill. S. 203-229: Evert Taube och de bohuslänska öarna, Flatön, Malön och Ängön.

277.  Hansson, Wilhelm: Evert Taube och de bohuslänska öarna : en hälsning från Bohusläningens AB, Uddevalla, 1969. - 31 s. : ill.

278.  Hasslöf, Olof: Bohuslänska fiskelägen, en bebyggelse på avskrivning, - ill. - (Vikarvet ; 1931, s. 27-35)

279.  Hellberg, Johan Fredrik: Beskrifning öfver Oroust och Tjörns häraders fögderi af Götheborgs och Bohus län : prisskrift, - (Kongl, Svenska landtbruks-academiens annaler ; 9, 1821, h, l, s. 79-104)

280.  Hellberg, Johan Fredrik: Försök till beskrifning öfwer Orousts och Tjörns häraders fögderier ; uti Götheborgs- och Bohus-län. - Götheborg, 1824, - 85 s.

281.  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, - Stockholm, 1859-70, - 7 bd + suppl, och register.

282.  Holmberg, Axel Emanuel: Bohusläns historia och beskrifning, - Uddevalla, 1842-45, - 3 D. 2, uppl, / genomsedd och rättad af G, Brusewitz, - Örebro, D. 1 : Historia och allmän beskrifning, - 1887, - 371 s. D. 2 : Norrviken, Sunnerviken och Oroust, - 1867, - 331 s.

283.  Hushållningssällskapet. Gårdar i Göteborgs och Bohus län, D. 2 Orust kommun, 2001, 928 s. ill.

284.  Höjer, Magnus; Göteborgs och Bohus län : en topografisk-statistisk beskrifning : med historiska anmärkningar, - Stockholm, 1882, - S. 891-1008 : ill.

285.  Hörman, Ernst; En biskops färd genom Bohuslän för bortåt 350 år sedan, - (Vikarvet ; 1929, s. 36-47)

286.  Hörman, Ernst: Bohuslänska turist-turer ; samt Bohuslän-Kristiania och Bohuslän-Skagen : handledning, - Göteborg, 1910, - 40 s. : ill.

287.  Johnsen, Oscar Alb,: Bohuslens eiendomsforhold : indtil omkring freden i Roskilde : en historisk-topografisk-statistisk studie, - Kristiania, 1905, - 192 s.

288.  Jungstedt, Kurt: Västlig horisont / bilder av Kurt Jungstedt ; text av Evert Taube,.- Stockholm, 1957, - 164 s. : ill.

289.  Kalm, Pehr: Pehr Kalms västgöta och bohuslänska resa : förrättad år 1742 : med anmärkningar uti historia naturali, fysik, medicin, ekonomi, antikviteter etc, : jemte nödiga figurer / Pehr Kalm .; redigerad av Claes Krantz.; illustrerad av Gunnar Brusewitz, - Stockholm, 1960, - 264 s. : ill.

290.  Krantz, Claes: Bohuskust, - Stockholm, 1949, - 260 s. : ill. Paternoster s. 95-108.

291.  Krantz, Claes: Göteborg och Bohuslän, - Uppsala, 1943, - 455 s. : ill. - Hembygdsböckerna)

292.  Krantz, Claes: Havets makter : en krönika om stormar och skeppsbrott, bärgningsväsen och vrakplundring, havsvidunder, isvintrar och sjörövare samt sjömärken, fyrar och lotsar vid bohuskusten, - Uddevalla, 1928, - 260 s. : ill.

293.  Krantz, Claes; Hemma vid havet, - Stockholm, 1964, - 242 s. : ill.

294.  Krantz, Claes-. Skepp i gattet : västkustbilder från hamn och hav. Stockholm, 1954, - 266 s. : ill.

295.  Krantz, Claes: Societet i sommarsol : en badkrönika från västkusten. - Göteborg, 1962, - 263 s. : ill.

296.  Krantz, Claes: Västkust, - Stockholm, 1952, - 222 s. : ill.

297.  Leven, Lennart: Oslobiskopen Jens Nilsson visiterar i Bohuslän. - ill. Ingår i: Göteborgs stift i ord och bild, 1950, s. 47-62.

298.  Lindhe, Wilma; Västkusten från Särö till Strömstad. - IlI, - (Nornan : svensk kalender ; 22, 1895, s. 92-120)

299.  Lindroth, Ludvig: Kortfattade badresor för turister, - ill. - (Svenska Turistföreningens årsbok ; 1903, s. 124-136: Mollösunds fiskeläge. - s. 136-139: Käringön.

300.  Ljungner, Erik: Terräng och fiskebebyggelse i Bohuslän, - ill. - (Svensk geografisk årsbok ; 18, 1942, s. 174-190)

301.  Ljungner, Erik: Terräng och jordbruksbebyggelse i Bohuslän, - ill. – (Meddelanden ; från Upsala universitets geografiska institution, Ser, A, ; 1938, nr 17) (Vikarvet ; 1938-1939, s. 3-153) Med sammanfattning på tyska.

302.  Macfie, Gordon: Kär kurs. - Stockholm, 1964, - 196 s. : ill.

303.  Med M/s "Byfjorden" till Marstrand, Lysekil, Käringön / utgiven av Uddevalla Turisttrafik AB, - Uddevalla, 1968, - 11 s. : ill.

304.  Olan, Eskil: Bohusläns krönika : ett årtusendes kulturhistoria, - Uddevalla, 1918. - 175 S.,: ill.

305.  Pettersson, Johan: Döda fiskelägen. - ill. - (Jorden runt ; 25, 1953, s. 356-364)

306.  Rosenberg, Carl Martin: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige : efter nyaste, hufvudsakligen officiella källor, - Stockholm, 1882-83, - 2 bd.

307.  Schildt, Göran: Upptäcksfärd i Sverige : med husvagn genom södra Sverige, - Stockholm, 1962. - 178 s. : ill. Mollösund s. 158-160, Morlanda s. 160, Malö och Flatö s. 160-161.

308.  Stackell, Lars: Västkusten förr : badortsmiljöns liv och.bebyggelse under 1800-talet, - Stockholm, 1975. - 238 s. : ill.

309.  Styffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden : ett bidrag till den historiska geografien, - Stockholm, 1867, - 404 s.

310.  Svenska gods och gårdar, - Uddevalla, D. 41 : Bohuslän / under red. av Wald. von Sydow och Sten Björkman, - 1943, - 1645 s. : ill.

311.  Svenska orter : atlas över Sverige med ortbeskrivning / huvudred,: Karl  Rosen.; utgiven av Generalstabens lit. anstalt, Stockholm, 1952, 3 D. ill.

312.  Sverige : geografisk, topografisk, statistisk beskrifning / under medverkan af flera författare ; utgifven af Karl Ahlenius, - Stockholm. D. 3 Älvsborgs, Skaraborgs samt G. och Bohus län, - 1921. - 1133 s. ill.

313.  Taube, Evert: Strövtåg i Ranrike. - Stockholm, 1955, - 183 s. : ill. S. 48-61: "Monsunen" och Malö strömmar.

314.  Thomas, William Widgery, jr,: Från slott till koja, minnen från en fler-årig vistelse i Sverige, - Stockholm, 1891. - 752 s. : ill. S. En seglats i bohuslänska skärgården. Gullholmen och Hermanö s. 604-606.

315.  Tiselius, Carl A,: Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar : bidrag till gårdarnas och släkternas historia, Göteborg, 1925, 268 s. ill.

316.  Tiselius, Carl A,; Bohusläns märkligare gårdar : bidrag till gårdarnas och släkternas äldre historia : senare delen, Göteborg, 1927, 326 s. ill.

317.  Topografiska och statistiska uppgifter om Göteborgs och Bohus län, - Stockholm, 1859, - 95 s.

318.  Tuneld, Eric: Geographie öfwer Sweriges rike, - 5, uppl. mycket tilökt och förbättrad. - Stockholm, 1773, - [838] s.

319.  Turisttrafikföreningens för Bohuslän och Dalsland årsbok Uddevalla, 1922-1935. Fortsätter: Bohusläns och Dalslands turisttrafikför. årsbok.

320.  Williams, Åke: Västkust / [text] Åke Williams ; [foto] Krister Sandström, - Stockholm, 1966, - 98 s. : ill. S 1:38 : En resa om sommaren / Åke Williams, - S. 35-98: Från Svinesund till Kullen.

321.  Västkustens bad- och rekreationsorter,Göteborg, 1929 -1954 årg. 1-26

322.  Oedman, Johan: Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-Läns beskrifning, - Stockholm, 1746, - 323 s.

323.  Ödman, Nils Petrus; Nya svenska resebilder, - Stockholm, 1907, -
S. 257-279: En sällsam ö, Käringön.

Orust

324.  Berlin, Rolf: Dokument om Orust i Riksarkivet, Del 1, Fisket och fiskelägena på 16- och 1700-talen. - Stockholm, 1994, 101 s.
Del 2, Allmogens besvärsskrivelser till riksdagarna 1664-1746.

325.  Brattö, Olof: Brandstod på Orust och Tjörn, (Vikarvet 1998, s. 3-9)

326.  Brattö, Olof: Skatteköpen på Orust och Tjörn, (Vikarvet 1981, s 3-16)

327.  Janzon, Bode En Orustbeskrivning från 1811 (Vikarvet 1980 s 97-104)

328.  Johansson, Carl E,: Ur en gammal anteckningsbok, - ill. Ingår i: Från vår bygd [utgiven av Tegneby hembygdsförening] D 1, 1965, s. 50-52. Om en orkan och ett åskväder på 1800-talets början.

329.  Krantz, Claes: Framryckningen mot solsidan, - ill. - (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1961-07-29) Om Orust.

330.  Orust : en hembygdsbok utgiven av Arne Bergermo, Nils Rutgersson och Evald Wetterström. - Ellös, 1954. - 100 s. : ill.

331.  En resa på Orust / J,P, - (Församlingsblad för Morlanda pastorat 12, 1961, nr 1, s. 1-21) Om Jens Nilssons biskopsvisitation 1594.

332.  Sandberg, Torsten: Strandhugg på Orust (Bohusläningen 1924-11-24)

333.  Taube, Evert: strövtåg i Ranrike : Monsunen och Malö strömmar, - ill. (Vi 1954, nr 36, s. 14-15, 30-31)

Särskilda orter, Bjönni, Lavön, Tofta och Tönsäng

334.  Edman, Gunnar: Bjönni : ett stycke typiskt Bohuslän, - ill:- (Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift ; 5, 1964, s. 3-6)

335.  Pettersson, Johan: Ön där farleden kröker : något om Lavön och Lavö Krok; - Göteborg, 1959, - 19 s. : ill.

336.  Rehnberg, Bertil: Tofta gård och Falska donationen i Morlanda: Ellös, 1997, 93 s.

337.  Tengby, Rune: Tönsäng : historik och minnesbilder; - Morlanda hembygsförening, 1993, - 176 s. : ill.

Särskilda orter, Edshultshall och Barrevik

338.  Persson, Anna: Näringslivet i Edshultshall : bygdebeskrivningar : 7. (Tyft ; 22, 1931, sommarnumret, s. 61-63)

339.  Persson, Ebba: Edshultshall : bygdebeskrivningar : 5 (Tyft : 25, 1934, 7 ,43-45.)

340.  Sanne, Sven-David: Hemmanet Barrevik : några historiska anteckningar : Edshultshall, 1995, 29 s.

Särskilda orter, Ellös

341.  Berntsson, Rut: Ellös : bygdebeskrivningar : 6, - (Tyft ; 22, 1931, sommarnumret, s. 60-61)

342.  Brattö, Olof: Ellös, ett kustsamhälles utveckling. Göteb. 2003, 133 s.

Särskilda orter, Fiskebäckskil

343.  Christensson, Maja: Sjökaptener, frakt och skutskeppare i Fiskebäckskil, 1977, 127 s.

344.  Fiskebäckskil och dess bebyggelse, Skaftö hembygdsförening, 1990, 157 s.

345.  Fjellsson, Sigvard: Carl Wilhelmsson: målaren från Fiskebäckskil: (Träbiten ; 66, 1989, 60 s.)

346.  Jarnedal, Kristina: Carl Wilhelmsson: målaren från Fiskebäckskil: Skaftö Gille; 1992, 31 s.

347.  Sundström, Erik: Hushåll i Fiskebäckskil 1868. Rote 1-2, 74 s. : Rote 3-4, 68 s. : Rote 5, 74 s. : Fiskebäckskil, 2007.

348.  Wickman, Inger: Östersidan : ett samhälle på Västkusten : Fiskebäckskil, 1995, 211s.

Särskilda orter, Grundsund

349.  Fjellsson, Sigvard: Grundsund: bilder från ett fiskeläge: (Träbiten ; 133, 2006, 50 s.)

350.  Grundborn, Lennart: Grundsunds hamnbyggnad, Skaftö Gille, Fiskebäckskil, 2001, 38 s.

351.  Gullman, Sven: Grundsunds kapellförsamling, Skaftö Gille, Fiskebäckskil, 2003, 166 s.

352.  Gullman, Sven: Grundsunds kyrka 200 år, Skaftö skriften 13, 2000, s. 35-54.

Särskilda orter, Gullholmen och Härmanö

353.  Frej, Anna Britta: Några skeppsbrott vid Hermanö huvud, - (Tyft ; 22, 1931, sommarnumret, s. 44-45)

354.  Gullholmen : Bohusläns äldsta fiskeläge. - ill. - (Sjömannen ; 10, 1941, s. 325-327)

355.  Gullholmen : våra sockenskildringar : (Bohusläningen ; 1920-11-18)

356.  Gullholmen behöfver hamn och vägar : invånarne hoppas på statens och vägdistriktets bistånd / G. - ill. (Göteborgs Dagblad 1920-03-13)

357.  Hansson, Olof: Min barndom på Gullholmen: Bohusläns museum, 1983, 231 s. ill.

358.  Klippner-Johansson, Valborg: Gullholmen : en ö i äkta västkustmiljö, - Mariestad , 1968, - 162 s. : ill.

359.  Larsson, Lars-Olof: Gullholmen en historisk resume: Brf Gullholmsbaden, 1992, 31 s.

360.  Malmberg, Gert: Johannes: det startade på Gullholmen. Göteborg, 1997, 20 s. ill.

361.  Mascher, Catharina: Stora och Lilla Härmanö: landskapshistorisk inventering, Varberg, 2002, 21 s.

362.  Mattsson, Kristina: Gullholmen : sockenbeskrivningar : 1, - (Tyft ; 16, 1924, julnumret, s. 55-56)

363.  När stormen ryter vilt på hav och böljan öppnar vitt sin grav / J,N. -[Kyrkligt månadsblad f ör Morlanda pastorat 1952, nr 6-8, s. [2-4])

364.  Olsson, Helga: En gammal historia från Gullholmen. (Tyft ; 28, 1939, s. 35-37)

365.  Peterson, Karl: Sommar på Gullholmen. - ill. - (Hemmets Veckotidning ; 31, 1959, nr 31, s. 3-5, 46)

366.  Pettersson, Johan: Gullholmen och Gullö. - ill. - (Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift ; 47, 1957, s. 74-76)

367.  Sandell, Östen: Kvarnägaren Erik Jakobsson på Gullholmen. (Vikarvet ; 1994-1995, s. 115-122

368.  Tedebrand, Lars-Göran: Gullholmen ett bohuslänskt fiskeläges demografi. Demografiska databasen i Umeå, 1993 : 65 s.

369.  Wachtmeister, Arvid: Gullholmen : Västkustens märkligaste fiskeläge, - ill. (Jorden runt ; 1942, s. 291-298)

370.  Wieland, Arthur: Gullholmen hallå-å; - ill. - (Göteborgs Posten ; 1959-11-16)

Särskilda orter, Käringön och Måseskär

371.  Blanck, Anton: Käringö, - ill. Ingår i: Bohuslän : landskapet vid Västerhavet / redaktion C,T, Holmström, 1943, s. 424-431.

372.  Bååth, Johan: Käringön, - ill. - (Svenska Turistföreningens årsskrift ; 1904, s. 223-233)

373.  Carlsson, Erik: Om Käringön och dess kontakter med Inland. – Bohusläns museum, Årsbok 1979, ISSN 0348-937X, s. 63-76.

374.  Hansson, Wilhelm: Käringön : fiskeläget som blir sommarö : cirka 65 procent av husen ägs nu av sommargästerna. - ill. - (Bohusläningen ; 1972-11-06)

375.  Hartelius, Kaj: Käringön : en bohusmiljö, - (På kryss Till rors ; 1972, nr 6/7, s. 30-31)

376.  Kapten Macfie måste klara katekesen för att få lägga till vid Käringön PEBE. - ill. - (Bohusläningen ; 1953-10-28)

377.  Kumlien, Bertil: Utsikt över sjödistrikt ; skisser från svenska sjörapportens kuststationer, - 2,, reviderade uppl, - Stockholm, 1974, - 134 s. : ill. S. 39-40: Måseskär.

378.  Käringön : en typisk bohuslänsk badort / Cox, - ill. - (Bohusläningen ; 1924-06-14)

379.  Kärringöns hafsbad, - ill. - (Ny illustrerad tidning. Ny serie ; 34, 1898, s. 244, 251-253)

380.  Lindblad, Carl S,: Minnesblad från Käringö, - Käringö, 1910. - 40 s.

381.  Lindblad, Carl S,: Skärgårdsbilder ; från Morlandas kyrkor och hembygd, - Käringö, 1911, - 116 s. : ill.

382.  Lindblad, Carl S,: Skärgårdsbilder från Bohuslän ; - Käringö, 1911, - 32 s. ill.

383.  Macfie, Gordon: Hyllning till en hundraåring, - ill. - (Hällungen ; 1965, s. 12-15) Om Måseskärs fyrtorn.

384.  Nilsson, Sonja: En grundstötn. vid Måseskär (Tyft 27, 1937 s 27-28)

385.  Rydin, Herman: Vi - härute : bref från Västkusten / af H, von S. - Östersund, 1905, - 29 s.

386.  Sandberg, Torsten: Hos fyrfolket på Måseskär, - ill. - (Bohusläningen ; 1924-11-20)

387.  Tengby, Nils: Käringön: de engelska kuttrarnas epok, Göteborgs universitet, 1989, 75 s.

388.  Tengby, Nils: Käringön: ett fiskeläges historia, Bohusläns museum, 1991, 96 s.

389.  Tengby, Nils: Käringön: vardag i fiskeläget, Bohusläns museum, 1996, 96 s.

Särskilda orter, Malön och Flatön

390.  Brattö, Olof: Flatön, Malön, Ängön: arbete och bostad, Göteborg, 2001, 201 s. ill.

391.  Carlsson, Gösta: Malö, Göteborg, - 1979, 80 s. ill.

392.  Carlsson, Gösta: Malö och Flatö: en inbjudan till Bohuslän, Göteborg, 2004, 112 s. ill.

393.  Carlsson, Gösta: Flatö: berättelsen om en ö, Göteborg, 1994, 96 s. ill

Särskilda orter, Mollösund

394.  Danielsson, Lena: Mollösund : bygdebeskrivningar : 1, - (Tyft ; 26, 1935, s. 39-41)

395.  Föreningen Mollösund en presentation ill (Träbiten 1973, nr 7, s. 23)

396.  Johansson, Anna: Mollösund : sockenbeskrivningar :3,-(Tyft ; 15, 1923, julnumret, s. 49-51)

397.  Johansson, Elsa: Mollösund : sockenbeskrivningar :2.-(Tyft ; 16, 1924, julnumret, s. 57-58)

398.  Kjellberg, Sven T,: Mollösund : från ett bohuslänskt fiskeläge vid 1800-talets mitt, - Stockholm, 1930. - 328 s, : ill. - (Svenska kulturbilder ; bd 2, d. 4)

399.  Olsson, S. Bertil: Berta Maria af Mollösund. Skärhamn, 1997, 96 s.

400.  Persson, Stig: Föreningen Mollösund 20 år. - (Årbladet 1965, s. 3-5)

401.  Rutgersson, Kerstin: Mollösund : bygdebeskrivningar : 5, - (Tyft ; 28, 1939, s. 53-54)

402.  Selden, Anna: Mollösund vid sekelskiftet: (Träbiten ; 1986, s. 3-38)

403.  Sturemyr, Margareta: En köpman i skärgården: en berättelse om Amandus Matsson på Mollösund, Göteborg, 2005, 63 s.

404.  Thornblad Lars: Från den gamla goda tiden. - (Årbladet ; 1962, vårnummer, s. 2-3)

405.  Thornblad, Lars: Mollön. - (Årbladet ; 1966, nr 2, s. 3-4) (Årbladet ; 1967, nr 1, s. 3-4)

406.  Thornblad, Lars: Mollösund : ur ett gammalt fiskeläges historia, - Göteborg, 1971. - 228 s. : ill.

407.  Ett typiskt storsjöfiskeläge : några intryck och reflektioner från ett kort besök i Mollösund - ill. - (Göteborgs Dagblad ; 1920-02-14)

408.  Årbladet Föreningen Mollösund, - 1962- . 2 nr/år.

Särskilda orter, Morlanda

409.  Kort vägledning beträffande Bildtska hembygdsmuseet på Orust. - Göteborg, [s,a,] - [4] s. : ill.

410.  Bildt-Fredholm, Inger: Torebo, gården och dess ägare, efter handlingar från Bildtska hembygdsmuseet: Orust, 1998 21 s.

411.  Brattö, Olof: Personer och orter i Morlanda, Del 1, Göteborg, 2002, 225 s. Del 2, 68 s.

412.  Gamla Morlanda på Orust : brev. - ill. - (Handelstidningens veckoblad ; 1922-03-11)

413.  Gammal brygga som försvinner / Efge, (Bohusläningen 1953-10-28)

414.  Hellekant, Birgitta: Boken om Hälleviksstrand och HKSS. 2000, 168 s

415.  Morlanda Hembygdsförening, Morlanda Hembygdsbok, Del 1-4, 1980-1999, Del 5, 2001.

416.  Morlanda Hembygdsförening, Torp och backstugor i Morlanda, 1994, 301 s.

417.  Thorburn, Berit och Jon: Morlanda säteri: Ellös, 2004, 11 s.

418.  Tiselius, Carl A,: Den gamla Morlanda-gården, - (Bohusläns Folkblad 13, 1960-1961, nr 4) Beskrivning av f.d. frälsegården Ängö på Flatö.

Särskilda orter, Skaftö och Gåsö

419.  Abrahamsson, Einar: Skaftöbilder 1915-1917, Skaftö hembygds-förening, 1981, 24 s.

420.  Alin, Johan: Ett täljstensbrott vid Lunnevik i Skaftö socken (Vikarvet 1931, s. 24-26)

421.  Bernhardsson, Carl-Gustav: Glimtar ur Skaftens öars historia, Fiskebäckskil, 1995, 56 s.

422.  Bolmstrand, Arvid: Skaftö: problem och möjligheter. Göteborgs Universitet, 1982, 65s.

423.  Ganstrand, Hans: Gårdar på Skaftöland: Löndal  50 s. Lilla Backa 30 s Stora Backa 70 s. : Islandsberg 62 s. : Skutevik 34 s. Ramholmen 49 s. Näreby 91 s. Jonsborg 45 s. Gåsö 102 s. Gunnesbo 69 s. Fossa 104 s.: Vägeröd 57 s. : Stora Stuveröd 93 s. : Röd 50 s. : Lilla Stuveröd 49 s. Fiskebäck 73 s. : Evensås 57 s. : Berg 117 s. : Stora Grönskult 179 s. : Lilla Grönskult 73 s. : Skaftö gård 180 s. Tryckta häften 2001-2005.

424.  Ganstrand, Hans: Skaftölands båtsmän, Del 1-2, Fiskebäckskil, 2001, 96 s.

425.  Gren, Stig: Skaftö i Lysekils skärgård, Alingsås, 2001, 136 s.

426.  Gerle, Torsten: Gåsö ett bohuslänskt skärgårdssamhälle genom fem sekler, Stockholm, 1963, 120 s.

427.  Gjötterberg, Tore: Gåsöliv i text och bild. Stockholm, 1990, 149 s.

428.  Ivarsson, Jan: Långdansen, Fiskebäckskil, 2002, 169 s.

429.  Johansson, Evald: Om Skaftö i gången tid, Fiskebäckskil, 1971, 35s.

430.  Olsson, Anders: Barkar och skonertskepp från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2004, 178 s.

431.  Olsson, Anders: Briggar från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2004, 98 s.

432.  Olsson, Anders: Galeaser från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2005, 126 s.

433.  Olsson, Anders: Motorseglare från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2006, 169 s.

434.  Olsson, Anders: Sjöfarten från Skaftö 1808-1875,Ingår i Sjömän, fartyg och samhälle, Uddevalla, 1995, s. 56-117, ill.

435.  Olsson, Anders: Skonare från från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2006, 259 s.

436.  Olsson, Anders: Slup-jakt-däcksbåt från från Skaftö och Gåsö och folket som seglade dem, Fiskebäckskil, 2006, 273 s.

437.  Skaftö sjöhistoria: Skaftö hembygdsförening, 1989, 198 s.

438.  Sundström, Erik: Bosättningar på Skaftö : Fiskebäckskil, 2001, 38 s.

439.  Sundström, Erik: De bodde i Rågårdsvik : Fiskebäckskil, 2002, 193 s.

440.  Sundström, Erik: Emigranter från Skaftö 1841-1940, Fiskebäckskil, 2002, 76 s.

441.  Sundström, Erik: Fartyg i Skaftöskrifter, Fiskebäckskil, 2002, 58 s.

442.  Sundström, Erik: Personregister till Skaftöhäftet 1-76, Fiskebäckskil, 2005, 191 s.

443.  Sundström, Erik: Pigor och drängar på Skaftö 1850, Fiskebäckskil, 2001, 38 s.

444.  Sundström, Erik: Rågårdsvik genom 500 år, 2001, Fiskebäckskil, 38 s.

445.  Sundström, Erik: Skaftö i pressens spegel, flerbandsverk för perioden 1826-1971, Fiskebäckskil, 2001--

446.  Sundström, Erik: Skaftö i sjörättens ögon, Fiskebäckskil, 2006, xx s.

447.  Sundström, Erik: Skaftöforskningens ABC, Fiskebäckskil, 2002 54 s.

448.  Sundström, Erik: Skaftö kuturstig, Fiskebäckskil, 2001, 41 s.

449.  Sundström, Erik: Stockevik, Skaftö skriften 15, 2000, s. 141-271.

450.  Sundström, Erik: Upptäck Skaftö, Fiskebäckskil, 2001, 38 s.

451.  Skaftö Gille, Årskrift, Fiskebäckskil 1980--

452.  Skaftöhäftet, serie tidskrift, Fiskebäckskil 2001--

453.  Wångblad, Mats: Mormor, moster Sigrid och jag, Bohusläns museum, 1988, 239 s.

O. SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP

454.  Grundell, P,: Bohusläns fiskareförening för sjöförsäkring 1870-1919 : minnesskrift. - Lysekil, 1920. - 50 s. : ill.

455.  Minnesskrift över Bohuslänska strandlägenas brandförsäkrings-förenings verksamhet 1898-1948 : upprättad med ledning av föreningens protokoll och räkenskaper samt andra kända tilldragelser under 50-årsperioden, - Göteborg, 1948, - 68 s. : ill.

Förvaltninq

456.  Bergqvist, Håkan: Gullholmen : preliminärt förslag till bevaringsplan / av Håkan Bergqvist, Nanne Engelbrektsson, Thomas Thieme ; utgiven vid; Avdelningen för arkitekturens teori och historia, Chalmers Tekniska Högskola [och] Avdelningen för etnologi, Göteborgs universitet, - Göteborg, 1975, - 97 s. : ill.

Rättsvetenskap

457.  Almegius, Folke: Orust och Tjörns dombok, Avskrift för perioden 1662-1673, Svanesund, 1980, 488 s.

458.  Angående tillämpning av ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan f ör rikets städer inom Hälleviksstrands municipal-samhälle, (Svensk författningssamling 1906, bihang 48, s. 3-4)

459.  Biskop Eysteins jordebog (den röde bog) : fortegnelse over det geistlige gods i Oslo bispedömme omkring aar 1400 : efter offentlig foranstaltning / udgivet ved H.J. Huitfeldt, - Christiania, 1979. - 782 s. . ill. S. 309-358: Elfarsyslo profastadome.

460.  Brattö, Olof: Morlanda i Orust och Tjörns dombok Avskrift i 4 delar för perioden 1662-1775, Göteborg, 2000, 4 bd.

461.  Brattö, Olof: 1700-talets sillperiod i Orust och Tjörns domböcker. Göteborg, 1997, 120 s.

462.  Fru Dorothea Bjelkes jordebok år 1660 / meddelad af C,A, Ehrensvärd. (Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia ; l, 1874-1879, s. 215-269)

463.  Ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer skola tillämpas å Gullholmens fiskeläge. - (Svensk författningssaml. ; 1899, bihang 77, s. 5)

464.  Ordningsstadganden för bohuslänska skärgården : första samlingen: Orosts och Tjörns fögderi. - Göteborg, 1892, - 49 s. Särtr, ur; Bohuslänsk fiskeritidskrift ; 9, 1892.

465.  Ordningsstadganden för bohuslänska skärgården. Saml, 1, - (Bohuslänsk fiskeritidskrift ; 9, 1892, s. 208-256) Saml. 2. – (Bohuslänsk fiskeritidskrift ; 10, 1893, s. 1-13)

466.  Skaftö i Orust och Tjörns dombok, Ganstrand, Hans: Avskrift för perioden 1662-1800. (Skaftö Gilles årsbok 1997)

467.  Tillämpning af hälsovårdsstadgans för riket föreskrifter rörande stad å ett område invid Hälleviksstrands municipalområde, - (Svensk författningssamling ; 1904, bihang 21, s. 7)

Statistik

468.  Statistiska uppgifter rörande egovidden å hemmanen inom Orusts vestra härad, - Göteborg, 1886, - 7 s.

469.  Vestra Sveriges handels- och annonskalender 1877 : omfattande: Göteborgs och Bohus, Elfsborgs samt Hallands län / utgifvare; Fred, Lindberg, - Göteborg, 1877, - 244 s.

Befolkningsvetenskap

470.  Emanuelsson, Henry; Folkmängden på Orust, Lysekil, 1964, 8 s.

471.  Olausson, Gustav: Befolkningsutvecklingen på Orust och Tjörn, - (Tyft ; 36, 1950, s. 15-18)

P. TEKNIK INDUSTRI OCH KOMMUNIKATIONER

472.  Hansson, Knuth: Fiskkonservindustrien i Bohuslän, - ill. - (Vikarvet ; 28, 1974-J.975, s. 66-97)

473.  Huru bör energitaxan lämpligen ordnas? ; en ekonomisk utredning för västra Orusts elektriska distributionsförening, - Uddevalla, 1922, 20 s.

474.  Konservindustrien vid Ellösfjorden : från en sommarfärd i bil och motorbåt F,S, ill. (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1919-06-21)

475.  Lindroth, Arne; Om trankokerierna i Göteborgs och Bohus 1än under sillfiskeperioden 1747-1809. - ill. - (Vikarvet ; 1933, s. 24-59)

476.  Stenman, Roland: Näringslivet i Morlanda kommun : kartläggning av industri- och fiskesektorerna : uppsats för proseminariet i kulturgeografi vid Götebargs universitet höstterminen 1966, - Göteborg, 1966, - 28 bl, : ill. Duplic.

Transportmedel och kommunikationer

477.  Ankarplatser och hamnar för yachter i svenska farvatten : uppgifter samlade av Svenska Kryssarklubben. - Stockholm, D. 1 : Falsterborev - norska gränsen, 2, omarb. uppl, 1950. 29-33: Den yttre kuststräckan Marstrand - Lysekil (med Stigfjorden och Gullmarsfjorden)

478.  Axelsson, Rolf: Bohusläns "guldkust" : varven gör samhällena på Orust kända världen över, - ill. - (Göteborgs-Tidning ; 1973-02-16) Varv i Nötesund, Ellös, Kungsviken, Svineviken och Henån.

479.  Bohusjullen, - ill. - (Träbiten ; 1972, nr 4, s. 3-18) Fr. allt från Orust.

480.  Cassel, Hjalmar; En bilchausse genom Bohusläns skärgård ; grunden till en systematisk utveckling av badortsväsendet. - ill. - (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1922-02-08) Förslag till vägnät på Orust och fastlandet kring ön.

481.  Carlsson, Rune: Två historiska vägar. (Vikarvet ; 2000, s. 15-33)

482.  Dambert, Eric: Kutterepoken i Sverige. : Del 1, 1990 430 s. Del 2 1992, 498 s. : Grundsund : ill.

483.  Gahm, Edith: Från galiothernas och briggarnas tidevarv :- en enkel bilderbok, där berättelsens tråd helt stilla söker binda samman bilder, brev och handl. - Göteborg, 1951. 308 s. : ill. S. 187-192: Morlanda

484.  Eriksson, Åke: Hälleviksstrands slip och varv, (Träbiten ; 1999, nr 106, 85 s.)

485.  Fjellsson, Sigvard: Kungsviken: båtbyggarort på Orust, (Träbiten ; 1982, nr 38, s. 4-105)

486.  Fjellsson, Sigvard: Skonaren Urdur. (Unda Maris 2001, 107 s.)

487.  Haglund, Egon: Orusts segelsjöfart under 1800-talet. Ingår i Sjömän, fartyg och samhälle, Uddevalla, 1995 s. 177-212.

488.  Hallberg, Sten: Kommunikationer i mellersta Bohusläns skärgård : uppsats i geografi, vt 1956. - [Göteborg], 1956, - 29 bl, : ill. Duplic.

489.  Hammar, Jan-Inge: Varvsindustrin på Orust och Tjörn :-uppsats för proseminariet i geograf i vid Göteborgs universitet den 3/12 1964, - Göteborg, 1964, - 35 bl, : ill. Duplic.

490.  Hartelius, Kaj: Tistlarna - Strömstad : leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar / Kaj Hartelius, Yngve Rydholm. - Stockholm, 1966, - 288 s. : ill.

491.  Hasslöf, Olof: Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän. - 72 s. . ill. Särtr, ur: Göteborgsmusei årstryck ; 1939,- Göteborg, 1939.

492.  Hasslöf, Olof: Båtar i Bohuslän, - ill. Ingår i: Bohuslän : landskapet vid Västerhavet / Holmström, 1943, s. 106-147. redaktion C,T.

493.  Hasslöf, Olof: Ett båtfynd från Käringön, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1937, s. 57-61)

494.  Holmström, C,T,: Moderna färdevägar genom Bohusbygd : någrå intryck från de pågående stora bilvägsbyggena på Orust och i mellersta Bohuslän, - ill. - (Göteborgs handels- och sjöfartstidning ; 1922-I1-18)

495.  Humbla, Philibert: Några roddbåtstyper i Bohuslän, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1932-1933.

496.  Hälleviksstrands enda skuta större än samhällets brygga / Valde, - ill. – (Bohusläningen ; 1953-10-07)

497.  Kilborn, Jan: Sjöfolk och sjöfart från Orust : Föreningen Orusts släktforskares årsbok 2000, 63 s.

498.  Klint, Gustaf af: Beretning til Kaartet over Skagerak, som indeholder beskrivelse over den svenske kyststräckning, med alle indlöp, havne, og ankerpladse, fra den norske grändse til hen ned imod Paternoster-skiaerene'.i Kattegattet / [af Gustaf af Klint ; oversat af svensk ved P, Löwenörn], - Kiöbenhavn, [1808], - 24 s. : ill.

499.  Klint, Gustaf af: Underrättelser, hörande till kartorna öfver Bohus Bugten samt Kattegat, - Stockholm, 1807, - 75 s. : ill. S. 16-21: Kusten ifrån Sälö Båk till Käringö, - S. 22-27: Kusten ifrån Käringö till Marstrand

500.  Kongl, Maj:ts nådiga kungörelse, angående rättighet för fartyg, som utan last kommer från utrikes ort, att inlöpa till hamnarna Fläskö, Grafwerna, Käringö och Klädesholmen, (Svensk ffs 1857, nr 43, s. 1-2)

501.  Krantz, Claes: Hos båtbyggare i Bohuslän, - ill. - (Svenska Turist­föreningens årsskrift ; 1964, s. 130-146)

502.  Ljungman, Axel Vilh,: En kort pm öfver bohuslänska jernvägsfrågan afgifven till Göteborgs och Bohus läns landstings jernvägskommitte, - Uddevalla, 1885. - 24 s. Bl a ett tvärbaneförslag till Orust.

503.  Löwenörn, Paul: Anviisning for de seilende i Kattegattet som indeholder. : tillägg til Anviisningen for de seilende i Kattegattet, saavidt den sv.enske kyst angaar, fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnöe. - Stockholm, 1972. - 64, 25 s. Faks, av l, uppl, Kiöbenhavn, 1805-1808.

504.  Martinsson, Martin: Båtbyggeri och båtbyggare från trakterna av Kongsviken, - ill.. Ingår i: Från vår bygd / [utgiven av Tegneby hembygdsförening], D. 4, 1971, s. 7-40.

505.  Orustekor, - ill. - (Träbiten ; 1971, nr 3, s. 8-9, 11)

506.  Pettersson, Göran: Gamla vägar och händelser på Orust. Föreningen Orusts släktforskares årsbok 2004, 67 s.

507.  Rikets tredje ö anknuten till järnvägsnätet : S.J:s omnibuslinje över Orust invigd : stor entusiasm och glädje på ön över att den gamla trafikplanen nu förverkligats, - ill. (Göteborgs Morgonpost 1926-11-23)

508.  Schulten, Gerhard: Om lotsväsendets tillstånd vid Västkusten i början av 1800-talet : ett betänkande / av Nathanael Gerhard Schulten ; medd. av Olof Mustelin, - (Unda maris ; 22/23, 1963/1964, s. 49-63)

509.  Sveriges skärgårdslexikon, - Stockholm, 2 : Västkusten och Öresund, - 1932, - 128 s. : ill. - (Navigationssällskapets handböcker ; l)

510.  Thölen, Anders, Prolific: två kuttrar, Hälleviksstrand, 2006, 171 s.

511.  Träbiten [utgiven av] Föreningen Allmoge båtar, - Skärhamn, 1970 (årg, l--)

512.  Zacke, Alvar: Allmogebåtar : svenskt båtbygge under 100 år / text. Alvar Zacke ; teckningar Magnus Hägg, - Stockholm, 1973, - 205 s. : ill. S. 158-191: Från Koster till Getterön.

Q. EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN

513.  Persson, Rolf: Agrarproblem i Morlanda socken, Bohuslän 1690-1870 : proseminarieuppsats vid Göteborgs universitet, institutionen för ekonomisk historia, - Göteborg, 1955, - 23 bl,.

Skogsbruk

514.  Lindner, John; Skogens krönika i Göteborgs och Bohus län, - Göteborg, 1935. - 433 s. . ill.

Jakt

515.  Kring en hövdingabock : text till några jaktbilder från Orust / av C,T,H. - ill. - (Julskeppet ; 1943, s. 11-13, 50, 54)

516.  Om ejderjagten vid Oroust / S. - (Svenska jägarförbundets nya tid­skrift ; 7, 1869, s. 152-155)

Fiske

517.  101-årig industriepok bruten på Gullholmen / B-n, - ill. - (Bohusläningen ; 1965-07-10) Abba-Fyrtornets fabrik.

518.  Andersson, K.A,: Fisket i Bohuslän, ill. (Svenska Turistföreningens årsskrift ; 1917, s. 112-137)

519.  Den stora fiskeolyckan 1775 och båtsman Sabel: Föreningen Orusts släktforskares årsbok 2006, 70 s.

520.  Gerhard, Ingemar: Västkustfisket : dess organisationer och ekonomi ; Svenska Västkustfiskarnas Centralförbunds 25-årsjubileum 1955, - Göteborg, 1955, - 339 s. : ill.

521.  Hasslöf, Olof: Kulturgränser i Bohuslän : några anteckningar från landskapets kusttrakter samt försök till en översikt, - ill. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1930, s. 42-60)

522.  Hasslöf, Olof: Svenska västkustfiskarna : studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. - Göteborg, 1949. - 570 s. : ill. 6 bilagor, kartor och diagram, Diss. Stockholm.

523.  Henning, Bo: Om yppigheten på Orust och tarvligheten på Tjörn : glimtar från sillperioden 1747-1808. - (Tyft ; 39, 1953, s. 14-16)

524.  Ljungman, Axel Vilh,: Bohus läns hafsfiske och dess framtid : tvänne kortare uppsatser, - Göteborg, 1882, - 53 s.

525.  Ljungman, Axel Vilhelm: Om ordnandet af förhållandena å de bohuslänska fiskelägena : 1 / af A,V.L, - Göteborg, 1896. - 18 s. Särtr, ur: Bohuslänsk fiskeritidskrift ; 1894-1895.

526.  Molander, Arvid R.: Från det bohuslänska sillfiskets historia. - (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1924, s. 1-32)

527.  Olsson, S. Bertil: Berta Maria af Mollösund. Skärhamn, 1997, 96 s.

528.  Ryden, Stig: Några notiser om säl- och utterjakt i Bohuslän. - ill. - Göteborgs och Bohusläns fornminnesf. Tidskrift, 1949-1950, s. 59-67)

529.  Trybom, Filip: Uppfödningsförsök med amerikanska ostron vid Bohuslän jemte några ord om ostronodlingen vid Mjölkvikskilen, - Stockholm, 1894, - 11 s. Särtr, ur: Svensk fiskeritidskrift ; 1894.

Post- och telekommunikationer

530.  Ljungman, Axel Vilh,: De föreslagna nya telegraf- och telefon-förbindelserna i bohuslänska skärgården. - Uddevalla, 1885, - 29 s.

531.  Ljungman, Axel Vilh.: De föreslagna telefonledningarna i bohuslänska skärgården, - Stockholm, 1887, - 6 s.

532.  Pettersson, Johan: Något om postväsendet på Orust och Tjörn för 100 år sedan, - ill. - (Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift ; 57, 1967, s. 136-141)

U. NATURVETENSKAP

533.  Cleve, P,T  On the plankton from the Swedish coast-stations Måseskär and Väderöbod, collected during August 1902 - July 1904, and an the seasonal variation of the plankton of the Baltic Current, - (Svenska hydrografisk biologiska kommissionens skrifter ; 2, 1904, 15 s.)

534.  Malmberg, F,: En svensk kuststation, Måseskär, 1897-1900 / af F, Malmberg och Otto Pettersson, - (Svenska hydrografisk biologiska kommissionens skrifter ; l, 1903, 6 s.)

535.  Manker, Ernst: Orust och Tjörn, - ill. Ingår i: Natur i Bohuslän / under redaktion av Carl Skottsberg och Kai Curry-Lindahl, 1959, s. 354-362.

Geofysik.

536.  Ekman, F,L,: Observationsanstalten på Käringön, - (Göteborgs och Bohusläns hushållnings-sällskaps qvartalsskrift ; 1875, s. 209-212) Anstalt för observation av saltvattnets avdunstningshastighet.

537.  Meteorologiska observationer å Kärringön : f, o, m, l:ste november 1885 t, o, m, 28:de februari 1886, - (Bohuslänsk fiskeritidskrift ; 3, 1886, tabell 21-24)

538.  Oskarsson, Karl-Melker: Nederbördsstudier,i södra Bohuslän under juli -oktober 1959 : uppsats för proseminariet i geografi vid Göteborgs universitet den 21 mars 1961, - Göteborg, 1961, - 26 bl,, [12] kart­och p1.-bl, : ill. Duplic.

Geologi

539.  Almström, G, Karl: Kolumbit från Orust, - (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar ; 44, 1922, s. 482-484)

540.  Björsjö, Nils: Israndstudier i södra Bohuslän, - [Göteborg], 1949, - 321 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersökning, Ser, C, ; 504) (Sveriges geologiska undersökning, Årsbok ; 43, 1949, nr 2) Diss, Göteborg. - Med sammanfattning på engelska, - Även utg. i serien: Meddelande från Göteborgs högskolas geografiska institution ; 35.

541.  Blomberg, Albert: Beskrifning till kartbladet Göteborg, - Stockholm, 1902. - 64 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersökning, Ser, Ac, ; 4) Omfattar bl a sydligaste delen av Morlanda och nästan hela Tjörn.

542.  Freden, Curt: Subfossila fynd av arktiska valar och sälar i Bohuslän, - ill. - (Vikarvet ; 27, 1972-19'73, s. 28-35) Fynd bl a från Ellös, Svineviken, Röra och Edshultshall.

543. Kalm, Pehr: Om def'så kallade berg- eller jättegrytor i Bohus-län, - i Köngl, Swenska wetenskapsacademiens handlingar ; 4, 1743, s. 122-125~ i.

544. Lindström, Axel: Beskrifning till kartbladet Uddevalla, - Stockholm, 1902, - 115 s-: ill. - (Sveriges geologiska undersökning, Ser, Ac. ; 3)     Omfataar norra delen av Valla, vissa delar av Stenkyrka och och Klövedal och nästan hela Orust.

545. Lundälv, Arne: Inventering av jättegrytor på Orust och Tjörn år 1959 : uppsats för geografiska proseminariet „ , - [Göteborg], 1959. - 29 bl, : ill. Duplic. Förteckning över jättegrytor på Orust, Tjörn, Tjörnekalv och Hjältön, - 1959, - 12 bl, Duplic .

546. Malm, Roger: Glaciala riktningselement i fast berg inom västra Orusts skärgårdsområde : uppsats för proseminariet i geografi vid Göteborgs universitet den 7 febr. 1962, - Göteborg, 1962, - 33 bl,, [14] tabellbl. . ill. med tillägg den 24 maj 1963, - 4 bl.

547. Olbers, Elam Willgott: Bidrag till Götheborgs och Bohus läns geologi. - Stockholm, 1870, - 151 s. : ill.

548. Olbers, Elam Willgott: Upplysningar till geologisk karta öfver Oroust och Tjörns fögderi uti Bohus län, - Göteborg, 1867, - 24 s.

549. Persson, Rolf: Kvartärgeologiska studier på västra Orust : uppsats för geografiska proseminariet vid Göteborgs högskola. - Göteborg, 1954, - 23 bl. : ill. Duplic.

550. Sahlström, K.E,: Jordskalf i Sverige 1907-1910. - Stockholm, 1911. - 95 s. : ill. Jordskalvet den 8 jan. 1908 iakttogs på Orust.

551.  Sundius, Nils: Kvarts, fältspat och glimmer ; samt förekomster därav i Sverige, - Stockholm, 1952. - 231 s. : ill. - (Sveriges geologiska undersökning, Ser, C, ; 520) (Sveriges geologiska undersökning, Årsbok ; 45, 1951, nr l) Orust och Tjörn bl a på s. 160-170.

552.  Wiman, C,: Om flintan i Bohuslän, - (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar ; 34, 1912, s. 475-489)

Botanik

553.  Andersson, Harry: Bohusläns bokskogar : inventering utförd på uppdrag av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, - Göteborg, 1969, - 10 bl. Duplic. Bokskog i Glimsås, Morlanda socken.

554.  Areschoug, John E.: Anteckningar under en botanisk utfart i Bohusläns skärgård 1835, - (Physiographiska sällskapets tidskrift ; l, 1837-1838, s. 138-153) Från Orust och Tjörn s. 146-148.

555.  Atlestam, Per-Olof: Bohusläns ljunghedar : en geografisk studie, -Göteborg, 1942, - 132 s. : ill. - (Meddelanden från Göteborgs högskolas geografiska institution ; 30) Diss, Göteborg.

556.  Borgvall, Torsten: Västgeografiska bidrag från Västkustlandskapen, -Acta horti gotoburgensis ; 6, 1930, s. f7-46)

557.  Fries, Harald; Anmärkningsvärda växtfynd i Göteborgs och Bohus län, 2, - (Acta horti gotoburgensis ; 12, 1937-1938, s. 177-183) Främst från socknarna Tegneby, Mollösund och Morlanda.

558.  Fries, Harald: Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar : förteckning med fyndorter : på uppdrag av Göteborgs botaniska förening. - Göteborg, 1945, - 480 s. : ill.

559.  Fries, Harald; Om Anemone ranunculoides L, vid Sveriges västkust. Svensk botanisk tidskrift ; 20, 1926, s. 435-436) Om en gulsippsfärekomst i Morlanda.

560.  Fries, Magnus: Pollenanalytiska vittnesbörd om senkvartär vegetationsutveckling, särskilt skogshistoria, i nordvästra Götaland, - Uppsala, 1951. - 220 s. ; ill. - (Acta phytogeographica Suecica ; 29) Diss, Uppsala. - Med sammanfattning på tyska. Käringömyren s. 93-95.

561.  Gillner, Vilhelm: Vegetation och flora på Stora och Lilla Härmanö i Morlanda socken, Bohuslän, jämte synpunkter på vad som bör skyddas på öarna vid bebyggelseplanering för fritidsändamål : [utarbetad på uppdrag av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län], - Göteborg, 1964, - 18 bl, : ill. Duplic.

562.  Hallberg, H. Peter: Bidrag till Göteborgs och Bohus läns växtgeografi. - ill. - (Svensk botanisk tidskrift ; 59, 1965, s. 368-376) Många uppgifter från Orust och Tjörn.

563.  Hellbom, Pehr Johan: Lafvegetationen på öarne vid Sveriges vestkust. - Bihang till Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar ; bd 12, avd. 3, 1887, nr 4, 78 s.) Orust, Tjörn, Hallands Väderö och Ven.

564.  Ivarsson, Reinhold: Lövvegetationen i Mollösunds socken, - Uppsala, 1962, -197 s. : ill. - (Acta phytogeographica Suecica ; 46) Diss. Uppsala, - Med sammanfattning på tyska.

565.  Ohlander, Manne: Nyare bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran på Orust. - (Svensk botanisk tidskrift ; 52, 1958, s. 52-62)

566.  Olander, Gunilla: Osmunda regalis L, på en för Sverige ovanlig lokal. - Göteborg, 1968, - 47 bl, : ill. Titelrubrik: Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, - Duplic, Hermanö.

567.  Palmer, J.E,: Förteckning Över Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och karlkryptogamer, - Uddevalla, 1927, - 146 s.

568.  Sterner, Rikard: Några sociologiska anteckningar rörande bohuslänsk lundvegetation, - (Acta horti gotoburgensis ; 4, 1928, s. 265-283) S. 271-277: Lunden vid Morlanda.

569.  Sunesson, Svante: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Uppsala, 1968, 120s.

570.  Woldmar, S,: Anteckningar till kärlväxtfloran i mellersta Bohuslän. Svensk botanisk tidskrift ; 51, 1957, s. 106-116) Omfattar bl a socknarna Gullholmen, Morlanda och Torp.

571.  Woldmar, Stig: Raritet i Bohuslän, - ill. (Bohusläningen ; 1967-02-24) Safsa på Hermanö.

Zoologi

572.  Ekström, C, Ulr,: Förteckning öfver däggdjur, amphibier och af foglarne några sällsynta, som blifvit funne på Tjörn, under de sistförflutna 10 åren; jemte de fiskarter som finnas i Kattegatt, - (Götheborgs Kongl, Vetenskaps och Vitterhets samhälles handlingar ; 1850, h, l, s. 25-42)

573.  Granat, Stellan : Wilhelm von Wright, konstnär, jägare, och naturförmedlare. – Bohusläns museums årsbok 1987 s. 21-40.

574.  Malm, A,W,: Göteborgs och Bohusläns fauna : ryggradsdjuren, - Göteborg, 1877, - 674 s. : ill.

575.  Molander, Arvid R.: Studies of the fauna in the fjords of Bohuslän with reference to the distribution of different associations, - (Arkiv för zoologi. Ser, 2, ; 15, 1962, nr l, 64 s.) B1 a Ellösefjorden, Stigfjorden och Kråkfjorden.

576.  Pehrsson, Olof: Inventering av häckande sjöfågel i Göteborgs och Bo­hus län, - Göteborg, D. 1 : Delrapport omfattande inventeringar år 1966. - 1967, - 38, F17] bl, . ill., D. 2 : Slutrapport omfattande inventeringar år 1966, 1967 och 1968. - 1968, - [361 bl, : ill. Titelrubrik: Göteborgs ornitologiska förening. - Duplic.

577.  Pehrsson, Olof: Inventering av rast- och övervintringsplatser för vadare och sjöfågel i Göteborgs och Bohus län, - Göteborg, D. 1 : Delrapport omfattande resultat från landinventeringar under tiden 1 aug. 1965 - 16 jan. 1966, - 1966, - 6, r33] bl. D. 2 : Slutraport med förslag till reservat eller fågelskyddsområden, - 1968, - 59, ~22] bl. : ill. Titelrubrik: Göteborgs ornitologiska förening, - Duplic.

578.  Trybom, Filip: Märkning af rödspättor vid Sveriges vestkust 1902 och 1903 : redogörelse. - (Svenska hydrografisk biologiska kommissionens skrifter ; 2, 1904, 7 s.) I Stigfjorden, Askeröfjorden och Ellösfjorden utplanterade rödspättor.

579.  Wright, Wilh, von: Förteckning, jemte några anteckningar, öfver de i Bohuslänska skärgården observerade foglarne,.- (Götheborgs Kongl, Vetenskaps och Vitterhets samhälles handlingar ; 1850, h, 1, s. 43-78) (Götheborgs Kongl, Vetenskaps och Vitterhets samhälles handlingar ; 1851, h, 2, s. 63-98)

Naturskydd

580.  Bohusläns naturreservat / ansvarig utgivare Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, - Uddevalla, 1975, - 43 s. : ill. 43 naturreservat beskrivs, 6 av dessa tillhör Orusts kommun.

581.  Claesson Claes: Naturskydd enligt lag. s , 50-63` i B1 a från Morlanda. - ill. - (Vikarvet 1952-1957.

582.  Fågel- och sälskydd på kustöar i Göteborgs och Bohus län och norra delen av Hallands län / [utgiven av] Stiftelsen för västsvenska fritids-områden. - Göteborg, [1967]. - [20] s. : ill. .6 fågelskyddsområden på Orust och Tjörn beskrivs.

583.  Hansson, Wilhelm: Härmanö, kustens största naturreservat : kontrast-ernas övärld är Västkust med färg. - ill. (Bohusläningen ; 1972-10-23)

584.  Orusts kommun : förarbeten i den pågående naturvårdsplaneringen inom Göteborgs och Bohus län ~ Länsstyrelsen, Göteborgs och Bohus län, - Göteborg, 1975, - 75 bl, : ill. Duplic.

585.  Walden, Henrik W,: Rapport över naturskyddsinventering i Göteborgs och Bohus län, jämte synpunkter på urval och skötsel av föreslagna naturskyddsobjekt ; 1 : Fastlandet och de större öarna, - Göteborg, 1965, - 31 bl, : ill. Duplic.

V. MEDICIN

586.  Berg, Fredrik Theodor; Sammandrag af officiella rapporter om cholerafarsoten i Sverige år 1850, efter uppdrag af Kongl, Maj:ts sundhetscoll. utarbet. - Stockholm, 1851. - 370 s. Bohuslän s. 125-204

587.  Bergmark, Matts: Bad och bot: om vattnet som läkemedel och njutningsmedel, - 2, väsentligt utökade uppl, - Stockholm, 1964, - 454 s. : ill. Om Mollösund och Käringön som badorter s. 282-283.

588.  Koleraepidemin i Morlanda ett dystert 100-årsminne / Efge, - (Bohusläningen -;1953-10-07)

589.  Läkarefrågan i Orust v, härad 1907-14 / af skärgårdskommitterade. - Uddevalla, 1914, - 29 s. : ill. ,Supplement till föregående 1914 års broschyr, - Lysekil, 1914, - 10 s. 73.

590.  Sanitära inspektioner i Göteborgs och Bohus län år 1944 : förste provinsialläkarens berättelse, - Göteborg, 1945, - S. 5-15: Besiktning av skolhus den 21/8 1944. Skolor på Orust och Tjörn s. 7-10.

591.  Thornblad Lars: När koleran kom till Mollösund. - (Årbladet ; 1965, nr 1, s. b-61)

592.  Utredning angående uppförande av en tuberkulossjukstuga å Orust. -Uddevalla, 1929, - 9 s.

X. MUSIKALIER

593.  Andersson, Nils: Svenska låtar : Bohuslän och Halland / samlade av Nils Andersson, - Stockholm, 1931, - 167 s. : ill. S. 37-39: Fiolspelmannen Olof Larsson, Kårehogen, Morlanda.

594.  Folkmusik från Orust och Skaftö, - Lysekil, [1968], - 43 s. : ill.

595.  Hammarqwist, Hjalmar: Skaftöland i låt och visa. Lysekil, 1974, 24 s.

596.  Lindqvist, Josef: Bröllopsmarsch från Orust, - (Tyft ; 39, 1953, s.